Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 175


121/00.02.01/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.11.2022 § 175

 

 

§ 175

Päätökset ja kirjelmät

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yli-Luoma Emmi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitun päätöksen sekä seuraavan valtuuston 24.10.2022 hyväksymän toivomuksen:

§ 130
Valtuustokysymys Nuuksion koulun kiinteistön ja rakennuksen tulevaisuudesta

Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki etsii Nuuksion koulurakennukselle lahjoituksen mukaisen käyttötarkoituksen. Valtuusto myös toivoo, että sinä aikana, kun koulurakennus on tyhjillään, kaupunki huolehtii asianmukaisesti rakennuksen valvonnasta ja kunnossapidosta. Historialliset ja arvokkaat rakennukset ovat osa Espoon ja espoolaisten historiaa.

 

Käsittely 

Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan estyneenä ollessa asian esitteli talous- ja hallintojohtaja Timo Ketonen.

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

1

Helsingin hallinto-oikeus on 3.11.2022 antanut ratkaisun peruskoulun päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa hallintoriita-asiassa. Määräaikaisia virkasuhteita oli ollut yhdeksän ja korvauksena oli vaadittu 24 kuukauden palkkaa vastaavaa korvausta. Hallinto-oikeus katsoo päätöksessään, että kaupungilla on ollut kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 3 §:n 2 momentin mukainen perusteltu syy määräaikaisille virkasuhteille neljän ensimmäisen määräaikaisuuden osalta, mutta ei viiden viimeisimmän määräaikaisuuden osalta. Hallinto-oikeus on korvaushakemuksen enemmälti hyläten velvoittanut kaupungin maksamaan hakijalle 12 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen sekä oikeudenkäyntikulujen korvauksena 1 300 euroa. Hallinto-oikeuden päätöksestä on mahdollista hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien. (1019/2021, Virpi Leino)

 

2

Espoon kaupungin hallintosäännössä todetaan: "Valtuuston hyväksymät aloitteisiin annetut vastauksen ja valtuuston niihin tekemät toivomukset lähetetään tiedoksi niille lautakunnille ja kaupunkikonsernin yksiköille, joiden toimialaan aloitteet liittyvät. Hyväksytyt vastaukset ja niihin tehdyt toivomukset otetaan huomioon kaupungin toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelussa."

 

(Espoon kaupungin hallintosääntö, osa I Luottamustoimielimet, § 7 Valtuutettujen aloitteet ja talousarvioaloitteet)

 

Valtuuston päätökset 24.10.2022 on luettavissa kokonaisuudessaan valtuuston pöytäkirjasta.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista Helsingin hallinto-oikeuden päätös (sisältää henkilötietoja)

 

Tiedoksi