Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.10.2022/Pykälä 842582/10.03.01/2022

 

 

 

Tekninen lautakunta 26.10.2022 § 84

 

 

§ 84

Ratsukadun välillä Soittokunnanpolku-Vanha maantie, Säterinpuistontien välillä Leppävaarankatu-Turuntie, Turuntien plv:llä 0-241, Rakuunanpuiston sekä V-3, V-2 ja VL-1 -alueiden katu- ja puistosuunnitelmien hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rautio Heli

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta


1.  hyväksyy seuraavat katu-, puisto- ja siltasuunnitelmaehdotukset: 
 

Asemakaava-alue/ 
Suunnitelman nimi   Piirustus nro 
 
Leppäviita, Ruusutorpanpuisto I 
Säterinpuistontie välillä
Leppävaarankatu-Turuntie, VL-1 ja V2  7781/002  
Säterinpuistontien pohjavesikaukalo   7781/401  
Säterinpuistontien alikulkusilta   7781/402  
Säteripuistontien ylikulkukäytävä   7781/403 
 
Turuntie 
Turuntie plv 0-241    7781/003  
 
Portinvartija, Leppävaaran keskus pohjoinen I/Ydinkeskus, Turuntie, Leppävaaran liikekeskus I 
Ratsukatu välillä Soittokunnanpolku-Vanha Maantie  7780/001  
 
Leppäviita, Kilonkartano 
Rakuunanpuisto sekä sen länsipuolisen
V3-puiston osa    7781/200 


2.  antaa vastaukset suunnitelmiin tehtyihin muistutuksiin liitteen mukaisesti.


3.  määrää päätöksen maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
  
 
Sovelletut oikeusohjeet: 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 84 §, 85 § ja 202 § 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 41 § 
Espoon kaupungin hallintosääntö I. osa 4. luku 22 §

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Nähtävillä (29.8.-12.9.2022) olleet ja hyväksyttäväksi esitettävät Portinvartija, Leppävaaran keskus pohjoinen I/Ydinkeskus, Turuntie, Leppävaaran liikekeskus I (Portvakten, Alberga centrum norra delen I/Kärncentrum, Åbovägen och Alberga affärscentrum I) kaava-alueiden katu Ratsukatu välillä Soittokunnanpolku-Vanha maantie (Ryttargatan mellan Musikkårsvägen och Gamla landsvägen) sekä Turuntie (Åbovägen) kaava-alueen katu Turuntie plv. 0-241 (Åbovägen pålarna nr 0-241) koskevat nykyisten katujen liikennejärjestelyjen muuttamista.

 

 Leppäviita ja Ruusutorpanpuisto I (Aldungen, Rosatorpsparken I) kaava-alueiden katu Säterinpuistontie välillä Leppävaarankatu-Turuntie (Säteriparksvägen mellan Albergagatan och Åbovägen) ja puisto VL-1 (ett VL-1-område) sekä Leppäviita ja Kilonkartano (Aldungen och Kilogården) kaava-alueiden puistot Rakuunanpuisto ja sen länsipuolisten V-2 ja V-3-puistojen osat (Dragonparken och delar av V-2 och V-3-parker väster om dessa) koskevat uusien katujen ja puistojen rakentamista. 

 

 Katusuunnitelmien mukaisten järjestelyjen rakentaminen kaupunkiradan aikataulussa on välttämätöntä. Tästä syystä määrätään katusuunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n mukaisesti pantaviksi täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman.

 

 Katu- ja puistosuunnitelmaehdotuksista jätettiin kaksi muistutusta.

 

 

 

 

 

 

1.  Suunnitelman sisältö 

 

Suunnittelualueeseen kuuluu Ratsukadun, Säterinpuistontien ja Turuntien katualueet sekä Rakuunanpuiston EV-alue ja osia V-2-, V-3- ja VL-1-puistoalueista. Suunniteltavat kohteet liittyvät kiinteästi kaupunkirataan ja rakennustyöt tullaan toteuttamaan kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä.  

 

Ratsukadun katusuunnitelmaehdotuksessa on esitetty nykyisessä kaukalorakenteessa kaistamuutoksia sekä muutoksia kävely- ja pyöräilyjärjestelyihin. Uusien katujärjestelyiden rinnalla rakennetaan kaupunkiradalle uusi ratasilta Ratsukadun yli. 

 

Säterinpuistontie?välillä Leppävaarankatu-Turuntie on uusi katujakso, jolla parannetaan liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta Leppävaaran alueella. Katu muodostaa uuden auto-, pyörä- ja jalankulkuliikenteen yhteyden Turuntien ja Leppävaarankadun välille. Katu alittaa Helsinki-Turku rautatien ja radan pohjoispuolelle suunnitteilla olevan Rantaradanbaanan. Monikonpuron kohdalle Säterinpuistontielle toteutetaan luonnonmukaisen vesirakentamisen periaatteita noudattaen putkisilta. Säterinpuistontien rakentamisen myötä?Turuntielle?on tarve toteuttaa autoliikenteen kaistajärjestelyitä sekä pyörä- ja jalankulkuliikenteen järjestelyitä. Säterinpuistontien ja Turuntien liittymä varustetaan liikennevaloin. 

 

Rakuunapuiston sekä sen länsipuolisten V-2, V-3 ja VL-1-puistojen osien?rakentaminen liittyy Säterinpuistontien, Espoon kaupunkiradan ja sen rinnakkaisen Rantaradanbaanan rakentamiseen. Rakuunapuiston alueelle toteutetaan nykyistä puustoa mahdollisuuksien mukaan säästäen uusia raittiyhteyksiä sekä uusi Monikonpuron uoma.  

 

Katu- ja puistosuunnitelmien alustavat rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 23,77 milj. euroa jakautuen seuraavasti:

 

 • Ratsukatu 2,67 milj. euroa 
 • Säterinpuistontie ja VL-1-alue 18,45 milj. euroa 
 • Turuntie 0,92 milj. euroa 
 • Rakuunanpuisto, V-2 ja V-3 alueet sisältäen baanan 1,73 milj. euroa 

 

Ylläpitokustannusten lisäys on 14 300 euroa/vuosi. 

 

 

2. Suunnittelun kulku 

 

Katu- ja puistosuunnitelmat on laadittu vuosien 2021-2022 aikana. Suunnitelmaluonnokset olivat kommentoitavana Otakantaa.fi -sivustolla 23.5.-6.6.2022. Saatujen kommenttien perusteella suunnitelmiin on tehty joitakin muutoksia. Kooste Otankantaa.fi-sivuston palautteista: 

 

 • Palautteiden mukaan tulisi suunnitella kerralla laajempia kokonaisuuksia. 

 

Näihin katu- ja puistosuunnitelmiin on rajattu alue, joka teknisistä ja taloudellisista syistä on toteutettava samanaikaisesti kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä. Kaupunkiradan rakentaminen käynnistyy vuonna 2023. Koska Leppävaaran keskuksen pohjoispuolisen asemakaavamuutoksen laatiminen on keskeytetty, ja se odottaa tällä hetkellä ideakilpailun etenemistä, ei muuta ympäröivän alueen suunnittelua ole voitu ottaa mukaan tähän suunnitteluun. 

 

 • Palautteissa on kyseenalaistettu Ratsukadun lisäkaistojen tarpeellisuuta. 

 

 • Ratsukadun varrella on Sellon kauppakeskus sekä Leppävaaran bussiterminaali. Näillä näkymin molemmat tulevat sijaitsemaan paikoillaan pitkälle tulevaisuuteen. Tällä hetkellä arkivuorokaudessa bussitermiterminaaliin saapuu ja lähtee bussivuoroja yhteensä 1673. Bussiterminaalin liikenteestä 64 % suuntautuu Ratsukadulle/Ratsukadulta. Lähitulevaisuudessa bussiterminaalin liikenne tulee siirtymään vielä nykyistä enemmän Ratsukadun suuntaan. Leppävaaran keskustan asemakaavan muutoksen yhteydessä alueelle on tehty liikenne-ennuste ja toimivuustarkastelut. Vuoden 2050 ennustetilanteessa, jossa mm. maankäyttö Turuntien pohjoispuolella on muuttunut, autojen liikennemäärä Ratsukadulla on nykyisen liikennemäärän luokkaa, kun osa Ratsukatua käyttävästä liikenteestä siirtyy Säterinpuistontielle. Maankäytön kehittämisen myötä nykyinen katuverkon kapasiteetti ei ole riittävä autoliikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Tarkastelujen mukaan ennustetilanteessa Ratsukadun kaistakapasiteettia on kasvatettava bussiliikenteen toimivuuden varmistamiseksi. 

 

 • Ratsukadun yli tulisi rakentaa silta jalankululle ja pyöräilylle. 
   
 • Linnanrakentajainsilta Ratsukadun yli on asemakaavassa osoitettu itä-länsisuuntainen reitti jalankululle ja pyöräilylle rautatien eteläpuolella. Sillan kohta näkyy suunnitelmassa 7780/001 katkoviivoilla ja tekstillä "siltavaraus". Silta tulee liittymään Ratsukadun itäpuolella mahdollisesti myöhemmin toteutettavan pysäköintitalon rakenteisiin, joten siltaa ei voida vielä tässä vaiheessa suunnitella tarkemmin. Ko. sillan suunnittelu odottaa rautatiealueen eteläpuolella olevan asemakaavamuutoksen etenemistä. 

 

 • Myös Ratsukadun eteläpäähän katusuunnitelman ulkopuolelle jäävälle osalle tulisi suunnitella eroteltu jalankulku- ja pyörätie. 
   
  Ratsukadun itäreunalle välille Leppävaarankatu-Linnatullinkatu on tarkoitus suunnitella eroteltu jalankulku- ja pyörätie. Kyseessä ei ole kuitenkaan sellainen muutos, että se pitäisi hyväksyttää katusuunnitelmassa, vaan se sisällytetään nyt hyväksyttäväksi esitettävien suunnitelmien rakennussuunnitteluvaiheeseen. 

 

 • Ratsukadun risteykset ja suojatiet ovat vaarallisia. 
   
  Katusuunnitelmassa esitetyt Ratsukadun ylittävät suojatiet ovat valo-ohjattuja. Ratsukadun idänpuoleisella jalankulku- ja pyörätiellä vilkkaimmat risteykset toteutetaan valo-ohjattuna. Poistettavalla pyörätiellä kadun länsipuolella on ollut myös erittäin vilkas valo-ohjattu risteys Turuntien ramppiliittymän kanssa, joka poistuu suunnitelman toteutumisen myötä. 

 

 • Ratsukadun länsireunalla on nykyään jalankulku- ja pyörätie, joka tulisi säilyttää. 

 

Suunnitelmassa on esitetty parannettavan Ratsukadun idänpuoleista jalankulku- ja pyörätietä leventämällä ja erottelemalla jalankulku pyöräilystä. Nykyisessä Turuntieltä Ratsukadulle tulevassa rampissa on pahoja näkemäongelmia, jotka poistuvat suunnitelman toteutumisen myötä.  

 

 • Ratsukadulta tulisi olla kulkuyhteys asemalaitureille. 

 

Leppävaaran keskuksen kehittämisen yhteydessä tavoitteena on toteuttaa aseman länsipuolelle ylikulkusilta, josta on yhteydet asemalaitureille. Asemakaavan mukainen rautatiealueen leveys ja raiteiden sijoittelu ei mahdollista jalankulkuyhteyden järjestämistä Ratsukadulta asemalaitureille. 

 

 • Nykyinen radan ali menevä kulkuyhteys Leppäviidan kohdalla tulisi säilyttää

 

Katu- ja puistosuunnitelmat noudattavat lainvoimaista asemakaavaa. Leppäviidan nykyisen alikulun kohdalla ei ole asemakaavassa osoitettu jalankulku- ja pyöräilyreittiä rautatien ali. Leppäviidan nykyinen alikulku ei myöskään sijaitse tällä suunnittelualueella. Rautatiealueella tehtävät toimenpiteet hyväksytetään ratasuunnitelmalla. Kohtaan on parhaillaan suunnitteilla ratasuunnitelman mukainen Kilonpuron risteyssilta (ainoastaan puron alitus rautatien ali), joka toteutetaan kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä. Ratasuunnitelma on hyväksytty v. 2015. Säterinpuistontien alikulku palvelee jatkossa yhteystarpeita radan etelä- ja pohjoispuolen välillä. Kaupunkiradan rakentamisesta vastaa Väylävirasto. 
 

 • Säterinpuistontien itäreunan jalankulku- ja pyörätieltä tulisi olla suora yhteys baanalle hulevesipumppaamon vierestä Rakuunanpuiston läpi.

 

Tämä yhteys on lisätty suunnitelmiin ennen nähtävillä oloa. 

 

 • Kilon tammikuja tulee säästää. 
   
  Tammikujasta ja sen ympäristöstä on tehty loppukesästä tarkempia mittauksia ja kaupungin arboristi on käynyt arvioimassa puita. Tammikujasta erillään kasvaa suurikokoinen ja vanha tammi, jonka säilyttämistä pidetään erityisen tärkeänä. Tammikujan puihin ei kosketa, mutta tammikujan pään sekä em. suuren tammen väliin jää yksi pienempi tammi sekä yksi vaahtera, jotka joudutaan poistamaan rakentamisen yhteydessä. 

 

 • Säterinpuistontielle tulisi rakentaa hidasteita. 
   
  Säterinpuistontie on alueellinen kokoojakatu, jossa mahdollisesti tulevaisuudessa on myös bussiliikennettä. Hidasteita ei asenneta tämän katuluokan joukkoliikennekaduille. 

 

 • Säterinpuistontien katusuunnitelmassa ei ole esitetty tilaa pikaraitiotielle. 
   
  Suunnittelutyön yhteydessä on tehty taloudellisia selvityksiä pikaraitiotievarauksen huomioimisesta nyt esitetyissä suunnitteluratkaisuissa. Selvitysten pohjalta arvioitiin, että oman tilan varaaminen pikaraitiotielle ajoradan vieressä ei tällä hetkellä ole taloudellisista syistä mahdollista. Tällä hetkellä näyttää siltä, että pikaraitiotie ei ole tulossa Säterinpuistontielle lähitulevaisuudessa. Mikäli tilanne kuitenkin myöhemmin tulevaisuudessa muuttuu, ratikka voidaan toteuttaa ajoradalle sekaliikenneratkaisuna tai mahdollisesti ajorata voidaan muuttaa kokonaan raitiotielle varattavaksi alueeksi, jos siinä vaiheessa katsotaan, että Säterinpuistotietä ei enää ajoneuvoliikenteelle tarvita. Pikaraitiotielle voidaan myös toteuttaa oma väylä rautatien ali, kun Säterinpuistontien länsipuolella olevan alueen tulevaisuuden maankäyttöratkaisut ovat selvillä. 

 

 • Leppäviidantien länsipäähän tulisi suunnitella silta Säterinpuistontien yli (Säterinpuistonportti) 

 

Asemakaavassa on esitetty Säterinpuistontien yli ylikulkukäytävävaraus Leppäviidentien länsipään jatkoksi. Tätä ei ole toistaiseksi suunniteltu, koska tulevaisuuden maankäyttö Säterinpuistotien länsipuolella on toistaiseksi auki. Silta Säterinpuistotien yli voidaan toteuttaa myöhemmin kaupunkiradasta riippumattomana hankkeena. 

 

 • Säterinpuistontien ja Turuntien risteykseen tulisi suunnitella kiertoliittymä.

 

Jos Turuntielle toteutettaisiin kiertoliittymä Säterinpuistontien risteykseen, tulisi sen olla kaksikaistainen, joka vie paljon tilaa. Liikenteen päävirta kulkee Turuntietä, ja jotta kiertoliittymä toimisi myös ruuhka-aikoina, tulisi sen olla joka tapauksessa valo-ohjattu. Kiertoliittymä toimii parhaiten silloin, kun liikennemäärät ovat jokaisella suunnalla suurin piirtein samat.

 

 • Turuntieltä tulisi kieltää kääntyminen Säterinpuistontielle idästä päin tultaessa. 

 

Säterinpuistontien tarkoitus on välittää liikennettä Etelä-Leppävaarasta Turuntielle ja päinvastoin. Kääntymisen kieltäminen Turuntieltä idästä tultaessa Säterinpuistontielle ei ole tarkoituksenmukaista 

 

Lisäksi Väylävirasto on lausunut suunnitelmista 13.6.2022. Lausunnossa muistutetaan, että radan läheisyydessä rakentamisesta ei saa aiheutua turvallisuusriskiä, haittaa radan stabiliteetille tai kuivatukselle taikka muuta haittaa radanpidolle tai junaliikenteelle. Lisäksi katujen rakennussuunnittelussa tulee huomioida käynnissä olevan Espoon kaupunkiratahankkeen suunnitelmien, rakentamistöiden sekä rakentamisen vaiheistuksen vaikutukset katujen rakentamiseen. Väyläviraston lausunto on liitteenä. 

 

 

3. Nähtävillä olo 

 

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset ovat olleet maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaan nähtävillä 29.8.-12.9.2022. Nähtäville asettamisesta tiedotettiin virallisten kuulutusten lisäksi asianosaisille kirjeitse. Nähtäville asettamisesta kuulutettiin Espoon kaupungin nettisivuilla, osoitteessa: https://www.espoo.fi/kuulutukset -> Katusuunnitelmat sekä kaupungin ilmoitustaululla.

 

Nähtävillä olon jälkeen Säterinpuistontien katusuunnitelmaan on lisätty teksti "Säterinpuistontien länsireunan jalankulku- ja pyörätietä voidaan käyttää lumisena aikana hiihtolatureittinä". 

 

 

4. Muistutukset  

 

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotuksista jätettiin kaksi muistutusta. 

 

 

5. Rakentaminen 

 

Katujen ja puistojen rakentamisaikataulu sovitetaan yhteen kaupunkiradan rakentamisaikataulun kanssa. 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus (Ratsukatu, Säterinpuistontie, Turuntie, Rakuunapuisto sekä sen länsipuolisten V-2 ja V-3 -puistojen osat)

2

Muistutukset ja vastineet (Ratsukadun ja Säterinpuistontien katusuunnitelma)

3

Katusuunnitelma 7780/001 (Ratsukatu)

4

Katusuunnitelma 7781/002A (Säterinpuistontie)

5

Katusuunnitelma 7781/003 (Turuntie)

6

Puistosuunnitelma 7781/200 (Rakuunapuisto ja sen länsipuolisen V3-puiston osa)

7

Pääpiirustus 7781/401 (Säterinpuistontien pohjavesikaukalo)

8

Pääpiirustus 7781/402 (Säterinpuistontien alikulkusilta)

9

Pääpiirustus 7781/403 (Säterinpuistontien ylikulkukäytävä)

10

Käännös päätöksestä - Beslutsprotokoll i översättning (Godkännande av en gatuplan för Ryttargatan och andra gator i Alberga)

 

Oheismateriaali

-

Kustannusarviot (Ratsukatu ym.)

-

Muistutus 1 - Ei julkinen (Säterinpuistontie)

-

Muistutus 2 - Ei julkinen (Ratsukatu)

 

Tiedoksi