Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 14.09.2022/Pykälä 117


§ 117

Päätöksiä ja kirjelmiä

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedokseen seuraavat, päätökset ja kirjelmät:

 

Hallinto-oikeus 30.8.2022

 

Valtuusto hyväksyi 22.3.2021 § 39 Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan muutoksen, alue 210807. Päätöksestä jätettiin Helsingin hallinto-oikeuteen kolme valitusta. Valtuusto tarkisti 26.4.2021 § 48 päätöksellään hyväksytyn asemakaavan muutoksen määräyksiä siten, että YU ja YU-1 -korttelialueita koskeviin viittauksiin yleismääräyksiin lisättiin yleismääräysten 2 §. Päätöksestä jätettiin hallinto-oikeuteen yksi valitus. Valituksissa oli vedottu muun ohella vuorovaikutusmenettelyn sekä melu-, hulevesi-, luonto- ja liikenneselvitysten riittämättömyyteen ja yleiskaavan vastaisuuteen.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että kaavamuutos ei ole lainvastainen sillä perusteella, että se ei kaikilta osin vastaa mielipiteissä ja muistutuksissa esitettyä. Kaavamuutos on perustunut valituksissa tarkoitettujen seikkojen osalta maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin. Selvitysten pohjalta voidaan arvioida vaaditulla tavalla asemakaavan sisältövaatimusten täyttymistä. Kaavaratkaisu täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut sisältövaatimukset. Yleiskaava on ollut riittävästi ohjeena asemakaavan muutosta laadittaessa. Kaavaratkaisu ei ole maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteen vastainen.

 

Hallinto-oikeus totesi päätöksen 26.4.2021 § 48 osalta, että hallinto-oikeus pitää ilmeisenä, että kyseessä on ollut kirjoitusvirhe, joka päätöksellä on pyritty korjaamaan. Kyseessä oleva korjaus voitaisiin maankäyttö- ja rakennuslain 203 §:n nojalla tehdä myös oikaisun luonteisena korjauksena hallinto-oikeudessa. Asemakaava on hyväksytty päätöksen 26.4.2021 mukaisena.

 

Ei lainvoimainen.

 

Päätös 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Merkitsi tiedoksi Hallinto-oikeuden päätöksen