Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 1081472/11.00.00/2022

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.08.2022 § 108

 

 

§ 108

Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpidesuunnitelma 2022-2025

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kuusisto-Hjort Paula

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Yleiskaavapäällikkö Leino Essi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että valmisteltu Espoon kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelmaa (SECAP) toteuttava ja tarkentava ehdotus Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpidesuunnitelmaksi on tarpeellinen ja asianmukaisesti laadittu.

 

Käsittely 

Keskustelun aikana Vehmanen Nevanlinnan kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen päätökseen: "Lautakunta kiirehtii esitettyjä toimenpiteitä ja esittää, että haetaan myös uusia ratkaisuja yhteistyössä toimialojen ja eri toimijoiden kanssa."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi lautakunnan yksimielisesti hyväksyneen Vehmasen päätösehdotusta koskevan lisäyksen.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
katsoo, että valmisteltu Espoon kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelmaa (SECAP) toteuttava ja tarkentava ehdotus Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpidesuunnitelmaksi on tarpeellinen ja asianmukaisesti laadittu, sekä

2
kiirehtii esitettyjä toimenpiteitä ja esittää, että haetaan myös uusia ratkaisuja yhteistyössä toimialojen ja eri toimijoiden kanssa.

 

Selostus 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan keinoja ja tapoja, joilla voidaan varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja vähentää yhteiskunnan ja ympäristön haavoittuvuutta niille. Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa muutoksia sään ääri-ilmiöiden esiintymisessä, sekä muuttaa olosuhteita suoraan ja välillisesti pidemmällä aikavälillä.  Sopeutumistoimilla vähennetään näistä muutoksista aiheutuvia vahinkoja ja edistetään ihmisten, yhteiskunnan toimintojen ja ympäristön toimintakykyä.

 

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpidesuunnitelma pohjautuu vuonna 2020 laadittuun Espoon kestävän energia- ja ilmasto -toimintasuunnitelmaan (SECAP). SECAP:ssa listattujen toimenpiteiden toteuttamista on avattu tehtäviksi, jotka on koottu toimenpidesuunnitelmaksi. Toimenpidesuunnitelma sitouttaa kaupungin ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista parantavien tehtävien toteuttamiseen. 

 

Toteuttaminen on tavoitteena saada käyntiin tällä valtuustokaudella ja toteutumista seurataan vuosittain Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumisen työryhmässä, johon kuuluu asiantuntijoita kaupungin eri tulosyksiköistä. Toimenpidesuunnitelman tehtävät ja seurantaindikaattorit täydentyvät Espoon ilmastonmuutoksen hillinnän työn edetessä ja uuden tutkimustiedon mukaan. Toimenpidesuunnitelmassa on esitetty yhteensä 35 tehtävää ja 15 seurantaindikaattoria. Tehtävät on esitetty sen mukaan, kuinka suuri vaikuttavuus niillä on ilmastoriskin pienentämiseen.

 

Tehtävien toteuttamisen priorisointia tehdään ilmastonmuutokseen sopeutumisen työryhmässä. Toimenpidesuunnitelman valmistelun aikana on nostettu esille kolme tärkeintä tehtävää, joiden vaikutus ilmastoriskien pienentämiseen on arvoitu suureksi. Tärkeimmät tehtävät ovat: hulevesitulvien riskimallinnuksen pohjalta tehdään hallintaselvitys ja lisätään riskikohteet kaupungin sisäiseen karttapalveluun; Esitetään Espoon eteläosille hulevesien hallinnan tavoitteet ja periaatteet; Toteutetaan elinympäristöjen ennallistamisen kartoitus, jossa selvitetään olemassa olevilla suojelualueilla sijaitsevat kohteet, jotka hyötyvät eniten ennallistamisesta. Lisäksi selvitetään miten ennallistaminen vaikuttaa alueen hiilensidontaan.

 

Tehtävien vaikutus sekä taloudelliset kustannukset ja henkilöstöresurssin tarve on toteutettu suuntaa antavana asiantuntija-arviona. Toimenpidesuunnitelma on tarkoitus viedä kaupungin nettisivuille ilmastovahtiin tai vastaavantyyppiseen palveluun.

 

Päätöshistoria

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 09.06.2022 § 103

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että valmisteltu Espoon kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelmaa (SECAP) toteuttava ja tarkentava ehdotus Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpidesuunnitelmaksi on tarpeellinen ja asianmukaisesti laadittu.

 

Käsittely Puheenjohtaja Noreksen kannattamana ehdotti seuraavaa lisäystä päätösehdotuksen viimeiseksi kappaleeksi: " Lautakunta kiirehtii esitettyjä toimenpiteitä ja esittää, että haetaan myös uusia ratkaisuja yhteistyössä toimialojen ja eri toimijoiden kanssa.".

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus hyväksyä. Puheenjohtaja totesi ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksyttyä.

 

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että valmisteltu Espoon kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelmaa (SECAP) toteuttava ja tarkentava ehdotus Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpidesuunnitelmaksi on tarpeellinen ja asianmukaisesti laadittu.

Lautakunta kiirehtii esitettyjä toimenpiteitä ja esittää, että haetaan myös uusia ratkaisuja yhteistyössä toimialojen ja eri toimijoiden kanssa.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 31.03.2022 § 54

 

Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Söderman Tarja

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että valmisteltu Espoon kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelmaa (SECAP) toteuttava ja tarkentava ehdotus Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumisen tiekartaksi on tarpeellinen ja asianmukaisesti laadittu.

 

Käsittely Ympäristöjohtajan estyneenä ollessa asian esitteli valvontapäällikkö Maria Myllynen.

 

Juuti Noreksen kannattamana ehdotti asian jättämistä pöydälle.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko pöydällejättämisehdotus hyväksyä. Puheenjohtaja totesi ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksyttyä.

 

Esittelijän kokouksessa tekemät korjaukset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta:
Ympäristö- ja rakennuslautakunta jätti asian pöydälle.

 

 

 

Oheismateriaali

-

Espoon Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpidesuunnitelma 2022 - 2025 saavutettava