Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.06.2022/Pykälä 2191818/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 20.06.2022 § 219

 

 

§ 219

Oikaisuvaatimus Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston 11.04.2022 (§ 26) tekemästä päätöksestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus hylkää kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksestä 11.4.2022 (§ 26, Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2022) tehdyn oikaisuvaatimuksen. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Oikaisuvaatimuksen kohde ja vaatimukset

 

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksestä 11.4.2022 (§ 26, Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2022) on 5.5.2022 tehty oikaisuvaatimus Espoon kaupunginhallitukselle.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä (myöh. A) vaatii, että Espoon kaupunginhallitus oikaisee päätöksen kohtaa 5. yhtiön hallitukseen valittavien asukkaiden edustajien osalta siten, että se vastaa asukkaiden kokousten mukaisesti suoritetun äänestyksen tulosta:

 

Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen

Nea Fagerroth Pirkko Saarnio

Mia Saarelma Yrjö Lyytinen
 

Oikaisuvaatimuksen arviointi

 

Kuntalain (410/2015) 46 §:n mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi henkilövalintoihin sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 2 luvun 4 §:n (Konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta) 5 kohdan mukaan: "konsernijaosto määrää kaupungin edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Konsernijaosto voi siirtää toimivaltaansa kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle".

 

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on ollut toimivaltainen päättämään edustajan nimeämisestä ja toimiohjeen antamisesta Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2022. Konsernijaosto ei ole siirtänyt tätä toimivaltaa Espoon Asunnot Oy:n osalta kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle.

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 25.4.2022 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antoi yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia kokouksessa niin, että yhtiökokous

 

"5

valitsee yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen         Henkilökohtainen varajäsen

Janne Tähtikunnas, Kok.   Heikki Savander, Kok.
Suvi Aherto, Kok.    Kati Pohjanmaa, Kok.
Antti Brunni, Vihr.     Jaana Ailus, Vihr.
Kari Paunonen, PS     Pia Polviander, PS
Jukka Vilske, SDP     Riikka Keskitalo, SDP

joista hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Janne Tähtikunnas (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Antti Brunni (Vihr.)

Asukkaiden edustajina:

Jäsen       Henkilökohtainen varajäsen

Nea Fagerroth                    Yrjö Lyytinen
Pirkko Saarnio   Markus Hirvasjärvi"

 

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan hallituksen jäsenet päätetään yhtiökokouksessa.

 

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä näille kaikille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä kaksi sekä näiden varajäsenet valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämistä ehdokkaista. Kaupungin määräämällä viranhaltijalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

 

Yhtiökokouksessa 25.4.2022 Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen valittiin asukkaiden edustajina:

 

Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen

Nea Fagerroth  Yrjö Lyytinen

Pirkko Saarnio  Markus Hirvasjärvi

 

Päätös Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen nimitettävistä jäsenistä tehtiin näin ollen osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa 25.4.2022. Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestys ja yhtiökokouksen pöytäkirja ovat liitteinä.

 

A vetoaa oikaisuvaatimuksessaan asunto- ja viestintäministerin kirjeeseen vuodelta 2014 ja siihen A:n mukaan liittyviin ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen toteamuksiin. Edellä mainitulla ei ole oikeudellista merkitystä nyt käsiteltävänä olevan asian kannalta. Kirjeeseen on viitattu myös kaupunginhallituksen päätöksessä 16.5.2022 (§ 158): "Lisälausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Espoon Asunnot Oy:n hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten nimittämisestä tehdyn valituksen johdosta".

 

A väittää oikaisuvaatimuksessa, että Espoon Asunnot Oy:n toimitusjohtaja on ollut esteellinen päätöksentekoon liittyen.

 

Espoon Asunnot Oy:n toimitusjohtaja ei ole osallistunut asiassa päätöksentekoon.

 

A:n oikaisuvaatimuksen mukaan päätöstä ei ole perusteltu riittävästi.

 

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi päätöksellä 11.4.2022 (§ 26) toimiohjeen yhtiökokousedustalle Espoon Asunnot Oy:n yhtiökokouksessa tapahtuvaa osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista varsinaista päätöksentekoa varten.

 

Päätöksenteossa on toimittu kuntalain, Espoon kaupungin hallintosäännön, osakeyhtiölain ja Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

 

Hallintolakia päätösten perusteluvelvoitteineen ei sovelleta Espoon Asunnot Oy:n omistajalle kuuluvassa osakeyhtiölain mukaisessa päätöksenteossa.

 

Konsernijaoston päätös 11.4.2022 (§ 26) on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Yhtiöjarjestys Espoon Asunnot Oy

2

Espoon Asunnot Oy yhtiökokous 25.4.2022 pöytäkirja_signed

 

Oheismateriaali

-

EI JULKAISTA Muutoksenhaku kaupunginhallitukselle Espoon Asunnot Oy

 

Tiedoksi