Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 47


10308/00.01.02/2021

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 24.05.2022 § 47

 

 

§ 47

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan syksyn 2022 kokousajoista päättäminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Palojärvi Elina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää pitää syksyn 2022 kokoukset seuraavasti:

tiistai 23.8.2022 klo 17.00 (päätetty 18.11.2021)
torstai 6.10.2022 klo 17.30
torstai 24.11.2022 klo 17.30
torstai 15.12.2022 (varalla) klo 17.30

Kokoukset alkavat klo 17.30. Kokouspaikkana on kaupunginhallituksen kokoushuone osoitteessa Virastopiha 2 C, 1. krs, 02770 Espoo tai Espoon valtuustosali osoitteessa Espoonkatu 5, 02770 Espoo.

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännössä II osassa määrätään toimielimen kokousajasta ja paikasta, kokouksen koolle kutsumisesta sekä varajäsenen kutsumisesta seuraavaa:

 

2 § Kokousaika ja -paikka

 

Toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa.

 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

 

3 § Kokouksen koollekutsuminen

 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

 

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus.

 

Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus.

 

Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi, mikäli salassapidosta ei muuta johdu.

 

9 § Varajäsenen kutsuminen

 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi