Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 908213/00.01.01/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 § 90

 

 

§ 90

Suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta 1.8.2022 lukien

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Leino Virpi

Turpeinen Jaakko

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan (delegointipäätös) liitteen mukaisena.

Delegointipäätökseen tehdyt muutokset tulevat voimaan 1.8.2022.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Valtuusto on 22.3.2021 § 76 hyväksynyt kaupungin organisaatiouudistuksen mukaiset hallintosäännön muutokset. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 9.6.2021 § 116 hyväksynyt uuden organisaation mukaisen suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuvan ratkaisuvallan (delegointipäätös), joka on tullut voimaan 1.8.2021.

 

Lainsäädäntömuutosten vuoksi delegointipäätökseen esitetään muutoksia seuraavasti:

 

1)      1.8.2022 lukien ei ole enää mahdollista järjestää lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta (luva), joten sitä koskevat maininnat tulee poistaa.

 

2)      Lukiolaki muuttuu 1.8.2022 siten, että rehtori ei voi enää päättää oppivelvollisen opiskelijan määräaikaista erottamisesta. Voimassa olevan delegointipäätöksen mukaisesti rehtori voi päättää opiskelijan erottamisesta enintään kahdeksi viikoksi. Delegointipäätöstä tulee muuttaa siten, että rehtori voi päättää muiden kuin oppivelvollisten opiskelijoiden määräaikaisesta erottamisesta. Lukiolain mukaan rehtorille voidaan antaa toimivalta päättää korkeintaan kolmen kuukauden erottamisesta. Nykyisen delegointipäätöksen mukainen kaksi viikkoa on katsottu riittäväksi. Oppivelvollisen opiskelijan erottamisesta määräajaksi ja muiden opiskelijoiden yli kahden viikon erottamisesta päättää toimielin. Ko. ratkaisuvalta on kaupungin hallintosäännön mukaan lukion johtokunnalla. 

 

3)      Oppivelvollisuuslakiin on valmistelussa muutoksia, joiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 54/2022) on 21.4.2022 annettu eduskunnalle. Asian eduskuntakäsittely on vielä kesken.

 

Oppivelvollisuuslakiin esitetään muutosta, jonka mukaan koulutuksen maksuttomuutta koskevan päätöksen voi tehdä vain hakemuksesta. Hakemuksen maksuttomuuden pidentämisestä voi tehdä aikaisintaan kuusi kuukautta ennen maksuttomuuteen oikeuttavan ajan päättymistä. Muutoksen vuoksi delegointipäätöksen sanamuotoja esitetään tarkennettavaksi. 

 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi delegointipäätökseen on tehty teknisluonteisia korjauksia.

 

Oheismateriaalina on voimassa olevan ja ehdotetun delegointipäätöksen vertailu.

 

Delegointipäätöksen muuttamista on käsitelty kasvun ja oppimisen toimialan henkilöstötoimikunnan kokouksessa 29.4.2022. Lukioiden rehtoreita on informoitu muutoksista.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoon kaupungin suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön viranhaltijoiden opetuslainsäädäntöön perustuva ratkaisuvalta 1.8.2022 lukien

 

Oheismateriaali

-

Voimassa olevan ja ehdotuksen mukaisen delegointipäätöksen vertailu

 

Tiedoksi