Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 882420/00.01.01/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2022 § 88

 

 

§ 88

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja kasvun ja oppimisen toimialan esikunnan viranhaltijoiden ratkaisuvaltaa koskevan delegointipäätöksen muuttaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Peltonen Anne

Rauman Maria

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää muuttaa päätöstä suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön sekä kasvun ja oppimisen toimialan esikunnan viranhaltijoiden ratkaisuvallasta liitteen mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022 alkaen.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2022 alkaen. Varhaiskasvatuslaissa määritellään aiempaa tarkemmin lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Lapselle annettava tuki jakautuu varhaiskasvatuslain 15 a §:n mukaisesti yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Lisäksi varhaiskasvatuslain 15 c §:ssä säädetään lapselle annettavista tukipalveluista. Varhaiskasvatuslain 15 e § edellyttää, että tehostetusta ja erityisestä tuesta tehdään hallintopäätös. Myös varhaiskasvatuslain 15 c §:n mukaisista tukipalveluista tehdään hallintopäätös silloin, kun asiasta ei ole päätetty tehostetun tai erityisen tuen päätöksen yhteydessä.

 

Edellä mainittujen muutosten johdosta esitetään, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle annettavasta tehostetusta ja erityisestä tuesta sekä varhaiskasvatuslain 15 c §:n mukaisista tukipalveluista silloin kun niistä ei ole päätetty tehostetun tai erityisen tuen päätöksen yhteydessä.

 

Varhaiskasvatuslain 15 e §:n 2 momentin mukaan silloin kun kyseessä on yksityisen palveluntuottajan tuottama varhaiskasvatus, edellä mainitut hallintopäätökset tekee varhaiskasvatuksen toimipaikan sijaintikunta. Tämän osalta esitetään, että varhaiskasvatuksen aluepäällikkö päättää yksityisen palveluntuottajan tuottamassa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle annettavasta erityisestä ja tehostetusta tuesta sekä varhaiskasvatuslain 15 c §:n mukaisista tukipalveluista silloin kun niistä ei ole päätetty tehostetun tai erityisen tuen yhteydessä. Aluepäällikkö päättäisi myös kaupunginhallituksen päätöksen 2.5.2022 § 136 mukaisesta palveluntuottajalle myönnettävästä varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvon korottamisesta liittyen lapsen tuen kertoimeen.

 

Kasvun ja oppisen lautakunnalle esitetään kokouksessa 24.5.2022, että Espoossa otetaan 1.8.2022 alkaen käyttöön yksityisen hoidon tuella järjestettyyn varhaiskasvatukseen lapsen tukeen liittyvä kuntalisä. Mikäli lautakunta hyväksyy kyseisen kuntalisän käyttöönoton, päätöksen kuntalisän maksamisesta tekisi varhaiskasvatuksen aluepäällikkö.

 

Lisäksi esitetään, että yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta-asioista päättää jatkossa varhaiskasvatuksen aluepäällikkö tai asiantuntija.

 

Delegointipäätökseen esitetään tehtäväksi myös muutama tekninen muutos. Kaikki muutokset näkyvät oheismateriaalina olevasta delegointipäätöksestä lihavoituna ja kursivoituna.

 

 Muutokset on käsitelty kasvun ja oppimisen toimialan henkilöstötoimikunnan kokouksessa 29.4.2022.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön sekä kasvun ja oppimisen toimialan esikunnan viranhaltijoiden ratkaisuvalta 1.8.2022 alkaen

 

Oheismateriaali

-

Nykyisen ja 1.8.2022 voimaan tulevan delegointipäätöksen vertailu

 

Tiedoksi