Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 38


1948/00.04.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.05.2022 § 38

 

 

§ 38

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Aromaa Satu

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 23.5.2022 Jani Lundellin ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

1
kannattaa hallituksen esitystä tilinpäätöksen vahvistamiseksi ja tuloksen käsittelyksi sekä kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

2
esittää, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 4 735 euroa ja hallituksen jäsenen vuosipalkkio 2 368 euroa,
hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 210 euroa kokoukselta sekä hallituksen jäsenen kokouspalkkio 178 euroa kokoukselta,
esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaisesti,

3
kannattaa hallituksen esitystä talousarvion vahvistamisesta,

4
kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen hoitovastikkeiden määrä,

5
kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, kulujen ja korkojen kattamiseksi sekä päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen rahoitusvastikkeiden määrä,
6
kannattaa hallituksen esitystä, jonka mukaan hallitukselle myönnetään valtuudet rahastoida enintään kerättyjen lainanlyhennysten määrä,

7
esittää, että yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat seitsemän jäsentä:
Olli Isotalo, Harri Kivinen ja Ari Konttas asemansa perusteella sekä
Gustav Båsk (RKP), Helena Haapasaari (SDP), Kristiina Mustakallio (KOK) ja Joni Raatikainen (SP), joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo,

8
esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi nimetään BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

 

Käsittely 

Kontas poistui esteellisenä asian käsittely ja päätöksenteon ajaksi (Hallntolaki 28 § 1 mom 5. kohta).

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon Elä ja Asu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.5.2022 kello 13:00 alkaen Tekniikantie 15, Espoo / Teams kokouksena.

 

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut yhtiökokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhtiön tausta

 

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet omistaa Espoon kaupunki.

 

Yhtiön toimialana on aravalaissa, korkotukilaissa sekä muissa asuntolainsäädäntöön sisältyvissä säädöksissä tarkoitetun tavoin toimia yleishyödyllisenä yhteisönä, joka rakennuttaa tai hankkii muuten omistukseensa tai hallintaansa vuokra-asuntoja sekä vuokraa niitä sosiaalisin perustein ja kohtuullisin kustannuksin julkisesti vuokrattavaksi tavoitteenaan asukkaiden hyvät ja turvalliset asuinolot.

 

Yhtiö omistaa ja operoi Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskusta (omistettu kokonaan) missä on 70 asuntoa, joissa asukkaille on tarjolla ympärivuorokautista hoiva-asumista sekä 70 tuetun senioriasumisen asuntoa, jossa asukkaat saavat kotihoidon palveluja sekä Kauklahden Elä ja Asu -seniorikeskusta (vuokrattu Espoon Asunnoilta vuonna 2016) joka tarjoaa hoiva-asumista 74 pitkäaikaiselle asukkaalle. 

 

Hallinto

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan 5-7 jäsentä. Vuonna 2021 jäseninä toimivat:

   

1.1.- 20.5.   20.5.- 11.11      11.11.-31.12

Olli Isotalo (pj.)  Olli Isotalo (pj.) Olli Isotalo (pj.) 

Juha Metso (vpj.) Sanna Svahn (vpj.)     Sanna Svahn (vpj.) 

Ari Konttas   Ari Konttas       Ari Konttas

Kari Nukala   Kari Nukala       Joni Raatikainen

Helena Haapsaari  Helena Haapsaari Helena Haapsaari

Juhani Kytö   Juhani Kytö  Gustav Bask

   Maria Lagenskiöld Kristiina Mustakallio                           

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Maarit Elo. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

 

Paikkajakotoimikunnan suositus

 

Espoon kaupungin paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan yhtiön hallituspaikkojen on sovittu jakautuvan seuraavasti sen neljän (4) luottamushenkilön osalta:

1 jäsen SDP

1 jäsen PS

1 jäsen RKP

1 jäsen Kok.

 

Vuosi 2021

 

Yhtiön tuotot olivat 1 121 612,22 euroa ja hoitomenot 1 072 106,51 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos 0,00 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Yhtiön taseen oma pääoma oli 4 107 348,92 euroa ja vieras pääoma 18 122 038,21 euroa.

 

Talousarvio ja vastikkeet

 

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy yhtiökokouskutsun liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvion.

 

Kokouspalkkiot

 

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 päättänyt kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteiden hyväksymisestä. Koska kaupungin tytäryhtiöt ovat erikokoisia ja strategisesti eri tasoisia on yhtiöt päätöksessä jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden perusteella. Palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin, jolloin ne tulevat tarkistettua säännöllisesti.

 

Espoon Elä ja Asu Oy kuuluu ryhmään 2, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 4 735 euroa ja hallituksen jäsenen 2 368 euroa. Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 210 euroa/kokous ja hallituksen jäsenen 178 euroa/kokous.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

EI JULKAISTA Espoon Elä ja Asu Oy yhtiökokouskutsu 2022

-

EI JULKAISTA Espoon Elä ja Asu Oy talousarvio 2022

-

EI JULKAISTA Espoon Elä ja Asu Oy tilinpäätös 2021 mustattu

-

EI JULKAISTA Espoon Elä ja Asu Oy tilintarkastuskertomus 2021 mustattu

 

Tiedoksi