Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 16.05.2022/Pykälä 36


1 Konserniraportti tammi-maaliskuu 2022

2515/02.02.02/2022

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.05.2022 § 36

 

 

§ 36

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Heino Waltteri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tammi-maaliskuun 2022 konserniraportin tiedoksi.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2022 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta.

 

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 26 (65 %). 9:n tavoitteen (23 %) arvioidaan toteutuvan osittain. Seuraavan viiden tavoitteen (13 %) arvioidaan jäävän kokonaan toteutumatta: Omnian "Talouden tasapainon varmistaminen", Enter Espoon "Rakentaa Espoon kestävää kasvua houkuttelemalla yöpyviä vierailijoita ja matkailijoita Espooseen", Espoon Kaupunginteatterin "Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen", Espoon Kaupunginteatterin "Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen" sekä HUS:n "Tuottavuuden nousu vähintään 1 %".

Espoo Catering Oy

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Tilivuoden alusta on EU-direktiivin ohjaamana korjattu ns. alv-tappion syntymistä sisällyttämällä alv kouluaterioiden laskutukseen. Tämä on vaikuttanut laskevasti liiketoiminnan kulujen lisäksi myös liikevaihtoon kouluaterioiden asiakashintojen kompensaatiosta johtuen. Laskutuksen perusteena on lisäksi toteutuneet ateriat sekä toimintapäivät. Toteutuneet ruokailijamäärät kouluissa eivät ole vastanneet ennusteita.

Asiakaspalautteiden kokonaismäärä on pysynyt hyvänä, nettipalautteiden määrä on jopa kasvussa. Asiakaskokemusta mittaavat laitteet ovat kiertäneet koronan sallimissa rajoissa päiväkodeissa, kouluissa sekä Valtuustotalon henkilöstöravintolassa. Asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi on suunniteltu koko henkilöstöä koskevat, työpajatyyppiset asiakaspalvelukoulutukset, joiden toteutus on huhti-toukokuun aikana.

Espoon Asunnot Oy

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Asuntojen käyttöaste (98,4 %) jäi ensimmäisellä kvartaalilla hieman tavoitteesta (98,5 %), mutta oli korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan (98,0 %). Kumulatiivisen käyttöasteen ennustetaan ylittävän tavoitetason. Käyttöasteen parantamiseksi yhtiö kehittää asuntotarkastuksen ja vuokrauksen prosesseja entistä tehokkaammiksi. Kiinteistöjen keskimääräisen lämpöindeksin toteuma (15,5, kWh/Rm3) on hieman korkeampi kuin edellisvuonna samaan aikaan (15,3 kWh/Rm3).

Vuoden aikana aloitetaan 511:n asunnon rakentaminen ja ennusteen mukaisesti asuntoaloitusten neljän vuoden keskiarvo nousee 458:aan. Vuoden aikana ennustetaan valmistuvan yhteensä 554 asuntoa.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Ennuste v. 2022 liiketulokseksi on marraskuussa hyväksytyn virallisen talousarvion mukainen -3,5 milj. euroa, joten tähän tavoitteeseen ei arvioida päästävän. Ministeriön myöntämän lisärahoituksen kohdistuksista ja tuloutuksista johtuen tuloksen kehittymistä kannattaa seurata tilikausien lisäksi kumulatiivisesti. Tämänhetkisen talousarvion ja -suunnitelman mukaan v. 2022 kumulatiivinen liiketulos olemaan 48?000 euroa.

Korona aiheuttaa edelleen mahdollisia muutoksia opiskelijavuosiin pitkittyneiden opiskeluaikojen vuoksi. Pitkän etäopetusjakson vaikutuksia eroprosentteihin tarkastellaan kevään aikana valmistuvassa analyysissa. Ensisijaisten hakijoiden määrä laski viime vuodesta helmi-maaliskuun yhteishaussa, mutta uusi TUVA-koulutus (tutkintokoulutukseen valmentava koulutus) oli vetovoimainen. Valmistautuminen syksyllä alkavaan uuteen TUVA-koulutukseen on hyvässä vaiheessa.

Uudet vaikuttavuusmittarit tullaan määrittelemään osana strategiatyötä. Vaikuttavuuden varmistamisen kannalta keskeinen kehittämiskohde on sisäisten siirtymien onnistuminen.

Kiinteistöjä omistavat yhtiöt

Fortumin kaukolämmön optimointipalveluun on liitetty n. 110 suoraomisteista kiinteistöä. Vuonna 2021 normeerattu kulutus laski suhteessa vuoden 2019 tasoon 7,0 % (4 552 MWh) ja kustannussäästöä syntyi 238 500 euroa (alv 0). Tehohuippuja leikattiin noin 8,9 % (1?853 kW), mistä syntyi kustannussäästöä 48?381 euroa (alv 0). Vuodelle 2022 odotetaan pääosin samanlaista trendiä hieman maltillisemmalla tehohuippujen leikkauksella. 

Optimointipalvelun käyttöönotot on tarpeelliseksi katsotuilta osin suoritettu. Käyttöönoton laajentamiselle Espoon 100 % omistamiin kiinteistöosake-yhtiöihin ei katsota olevan tarvetta, sillä nämä hybridilämmityksellä olevat kohteet ovat jo lähtökohtaisesti palveluun liitettyjä kohteita energiatehok-kaampia. Käyttöönotto olisi investointina kallis ja takaisinmaksuajat pitkiä.

KOy Espoon Koulu- ja päiväkotitilojen sekä KOy Espoon Sotekiinteistöjen kokonaistalouden ennustetaan toteutuvan pääosin suunnitellun mukaisesti.

Länsimetro Oy

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. LM2-hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti ja hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Rakentamisen kokonaisvalmius maaliskuun lopussa oli n. 99,8 %. Asemien rakennusurakat on tarkoitus vastaanottaa toukokuun alkupuolella. Matinkylä-Kivenlahti-osuuden hallinnansiirto operaattorina toimivalle Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:lle tehdään Q2:n aikana. Matkustajaliikenteen aloittamisajankohdasta ei ole tehty päätöstä. 

 

Matinkylä-Kivenlahti-hankkeen valmistumisen kannalta merkittävin aikatauluriski (Espoonlahden aseman valmistumisen viivästyminen) on pienentynyt.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Konserniraportti tammi-maaliskuu 2022

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi