Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikuntalautakunta
Pöytäkirja 21.04.2022/Pykälä 13


1118/12.03.04/2022

 

 

 

Liikuntalautakunta 21.04.2022 § 13

 

 

§ 13

Liikuntapaikkarakentamisen kumppanuussopimusten periaatteet

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Uppa Marianne

Ikävalko Jarmo

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Liikuntajohtaja Merra Martti

 

Liikuntalautakunta päättää hyväksyä liikuntapaikkarakentamisen kumppanuussopimusten periaatteet.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 

Päätös

Liikuntalautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus   

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kokouksessaan 24.1.2022 (§ 7 Urheilu- ja liikuntatonttien vuokrauksen hinnoitteluperiaatteet) urheilu- ja liikuntatoimintaan vuokrattavien tonttien ja alueiden vuokrahinnoittelusta. Päätös koskee sekä olemassa olevia että tulevia maanvuokrakohteita.

1
Kaupungin liikuntapalvelujen kanssa kumppanuussopimuksen tehneiden ei-voittoa tavoittelevien yhteisöjen, jotka sopimuksessa sitoutuvat toiminnassaan toteuttamaan kaupungin strategisia tavoitteita, maanvuokra on 10 % markkina-arvosta liikuntakäytössä olevien tilojen osalta kumppanuussopimuksen voimassaoloajan.

2
Markkinaperusteisille urheilu- ja liikuntahankkeille maanvuokra on markkina-arvon mukainen.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto viittaa liikuntapaikkarakentamisen kumppanuussopimuksiin. Sellaisia ei ole ollut. Koska niihin sisältyy edellä esitetty merkittävä taloudellinen merkitys, kumppanuussopimuksille on tärkeätä päättää periaatteet, joiden tulee täyttyä kumppanuussopimusta tehtäessä.

Kumppanuussopimusten yhteisöä (kumppani) koskevat periaatteet:

a. Kumppani voi olla voittoa tavoittelematon espoolainen yhteisö, joka toteuttaa ja/tai rakentaa sellaista, mikä liikuntalain mukaan kuuluu kaupungin vastuulle.

b. Kumppanin säännöissä sanotaan, ettei se tavoittele toiminnassaan taloudellista voittoa jakaakseen osinkoa omistajayhteisöilleen.

c. Kumppani toteuttaa laajaa nuorisotyötä.

d. Kumppani on liikuntapaikan rakentamiseksi investoinut omaisuuttaan tai joutunut ottamaan vierasta pääomaa rahoituslaitokselta sen toteutukseen, kaupunki on myöntänyt lainarahoitukselle tai osalle sitä takauksen.

e. Kumppani ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman kaupungin suostumusta.

f. Kumppanuussopimuksen voi allekirjoittaa Liikunta ja urheilutulosyksikön johtaja tai hänen sijaisensa saatuaan kumppanilta kirjallisen ja yhteisön tilintarkastajan varmistaman lausunnon kohtien a-fyttymisestä.

g. Taustalla ei voi olla yhtiö tai yhteisö, joka tavoittelee toiminnassaan taloudellista voittoa eikä sellaista riskirahoitusta, jolle odotetaan tuottoa.

h. Kun kaupunki ja kumppani ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, noudatetaan maanvuokrasopimuksissa elinkeino- ja kilpailukykyjaoksen päättämiä täytäntöönpanon ehtoja.
 

Kumppanuussopimukset laaditaan kun päätös kumppanuusperiaatteista on saanut lainvoiman.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi