Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikuntalautakunta
Pöytäkirja 21.04.2022/Pykälä 12220/02.05.02/2022

 

 

 

Liikuntalautakunta 21.04.2022 § 12

 

 

§ 12

Liikuntatoiminta-avustukset 2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sistonen Markku Antero

Taavila Mirja
Franck Christina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Liikuntajohtaja Merra Martti

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 Liikuntalautakunta hyväksyi yksimielisesti kokouksessa muutetun

 päätösehdotuksen.

 

 

Päätös

Liikuntalautakunta päätti myöntää liitteiden mukaisesti
liikuntatoiminta-avustukset 2022. Liikuntatoiminta-avustusta yhteensä
1 447 400 euroa ja erityisryhmien liikuntatoiminta-avustusta yhteensä
132 230 euroa. Lisäksi liikuntalautakunta päätti hylätä ne hakemukset, jotka eivät täytä jakoperusteita.

 

 

 

 

 

Selostus Liikuntalautakunta päättää vuosittain espoolaisten järjestöjen

liikuntatoiminta-avustukset liikuntatoimintaan. Avustukset on kuulutettu haettavaksi 04.03.2022 mennessä. Avustusta myönnetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella kuluvan toimintakauden liikuntatoimintaa varten.


Liikuntatoiminta-avustuksen valmistelussa on ensisijaisesti painotettu

nuorten alle 20-vuotiaiden säännöllisessä harrastustoiminnassa olevien

määrää, tämän lisäksi on huomioitu liikuntatoiminnan harjoituksista

aiheutuneet kulut. Avustus voi olla enintään 1/3 seuran liikuntatoimintaan

käyttämistä menoista. Avustuksen myöntäminen edellyttää, että

seurassa/yhdistyksessä on vähintään 20 alle 20-vuotiasta säännöllisessä

harjoitustoiminnassa olevaa. Suurin ehdotettu avustus on 159 000 euroa ja

pienin ehdotettu avustus on 200 euroa.
 

Erityisryhmien liikuntatoiminta-avustuksen valmistelussa on otettu

huomioon säännöllisessä harrastustoiminnassa olevien määrä sekä

liikunnallisen harrastustoiminnan kokonaiskulut. Suurin ehdotettu avustus on 23 000 euroa ja pienin ehdotettu avustus on 200 euroa.

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Toimintavertailu 2022

-

Liikuntatoiminta-avustukset  2022

 

Tiedoksi

Hakijat