Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 20.04.2022/Pykälä 65


2040/12.01.02/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 20.04.2022 § 65

 

 

§ 65

Lukuvuoden 2022-2023 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6 (osittain pöydälle 20.4.2022)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Gould Merivuokko

Alaviiri Kaisa
Lakovaara Leena
Kotiniemi Kari
Solala Sariminna
Mäkäräinen Sini
Mäkinen Merja

Järvi Noora

Salkola Hannamari

Aho Janette

Voipio-Huovinen Sanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
Päättää lukuvuoden 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät seuraavasti (suluissa viime vuoden lukumäärä):

Espoonlahden oppilasalue
- Eestinkallion koulu 45 (72)
- Iivisniemen koulu 36 (54)
- Kantokasken koulu 46 (59)
- Laurinlahden koulu 41 (45)
- Mainingin koulu 44 (47)
- Martinkallion koulu 44 (50)
- Meritorin koulu 44 (60)
- Nauriskasken koulu 67 (66)
- Nöykkiönlaakson koulu 48 (74)
- Saunalahden koulu 71 (75)
- Soukan koulu 50 (66)

Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalue
- Auroran koulu  60 (61)
- Hansakallion koulu  81 (105)
- Hösmärinpuiston koulu  14 (24)
- Jalavapuiston koulu  24 (24)
- Juvanpuiston koulu  42 (40)
- Kalajärven koulu 38 (37)
- Karamzinin koulu  64 (60)
- Karhusuon koulu  41 (66)
- Kirkkojärven koulu  45 (42)
- Kirstin koulu  64 (62)
- Koulumestarin koulu  39 (26)
- Lahnuksen koulu  13  (17)
- Mikkelän koulu  17 (13)
- Niipperin koulu  75 (66)
- Pakankylän koulu  13 (3)
- Sunan koulu  36 (40)
- Tuomarilan koulu  44 (42)
- Vanttilan koulu  66 (98)
- Ymmerstan koulu  58 (62)

Itäisen Leppävaaran oppilasalue
- Leppävaaran koulu  51 (46) *
- Lintulaakson koulu  71 (69)
- Lintuvaaran koulu  73 (71)
- Perkkaan koulu  67 (63)
- Postipuun koulu  75 (66)
- Ruusutorpan koulu  59 (66)

Läntisen Leppävaaran oppilasalue
- Jupperin koulu 80 (74)
- Kilon koulu  82  (80)
- Kilonpuiston koulu  24 (25)
- Lähderannan koulu 46 (49)
- Rastaalan koulu  82 (91)
- Viherlaakson koulu  47 (62)

Matinkylä-Olarin oppilasalue
- Friisilän koulu  24 (24)
- Kuitinmäen koulu  23 (25)
- Matinlahden koulu  93 (98)
- Olarin koulu  64 (59)
- Päivänkehrän koulu  63 (75)
- Päivänkehrän koulu/Komeetta 22 (24)
- Tiistilän koulu 51 (47)**

Tapiolan oppilasalue
- Aarnivalkean koulu  25 (38)
- Jousenkaaren koulu  66 (46)
- Kivimiehen koulu  22 (11)
- Laajalahden koulu  38 (50)
- Mankkaanpuron koulu  61 (74)
- Niittykummun koulu  45 (41)
- Pohjois-Tapiolan koulu  61 (65)
- Taavinkylän koulu  43 (50)
- Toppelundin koulu  48 (46)
- Westendinpuiston koulu  25 (20)

*) Mikäli Leppävaaran koulun oppilasmäärä myöhemmin putoaa, paikkoja ei täytetä yli 50 oppilaaseen toissijaiseen kouluun hakevilla.

**) Mikäli Tiistilän koulun oppilasmäärä myöhemmin putoaa, paikkoja ei täytetä yli 50 oppilaaseen toissijaiseen kouluun hakevilla.

Edellä mainittuja koulukohtaisia oppilasmääriä ei ylitetä muiden kuin niiden lähikoulupaikkaa tarvitsevien oppilaiden osalta, jotka eivät ole olleet tiedossa asian valmisteluhetkellä ja joilla ei ole vielä lähikoulupaikkaa (esimerkiksi muuttajat).

2
Päättää, että yleisopetuksessa toisella vuosiluokalla opetusryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 25 oppilaasta. Rehtori/koulunjohtaja voi ylittää em. oppilasmäärän perustellusta syystä 1-2 lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää kohden (esimerkiksi muuttajat).

3
Päättää, että yleisopetuksessa vuosiluokilla 3-6 opetusryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 32 oppilaasta. Rehtori/koulunjohtaja voi ylittää em. oppilasmäärän perustellusta syystä 1-2 lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää kohden (esimerkiksi muuttajat).

4
Päättää perustaa perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmät lukuvuodeksi 2022-2023 seuraaviin kouluihin (yksi ryhmä, ellei toisin mainita):
- Eestinkallion koulu (2 ryhmää)
- Hösmärinpuiston koulu
- Iivisniemen koulu
- Jalavapuiston koulu
- Jousenkaaren koulu
- Kirkkojärven koulu
- Kirstin koulu
- Koulumestarin koulu
- Laajalahden koulu (2 ryhmää)
- Lintulaakson koulu
- Lintuvaaran koulu (2 ryhmää)
- Mankkaanpuron koulu (3 ryhmää)
- Meritorin koulu (2 ryhmää)
- Olarin koulu (2 ryhmää)
- Postipuun koulu (2 ryhmää)
- Päivänkehrän koulu
- Ruusutorpan koulu
- Tiistilän koulu
- Viherlaakson koulu

Ryhmät ovat yhdysluokkia ja niiden oppilasmäärät tarkentuvat myöhemmin.

5
Päättää perustaa erilliset ryhmämuotoisen maahanmuuttajien määräaikaisen opetuksen (RMMO) ryhmät vuosiluokille 3-6 valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneille oppilaille lukuvuodeksi 2022-2023 seuraaviin kouluihin:
- Kirkkojärven koulu
- Kuitinmäen koulu
- Meritorin koulu
- Postipuun koulu

Ryhmät ovat yhdysluokkia ja niiden oppilasmäärät tarkentuvat myöhemmin.

6
Päättää perustaa Hansakallion kouluun lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokan oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia.

7
Päättää perustaa Rastaalan kouluun lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokan oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.

8
Päättää perustaa Soukan kouluun lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokan oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia.

9
Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokat oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia tai vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus (yksi luokka, ellei toisin mainita):
- Lintulaakson koulu
- Matinlahden koulu
- Niittykummun koulu

10
Päättää perustaa Nauriskasken kouluun lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokan oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia tai vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus tai jotka tarvitsevat tukea tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen säätelyssä.

11
Päättää perustaa Iivisniemen kouluun lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokan oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia, laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus.

12
Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokat oppilaille, jotka tarvitsevat tukea tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen säätelyssä.
- Lintuvaaran koulu
- Päivänkehrän koulu

13
Päättää perustaa Mainingin kouluun lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokan autismin kirjon oppilaille.

14
Päättää perustaa Postipuun kouluun lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokan oppilaille, joilla on lievä kehitysvamma.

15
Päättää perustaa Koulumestarin kouluun lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokan oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai lievä kehitysvamma.

16
Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokat oppilaille, joilla on vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus (yksi luokka, ellei toisin mainita):
- Kilon koulu
- Ymmerstan koulu

17
Päättää perustaa Eestinkallion kouluun lukuvuodeksi 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan erityisluokan oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia, vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus tai autismikirjo.


18
Merkitsee tiedoksi englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetukseen ja montessoriopetukseen ensimmäiselle vuosiluokalle lukuvuodeksi 2022-2023 valittujen oppilaiden määrät (suluissa viime vuoden lukumäärä):

Englanninkielinen opetus
- Espoo International School, Opinmäen toimipiste  45 (50)
- Espoo International School, Kivimiehen toimipiste 10 (0) *

*ryhmä on vuosiluokkien 1-2 yhdysluokka


Kaksikielinen opetus (suomi-englanti)
- Jalavapuiston koulu  22  (25)
- Kilonpuiston koulu   25  (22)
- Kuitinmäen koulu   19  (25)
- Niittykummun koulu  25  (25)

Ruotsin kielikylpyopetus
- Päivänkehrän koulu  14   (25)
- Soukan koulu   16  (23)
- Westendinpuiston koulu  24  (25)

Montessoriopetus
- Niittykummun koulu   8  (8)
- Ruusutorpan koulu   8  (8)

19
Merkitsee tiedoksi painotettuun opetukseen kolmannelle vuosiluokalle lukuvuodeksi 2022-2023 valittujen oppilaiden määrät (suluissa viime vuoden lukumäärä):

Matemaattis-luonnontieteellinen opetus
- Meritorin koulu   20 (28)

Musiikkipainotus
- Jousenkaaren koulu   24  (24)
- Lintuvaaran koulu   25  (25)
- Mainingin koulu   27  (25)
- Päivänkehrän koulu   25  (25)
- Rastaalan koulu   25  (30)

 

Käsittely 

Puheenjohtaja teki Klingin, Vanhasen, Wallsin ja Kosken kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen:

 

"Lautakunta edellyttää, että lautakunnalle tuodaan Kivimiehen koulun kehittämisuunnitelma esim. kielisuihkuopetuksen tai muun painotuksen käynnistämiseksi kevään 2022 aikana."

 

Vanhanen teki Klingin, Wallsin ja Kosken kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen:

 

"Lautakunta toivoo, että valmistellaan ja toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä Kivimiehen koulun vetovoiman vahvistamiseksi."

 

Koski teki Wallsin ja Vanhasen kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen:

 

"Lautakunta toivoo, että Aarnivalkean koulun korjaus palautetaan investointiohjelmaan ja koulun tulevaisuus turvataan."

 

Tauko klo 21.17-21.20.

 

Puheenjohtaja teki Lönnqvistin kannattamana seuraavan osittaisen pöydällepanoehdotuksen:

 

"Asia jätetään pöydälle Tapiolan oppilasalueen yleisopetuksen koulukohtaisten enimmäisoppilasmäärien sekä erityisluokkien osalta (kohdat 6-17) seuraavaan lautakunnan kokoukseen 4.5.2022. Muilta osin esittelijän ehdotus hyväksytään."

 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu osittainen pöydällepanoehdotus ja tiedusteli, voidaanko osittainen pöydällepanoehdotus hyväksyä yksimielisesti. Koska sitä ei vastustettu puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
Päätti lukuvuoden 2022-2023 ensimmäisen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät seuraavasti (suluissa viime vuoden lukumäärä):

Espoonlahden oppilasalue
- Eestinkallion koulu 45 (72)
- Iivisniemen koulu 36 (54)
- Kantokasken koulu 46 (59)
- Laurinlahden koulu 41 (45)
- Mainingin koulu 44 (47)
- Martinkallion koulu 44 (50)
- Meritorin koulu 44 (60)
- Nauriskasken koulu 67 (66)
- Nöykkiönlaakson koulu 48 (74)
- Saunalahden koulu 71 (75)
- Soukan koulu 50 (66)

Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalue
- Auroran koulu  60 (61)
- Hansakallion koulu  81 (105)
- Hösmärinpuiston koulu  14 (24)
- Jalavapuiston koulu  24 (24)
- Juvanpuiston koulu  42 (40)
- Kalajärven koulu 38 (37)
- Karamzinin koulu  64 (60)
- Karhusuon koulu  41 (66)
- Kirkkojärven koulu  45 (42)
- Kirstin koulu  64 (62)
- Koulumestarin koulu  39 (26)
- Lahnuksen koulu  13  (17)
- Mikkelän koulu  17 (13)
- Niipperin koulu  75 (66)
- Pakankylän koulu  13 (3)
- Sunan koulu  36 (40)
- Tuomarilan koulu  44 (42)
- Vanttilan koulu  66 (98)
- Ymmerstan koulu  58 (62)

Itäisen Leppävaaran oppilasalue
- Leppävaaran koulu  51 (46) *
- Lintulaakson koulu  71 (69)
- Lintuvaaran koulu  73 (71)
- Perkkaan koulu  67 (63)
- Postipuun koulu  75 (66)
- Ruusutorpan koulu  59 (66)

Läntisen Leppävaaran oppilasalue
- Jupperin koulu 80 (74)
- Kilon koulu  82  (80)
- Kilonpuiston koulu  24 (25)
- Lähderannan koulu 46 (49)
- Rastaalan koulu  82 (91)
- Viherlaakson koulu  47 (62)

Matinkylä-Olarin oppilasalue
- Friisilän koulu  24 (24)
- Kuitinmäen koulu  23 (25)
- Matinlahden koulu  93 (98)
- Olarin koulu  64 (59)
- Päivänkehrän koulu  63 (75)
- Päivänkehrän koulu/Komeetta 22 (24)
- Tiistilän koulu 51 (47)**

*) Mikäli Leppävaaran koulun oppilasmäärä myöhemmin putoaa, paikkoja ei täytetä yli 50 oppilaaseen toissijaiseen kouluun hakevilla.

**) Mikäli Tiistilän koulun oppilasmäärä myöhemmin putoaa, paikkoja ei täytetä yli 50 oppilaaseen toissijaiseen kouluun hakevilla.

Edellä mainittuja koulukohtaisia oppilasmääriä ei ylitetä muiden kuin niiden lähikoulupaikkaa tarvitsevien oppilaiden osalta, jotka eivät ole olleet tiedossa asian valmisteluhetkellä ja joilla ei ole vielä lähikoulupaikkaa (esimerkiksi muuttajat).

2
Päätti, että yleisopetuksessa toisella vuosiluokalla opetusryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 25 oppilaasta. Rehtori/koulunjohtaja voi ylittää em. oppilasmäärän perustellusta syystä 1-2 lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää kohden (esimerkiksi muuttajat).

3
Päätti, että yleisopetuksessa vuosiluokilla 3-6 opetusryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 32 oppilaasta. Rehtori/koulunjohtaja voi ylittää em. oppilasmäärän perustellusta syystä 1-2 lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää kohden (esimerkiksi muuttajat).

4
Päätti perustaa perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmät lukuvuodeksi 2022-2023 seuraaviin kouluihin (yksi ryhmä, ellei toisin mainita):
- Eestinkallion koulu (2 ryhmää)
- Hösmärinpuiston koulu
- Iivisniemen koulu
- Jalavapuiston koulu
- Jousenkaaren koulu
- Kirkkojärven koulu
- Kirstin koulu
- Koulumestarin koulu
- Laajalahden koulu (2 ryhmää)
- Lintulaakson koulu
- Lintuvaaran koulu (2 ryhmää)
- Mankkaanpuron koulu (3 ryhmää)
- Meritorin koulu (2 ryhmää)
- Olarin koulu (2 ryhmää)
- Postipuun koulu (2 ryhmää)
- Päivänkehrän koulu
- Ruusutorpan koulu
- Tiistilän koulu
- Viherlaakson koulu

Ryhmät ovat yhdysluokkia ja niiden oppilasmäärät tarkentuvat myöhemmin.

5
Päätti perustaa erilliset ryhmämuotoisen maahanmuuttajien määräaikaisen opetuksen (RMMO) ryhmät vuosiluokille 3-6 valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneille oppilaille lukuvuodeksi 2022-2023 seuraaviin kouluihin:
- Kirkkojärven koulu
- Kuitinmäen koulu
- Meritorin koulu
- Postipuun koulu

Ryhmät ovat yhdysluokkia ja niiden oppilasmäärät tarkentuvat myöhemmin.

6
Merkitsi tiedoksi englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetukseen ja montessoriopetukseen ensimmäiselle vuosiluokalle lukuvuodeksi 2022-2023 valittujen oppilaiden määrät (suluissa viime vuoden lukumäärä):

Englanninkielinen opetus
- Espoo International School, Opinmäen toimipiste  45 (50)
- Espoo International School, Kivimiehen toimipiste 10 (0) *

*ryhmä on vuosiluokkien 1-2 yhdysluokka


Kaksikielinen opetus (suomi-englanti)
- Jalavapuiston koulu  22  (25)
- Kilonpuiston koulu   25  (22)
- Kuitinmäen koulu   19  (25)
- Niittykummun koulu  25  (25)

Ruotsin kielikylpyopetus
- Päivänkehrän koulu  14   (25)
- Soukan koulu   16  (23)
- Westendinpuiston koulu  24  (25)

Montessoriopetus
- Niittykummun koulu   8  (8)
- Ruusutorpan koulu   8  (8)

7
MerkitsI tiedoksi painotettuun opetukseen kolmannelle vuosiluokalle lukuvuodeksi 2022-2023 valittujen oppilaiden määrät (suluissa viime vuoden lukumäärä):

Matemaattis-luonnontieteellinen opetus
- Meritorin koulu   20 (28)

Musiikkipainotus
- Jousenkaaren koulu   24  (24)
- Lintuvaaran koulu   25  (25)
- Mainingin koulu   27  (25)
- Päivänkehrän koulu   25  (25)
- Rastaalan koulu   25  (30)

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti jättää pöydälle Tapiolan oppilasalueen yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät sekä erityisluokkien perustamiset. Nämä käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa 4.5.2022.

 

Selostus Kasvun ja oppimisen lautakunta on 30.3.2022 § 45 päättänyt lukuvuoden 2022-2023 yleisopetuksen seitsemännen luokan enimmäisoppilasmäärät kouluittain sekä vuosiluokille 7-9 perustettavat erityisluokat ja perusopetukseen valmistavat luokat. Nyt päätettäväksi tulevat lukuvuoden 2022-2023 yleisopetuksen ensimmäisen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärät kouluittain sekä vuosiluokille 1-6 perustettavat erityisluokat ja perusopetukseen valmistavat luokat.

 

Englanninkielisen opetukseen, kaksikielisen opetukseen (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetukseen ja montessoriopetukseen perustettavista opetusryhmistä ja niihin valittavien enimmäisoppilasmääristä lautakunta on päättänyt jo 03.11.2021 § 109. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 02.03.2022 § 31, että Päivänkehrän ja Soukan kouluihin perustetaan lukuvuodeksi 2022-2023 1. luokan ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen ryhmät, vaikka ryhmät jäävät lautakunnan määrittämää minimikokoa pienemmäksi. Lautakunta myös päätti 02.03.2022 § 38, että Espoo International Schoolin Kivimiehen toimipisteeseen perustetaan englanninkielisen opetuksen vuosiluokkien 1-2 ryhmä lukuvuodeksi 2022-2023.

 

Oppilasvalinnat kuhunkin em. opetusmuotoon on tehty ko. päätöksessä olevien koulukohtaisten enimmäisoppilasmäärien puitteissa noudattaen kunkin opetusmuodon osalta erikseen hyväksyttyjä oppilasvalintaperusteita. Opetukseen valittujen oppilaiden määrät kouluittain annetaan lautakunnalle nyt tiedoksi.

 

Lautakunnan toimivalta on määrätty Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 16 §:n kohdassa 2.

 

Yleisopetuksen oppilaaksiotto

 

Opetus tulee järjestää kunnassa perusopetuslain 6 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Pykälän 2 momentin mukaisesti kunta osoittaa oppivelvolliselle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan.

 

Opetusryhmät tulee muodostaa perusopetuslain 30 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Opetuslainsäädännössä ei ole erikseen säädelty opetusryhmien kokoa yleisopetuksessa.

 

Lukuvuoden 2022-2023 yleisopetuksen oppilaaksiotto on valmisteltu lautakunnan 11.11.2020 § 207 hyväksymien perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaisesti huomioiden asiassa sovellettava lainsäädäntö ja lautakunnan 03.11.2021 § 109 tekemä lukuvuoden 2022-2023 oppilaaksiottoa koskeva ennakoiva päätös. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 09.02.2022 § 15, että Nuuksion koulun toiminta päättyy 31.7.2022.

 

Kunkin koulun yleisopetuksen ensimmäiselle vuosiluokalle osoitettavien oppilaiden enimmäismäärä perustuu rehtoreiden kanssa käytyihin neuvotteluihin. Opetusryhmien muodostamisessa on pyritty siihen, että ryhmät ovat opetuksen asianmukaisen järjestämisen näkökulmasta mielekkään kokoisia ja taloudellisesti muodostettuja. Opetusryhmät eivät aina muodostu kouluissa tasakokoisiksi, koska koulujen sijainti, alueilla asuvien oppilaiden koulumatkat ja huoltajien esittämät lähikoulutoiveet vaikuttavat ryhmien muodostumiseen.

 

Päätösehdotuksen mukaisessa oppilaaksiotossa huoltajien esittämistä lähikoulutoiveista jää toteutumatta noin 7 %. Lähikoulutoiveita jää toteutumatta pääasiassa siksi, että koulujen tilat ja opetuksen asianmukainen järjestäminen eivät mahdollista suuremman oppilasmäärän ottamista aloittaviin ryhmiin. Perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaan lähikoulutoivetta ei ole mahdollista toteuttaa, mikäli lähikoulutoive kohdistuu toisella oppilasalueella sijaitsevaan kouluun tai sen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille ylimääräisiä koulumatkakustannuksia.

 

Koulujen opetusryhmät pyritään pitämään mahdollisimman tasaisen kokoisina ja koulujen tilat tasaisella täyttöasteella. Koulukohtaisia oppilasmääriä ei tästä syystä ylitetä muiden kuin niiden lähikoulupaikkaa tarvitsevien oppilaiden osalta, jotka eivät ole olleet tiedossa asian valmisteluhetkellä ja joilla ei ole vielä lähikoulua. Tällaisia ovat esimerkiksi muuttajat.

 

Yleisopetuksessa vuosiluokilla 1-2 opetusryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 25 oppilaasta. Vuosiluokilla 3-6 opetusryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 32 oppilaasta. Kaikkien vuosiluokkien osalta rehtori/koulunjohtaja voi ylittää perustellusta syystä lautakunnan päättämän oppilasmäärän 1-2 lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää kohden. Tällaisia perusteltuja syitä ovat esimerkiksi alueelle muuttavat oppilaat, joilla ei ole vielä lähikoulua ja joille tulee sellainen osoittaa.

 

Erityisluokkien oppilaaksiotto

 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusryhmien muodostamisesta säädetään perusopetusasetuksen 2 §:ssä.

 

Lukuvuoden 2022-2023 erityisluokkien perustamista koskeva esitys on valmisteltu erityisen tuen koulutussuunnittelijoiden, aluepäälliköiden ja rehtoreiden alueellisena yhteistyönä. Erityisluokkien oppilaaksiotto on valmisteltu oppilaaksiottokokouksissa, joiden työskentelyyn ovat osallistuneet suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikön erityisen tuen koulutussuunnittelijat ja aluepäälliköt. Tarvittaessa oppilaaksiottoehdotuksissa on konsultoitu muita asiantuntijoita. Oppilaaksiottoehdotukset käsitellään koulukohtaisesti ao. koulujen rehtoreiden kanssa.

 

Erityisen tuen oppilaiden lähikoulut osoitetaan lautakunnan 11.11.2020 § 207 hyväksymien perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaisesti huomioiden asiassa sovellettava lainsäädäntö. Erityisluokan osoittamisessa noudatetaan ko. linjauksia soveltuvin osin.

 

Päätösehdotuksen mukaisesti lukuvuodeksi 2022-2023 esitetään perustettavaksi

-          yksi alueellisesti muodostettu erityisluokka oppimisen erityisvaikeuksia omaaville oppilaille

-          kolme alueellisesti muodostettua erityisluokkaa oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia tai vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus

-          kaksi kaupunkitasoisesti muodostettua erityisluokkaa oppilaille, joilla on vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus

-          yksi kaupunkitasoisesti muodostettu erityisluokka oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia

-          yksi kaupunkitasoisesti muodostettu erityisluokka oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia tai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia

-          yksi kaupunkitasoisesti muodostettu erityisluokka oppilaille, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai lievä kehitysvamma

-          yksi kaupunkitasoisesti muodostettu erityisluokka oppilaille, joilla on lievä kehitysvamma

-          kaksi kaupunkitasoisesti muodostettua erityisluokkaa oppilaille, jotka tarvitsevat tukea tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen säätelyssä

-           yksi kaupunkitasoisesti muodostettu erityisluokka autismin kirjon oppilaille

-          yksi kaupunkitasoisesti muodostettu erityisluokka oppilaille, oppimisen erityisvaikeuksia, vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus tai autismikirjo

-          yksi kaupunkitasoisesti muodostettu erityisluokka oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia, laaja-alaisia oppimisvaikeuksia tai vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus

-          yksi kaupunkitasoisesti muodostettu erityisluokka oppilaille, joilla on oppimisen erityisvaikeuksia tai vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus tai jotka tarvitsevat tukea tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen säätelyssä.

 

Erityisluokilla opiskelee enintään 10 oppilasta, ellei oppilasmäärän rajaamiseksi alle 10 oppilaan ole perusopetusasetuksen 2 §:n 3 momentin mukaisia perusteita.

 

Kieli- ja kulttuuriryhmien oppilaaksiotto

 

Kieli- ja kulttuuriryhmien perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmien määrä on arvioitu aikaisempien vuosien oppilasmäärien ja pääkaupunkiseudun väestöennusteen perusteella. Espoossa lukuvuonna 2022-23 asuvien Ukrainasta tulleiden osalta oppilasmääriä tarkastellaan erikseen lisätietojen saamisen jälkeen. Päätösehdotuksen mukaisesti perustettavaksi tulee alakoulun valmistavan opetuksen ryhmiä. Lisäksi valmistavan opetuksen oppilaita ja valmistavan opetuksen käyneitä tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita opiskelee ns. inklusiivisen toimintamallin mukaisesti perusopetuksen ryhmissä oppilaiden omissa lähikouluissa.

 

Perusopetuksen ryhmämuotoisen maahanmuuttajien määräaikaisen opetuksen ryhmät (RMMO, luokat 3-6) on tarkoitettu valmistavan opetuksen käyneille maahanmuuttajalapsille, joilla on puutteellinen koulutausta. Muut valmistavan opetuksen käyneet oppilaat siirtyvät valmistavan opetuksen jälkeen lähikouluun yleisopetuksen ryhmiin.

 

Painotetun opetuksen, vieraskielisen opetuksen ja montessoriopetuksen oppilaaksiotto

 

Perusopetuksen oppilailla on mahdollisuus hakea perusopetuslain 28 §:n nojalla muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Espoossa tällaisia perusopetuslain 28 §:n mukaisia opetusmuotoja ovat mm. painotettu opetus, englanninkielinen opetus, kaksikielinen opetus (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetus ja montessoriopetus.

 

Lukuvuoden 2022-2023 oppilasvalinnat em. opetusmuotoihin on tehty lautakunnan 03.11.2021 § 109 päättämien opetusryhmien ja enimmäisoppilasmäärien puitteissa noudattaen opetusmuotokohtaisia oppilasvalintaperusteita. Opetukseen valittujen oppilaiden määrät annetaan lautakunnalle nyt tiedoksi. 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti 02.03.2022 § 31, että Päivänkehrän ja Soukan kouluihin perustetaan lukuvuodeksi 2022-2023 1. luokan ruotsinkielisen kielikylpyopetuksen ryhmät, vaikka ryhmät jäävät lautakunnan määrittämää minimikokoa pienemmäksi. Lautakunta myös päätti 02.03.2022 § 38, että Espoo International Schoolin Kivimiehen toimipisteeseen perustetaan englanninkielisen opetuksen vuosiluokkien 1-2 ryhmä lukuvuodeksi 2022-2023.

 

 Muuta huomioitavaa

 

Oppilaskohtaiset lähikoulupäätökset tehdään nyt päätettävien koulukohtaisten enimmäisoppilasmäärien puitteissa. Päätökset joko julkaistaan Wilmassa tai postitetaan 27.4.2022 huoltajan hakulomakkeessa valitsemalla tavalla.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi