Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 20.04.2022/Pykälä 64121/00.02.01/2022

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 20.04.2022 § 64

 

 

§ 64

Päätökset ja kirjelmät

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nordling Merja

Kiviniitty Sirkku

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitun lausunnon ja selvityksen.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

1

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Espoon kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamiseksi 7.4.2022 mennessä. Espoo lausuu lausunnossaan nuorisolakiin lisättävästä pykälästä §12 koskien Suomen harrastamisen mallia. Lisäksi lausunnossa lausutaan tarpeesta tarkentaa valtakunnallisia nuorisoalan osaamiskeskuksia koskevia lain perusteluja. Lausunto koottiin Kasvun ja oppimisen toimialan sekä Elinvoiman tulosalueen yhteistyönä. Lausunto ei ehtinyt lautakuntien kokouksiin, joten oheismateriaalina olevan lausunnon antoi kaupunginjohtaja. (1080/2022) (Merja Nordling)

 

2

Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys 2021 on käsitelty hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa 15.3.2022 § 27.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Espoon kaupungin lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nuorisolain muuttamiseksi

-

Lausuntopyyntö luonnoksista hallituksen esitykseksi eduskunnalle nuorisolain tarkistamiseksi

-

Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys 2021

 

Tiedoksi