Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 20.04.2022/Pykälä 615096/02.08.00/2020

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 20.04.2022 § 61

 

 

§ 61

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleinen osa 1.8.2022 alkaen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Alakoskela Mirva

Peltonen Anne
Bigos Lucia
Mynttinen Miia
Benjaminsson Päivi
Mattila Virpi

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivitykset 1.8.2022 alkaen liitteen mukaisesti.


Palvelusetelisääntökirjaa tarkastellaan vuosittain kasvun ja oppimisen lautakunnassa.

Käsittely 

Esittelijän tekemä lisäys päätösehdotukseen, liitteeseen ja oheismateriaaliin on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Espoossa on ollut käytössä varhaiskasvatuksen palveluseteli päiväkodeissa järjestettävään varhaiskasvatukseen 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on lapsiperheille vaihtoehtoinen tapa lakisääteisen varhaiskasvatuspalvelun järjestämiseksi yhdessä muiden yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämistapojen rinnalla.

 

Palvelusetelin käyttöönoton tavoitteena on ollut yksityisen varhaiskasvatuksen saatavuuden parantaminen kaikille espoolaisille lapsiperheille lähipalveluna eri puolille kaupunkia sekä kaupungin palvelualueilla kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen.  

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjassa Espoon kaupunki asettaa palvelusetelilain mukaiset hyväksymiskriteerit palveluntuottajalle. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavan varhaiskasvatuspalvelun tuottajaksi.

 

Varhaiskasvatuksen sääntökirja koostuu kahdesta osasta: yleinen osa ja erityinen osa. Yleinen osa sisältää palvelusetelillä tuotetun varhaiskasvatuksen keskeisiä periaatteita sekä palvelusetelituotteiden ja niiden arvojen määrittelyn. Erityinen osa sisältää Espoossa toteutettavia palvelun sisältöön, laadunhallintaan, asiakkuuteen ja laskutukseen liittyviä käytännön menettelytapoja ja prosesseja.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt 26.8.2020 § 120 ja Svenska rum- lautakunta 27.8.2020 § 60 varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan ehdollisena edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvioon määrärahan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotosta 1.8.2021 alkaen. Valtuusto hyväksyi määrärahan vuodelle 2021, jolloin palveluseteli otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti 1.8.2021 alkaen palvelusetelisääntökirjassa määritellyin ehdoin.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 3.2.2021 § 15 ja Svenska rum -lautakunta 18.2.2021 § 13 käsitteli varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan päivityksiä.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 26.8.2020 § 120 ja Svenska rum -lautakunta 27.8.2020 § 60 oikeuttanut sivistystoimen johtajan hyväksymään muutokset sääntökirjan erityiseen osaan. Sivistystoimen johtaja hyväksyi päivitykset sääntökirjan erityiseen osaan 11.2.2021 § 11.

 

Valtakunnallisesti varhaiskasvatuksessa on tulossa merkittäviä muutoksia elokuusta 2022 alkaen. Tämä tarkoittaa muun muassa, että varhaiskasvatuslaki muuttuu 1.8.2022 alkaen ja näin ollen myös valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja Espoon varhaiskasvatussuunnitelma päivittyvät elokuusta alkaen. Muutoksista johtuen myös palvelusetelin sääntökirjaa tulee päivittää.

 

Palvelusetelin sääntökirjan päivitystä on työstetty kevään aikana kaupungin sisäisenä asiantuntijatyönä sekä yhteistyössä kaupungissa toimivien yksityisten palveluntuottajien kanssa. Kaupungin yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajille järjestettiin 24.3.2022 yhteinen palvelusetelin sääntökirjaa koskeva kuulemis- ja keskustelutilaisuus, jossa käytiin läpi sääntökirjaan tulevia muutoksia. Lisäksi tuottajilla oli mahdollisuus kommentoida sääntökirjan muutosluonnosta sähköisen kyselyn avulla. 

 

Palveluntuottajat esittivät 24.3.2022 tilaisuudessa ja sähköisen kyselyn kautta kommentteja ja kysymyksiä varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan päivitykseen. Yhteensä 7 palveluntuottajaa kommentoi tai kysyi palvelusetelisääntökirjaan liittyen. Kysymykset kohdistuivat 1.8.2022 alkaen tuleviin uusiin asioihin lasten tuen järjestämisestä ja korvausta koskien. Lisäksi palveluntuottajat toivat esille palvelusetelin enimmäisarvon tarkasteluajankohtaa, asiakkaan irtisanomisaikaa ja muuttotilanteita. Palveluntuottajat toivat esiin myös kysymyksen tulevaan perhevapaauudistukseen liittyvästä omavastuuosuuden perimisestä.  Kaupungin ja tuottajien yhteistyötapaamisessa painotettiin yhteisen vuoropuhelun merkittävyyttä ja elokuusta alkaen uusista tuen muutoksista johtuen monen uuden asian äärellä yhteistä kehittämistyötä.

 

Asia käsitellään samansisältöisenä Svenska rum -lautakunnassa.

 

Palvelusetelisääntökirjan yleistä osaa koskevat muutokset

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleiseen osaan esitetään tehtäväksi muutamia tarkennuksia ja stilisointeja. Kaikkiin tekstikohtiin on päivitetty kasvun ja oppimisen lautakunta (ennen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta) sekä toimialajohtajan nimike.

Sääntökirjan yleiseen osaan esitetään seuraavia sääntökirjassa punaisella näkyviä tai yliviivattuja (poistettavia) muutoksia:

 

Sääntökirjan luku 1.3 Sääntökirjassa käytettävät käsitteet

-          Hintakatto -kohtaa on muokattu poistamalla euromäärä. Hintakaton euromäärä on siirretty liitteeseen 1.

 

Sääntökirjan luku 3 Palvelusetelin arvo ja palvelusetelituotteet

-          Palvelusetelin enimmäisarvo ja kertoimet -taulukko on siirretty liitteeseen 1. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo ja kertoimet hyväksytään kaupunginhallituksessa Kasvun ja oppimisen ja Svenska rum -lautakuntien esityksestä.

 

Sääntökirjan luku 4.3 Palvelut

-          Luvusta on poistettu maininta palveluntuottamista koskien, koska se ei ole 1.8.2022 voimaan tulevan varhaiskasvatuslain mukainen.

-          Lukuun on lisätty kohta, että palvelutuottajan tulee järjestää varhaiskasvatuspalvelua 12 kuukautta vuodessa asiakkaiden tarpeiden mukaan.

 

Sääntökirjan luku 4.4 Palveluntuottajan hyväksymisen peruminen

-          Luvun viimeistä kappaletta on täydennetty yksikkökohtaisen hyväksymisen perumisen ehdoilla.

 

Sääntökirjan luku 5.2. Henkilötietojen ja asiakirjojen käsittely

-          Lukua on stilisoitu ja tarkennettu muutamin kohdin.

-          Muutettu henkilötietojen käsittelyjen ehdot liitteeksi numero kaksi (liite 2). Liitteeseen 2 on tehty muutamia tarkennuksia.

 

 

Palvelusetelisääntökirjan erityistä osaa koskevat muutokset

 

Liitteenä olevasta palvelusetelisääntökirjasta 1.8.2022 alkaen ilmenevät myös erityiseen osaan kasvun ja oppimisen toimialajohtajan päätöksellä tehtävät muutokset. Palvelusetelisääntökirjan erityiseen osaan esitetään tehtäväksi muutamia tarkennuksia ja stilisointeja. Kaikkiin tekstikohtiin on päivitetty kasvun ja oppimisen lautakunta (ennen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta) ja -toimiala.

 

Sääntökirjan erityiseen osaan on päivitetty uuden varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta lapsen tukeen liittyviä tarkennuksia. Erityisen osaan on tarkennettu palveluntuottajan vastuita ja tehtäviä muun muassa asiakassuhteeseen, palvelusetelin laskutukseen ja arvon määrittymiseen liittyviä kohtia. 

 

Lisäksi erityiseen osaan on muokattu ja tarkennettu 1.8.2022 voimaan tulevan vanhempainvapaauudistuksen vaikutukset palveluseteliasiakkuuteen. Lisäksi on muokattu lapsen muun kuin vanhempainvapaan tai sairauden vuoksi tapahtuvaa enimmäispoissaoloaikaa 11 kalenteriviikosta 8 kalenteriviikkoon.

 

Sääntökirjaan on myös tarkennettu varhaiskasvatuksen sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän eVaka-järjestelmään liittyviä kohtia.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja 1.8.2022 alkaen

 

Oheismateriaali

-

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja 1.8.2022 alkaen, muutokset merkitty

 

Tiedoksi