Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 112


8947/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 112

 

 

§ 112

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston jäsenten eropyynnöt ja täydennysvaali (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston jäseniksi
1
Katariina Komulaisen (Kok.) tilalle Mia Syysnummen (Kok.)

2
Mojtaba Qanezadehin (SDP) tilalle Raimo Helénin (SDP).

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Katariina Komulainen (Kok.) on 6.3. 2022 Espoon kaupungille saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston jäsenyydestä perusteenaan siirtyminen uusiin työtehtäviin.

 

 Mojtaba Qanezadeh (SDP) on 7.2.2022 ja täydennyksin 6.4.2022 Espoon kaupungille saapuneilla sähköposteilla pyytänyt eroa kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiain jaoston jäsenyydestä perusteenaan se, että oman puolueen kohtelu kuntavaalien jälkeen on saanut harkitsemaan ja jarruttamaan omaa poliittista aktivoitumista sekä työ- ja perhe-elämässä tapahtuneet muutokset.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 6 §:n mukaan kasvun ja oppimisen lautakunnassa ja sen nuorisoasiainjaostossa on kolmetoista (13) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Nuorisoasiainjaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan varsinaisen jäsenen tai varajäsenen. Jaoston jäseneksi voidaan valita myös lautakunnan ulkopuolinen henkilö.

 

Kuntalain 74 §:n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

4) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

5) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

6) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos

kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaostossa tulee siten olla naisia ja miehiä vähintään kuusi (6).

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston jäsenistä 7 on miehiä ja 6 naisia. Täydennysvaali tulee toteuttaa siten, että joko toinen valituista on nainen ja toinen mies tai molemmat valituista on naisia.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi