Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 111


8947/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 111

 

 

§ 111

Kulttuurilautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee kulttuurilautakunnan jäsenen Hanna Paateron (Vihr.) henkilökohtaisen varajäsenen Toni Tuomasen (SDP) tilalle ________ (Vihr.)

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Toni Tuomanen (SDP) on pyytänyt eroa kulttuurilautakunnan varajäsenyydessä Espoon kaupungille 9.2.2022 saapuneella sähköpostilla perusteenaan ero Vihreä liitto -puolueesta.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 2 §:n mukaan kulttuurilautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja kullakin

henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee

olla valtuutettu tai varavaltuutettu.

 

Kuntalain 74 §:n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja

valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

10) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan

palveluksessa oleva henkilö

11) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan

tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai

säätiön palveluksessa

12) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen

jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen

rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos

kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa

lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on

omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.

Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka

mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla

vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

 

Kulttuurilautakunnassa tulee siten olla naisia ja miehiä vähintään kuusi (6).

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että

varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja

hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

Kulttuurilautakunnan varajäsenistä naisia on 7 ja miehiä 6. Varajäseneksi tulee valita mies.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi