Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 123


Valtuustoaloite esteettömyysohjelman tekemiseksi

6955/00.01.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 123

 

 

§ 123

Valtuustoaloite erillisen esteettömyysohjelman laatimiseksi (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Wallin Sirkku

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi selostusosan vastauksena valtuutettu Johanna Värmälän ja Liisa Kivekkään sekä 17 muun valtuutetun 26.4.2021 tekemään valtuustoaloitteeseen erillisen esteettömyysohjelman laatimiseksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Valtuustoaloitteen sisältö

 

Johanna Värmälä ja Liisa Kivekäs sekä 17 muuta valtuutettua ovat jättäneet 26.4.2021 valtuustoaloitteen erillisen esteettömyysohjelman laatimisesta: 

 

Valtuustoaloite Esteetön Espoo -esteettömyysohjelman laatimiseksi

Espoossa on ollut esteettömyysohjelma vuoteen 2020 asti. Esteetön Espoo 2020 - esteettömyysohjelman loppuraportin laatinut seurantaryhmä esittää esteettömyystyön jatkamista ohjelmatoiminnan keinoin. Ryhmä myös toteaa, että ohjelman tulee olla kytköksissä hyvinvoinnin ja palvelutoiminnan kehittämiseen. Esteettömyyteen liittyvien asioiden hallinta vaatii koordinointia, koska esteettömyys koskee eri toimialoja ja monia toimijoita. Lisäksi esille tulevien ongelmien ratkaiseminen ja kehittämiskohteet on huomioitava toimintasuunnitelmissa ja

talousarvioissa. Esteettömyyttä edistävä suunnitelmallinen työ tulee tehdä käyttäjälähtöisesti. Käyttäjäryhmien sekä järjestö- ja yritystoiminnan edustajien tulee olla mukana esteettömyysohjelmatyössä.

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo laatii

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa uuden esteettömyysohjelman

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Esteettömyyttä edistetään osana kaupungin ikäryhmittäisiä hyvinvointisuunnitelmia sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman kautta. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman, jonka yhteydessä käsitellään myös esteettömyysasiat, valmistelu on käynnissä. Valmistelussa on laajasti edustettuna eri väestöryhmät. Hyvinvointisuunnitelma 2022-2025 on ollut valtuuston hyväksyttävänä maaliskuussa.

 

Erillistä ohjelmaa esteettömyydelle ei ole vaan esteettömyyden edistäminen on osana ikäryhmittäisiä hyvinvointisuunnitelmia sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Tämä on luontevaa, sillä viime keväänä valtuuston hyväksymässä Esteettömyysohjelman 2017-2020 raportissa suositeltiin esteettömyystyön kohdentamista palveluiden saavutettavuuteen. Palveluiden saavutettavuuden merkitys korostuu myös siksi, että esteettömyyteen kohdistuvat lakisääteiset velvoitteet ovat laajentuneet. Vuonna 2019 astui voimaan digitaalisten palveluiden saavutettavuusdirektiivi. Tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvan esteettömyysdirektiivin kansallinen toimeenpano käynnistyy puolestaan tämän vuoden aikana.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustoaloite esteettömyysohjelman tekemiseksi

 

Tiedoksi