Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 122566/10.03.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 122

 

 

§ 122

Valtuustoaloite Henttaan kylätalon korjaamisesta ja vuokraamisesta alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laurila Mauri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Mika Kausteen, Inka Hopsun ja 16 muun valtuutetun 25.1.2021 jättämään valtuustoaloitteeseen Henttaan kylätalon korjaamisesta ja vuokraamisesta alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Valtuustoaloite

 

Mika Kauste, Inka Hopsu sekä 16 muuta valtuutettua ovat jättäneet 25.1.2021 valtuustoaloitteen, jossa he esittävät, että Espoon kaupunki:

 

  1. selvittää pikaisesti mahdollisuuden korjata ja vuokrata Henttaan Kylätalo, mahdollisesti osittaisella kunnostamisvelvoitteella, alueen partiolaisten sekä muiden alueen yhdistysten ja asukkaiden käyttöön,
  2. valmistelisi Henttaan kylätalon kunnostussuunnitelman ja opastaisi sekä tukisi tulevaa vuokralaista mahdollisten kunnostusvelvoitteiden toteuttamisessa,  

ja että 

  1. kaupunki laatisi samalla yleiset periaatteet vanhojen ja huonokuntoisten tilojen antamisesta yhdistysten ja asukastoiminnan käyttöön yhteisöllisyyden ja paikallisen asukastoiminnan vahvistamiseksi. 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Aloitteessa mainituista kysymyksistä Tilapalvelut toteaa seuraavaa.

 

Taloudellisesti Kestävä Espoo -ohjelman tavoitteiden mukaisesti kohteen myynti kiinnostuneille ostajille on ensisijainen vaihtoehto. Kohteen vuokraaminen on myös mahdollista, jos kohteelle löytyy toimija, joka vastaa kohteen ylläpidosta ja korjauksista.

 

Kaupungin toimialat eivät ole ilmoittaneet tarvitsevansa tilaa tai haluavansa vuokrata Henttaan kylätaloa tarjottavaksi loppukäyttäjille.

 

Kohteen kuntoa on selvitetty ja korjauskustannuksia on arvioitu alla olevan selostuksen mukaan.

 

Tilapalvelut on neuvotellut kohteesta talven 2021-2022 aikana Olarin Eräkotkat ry:n lippukunnanjohtajan kanssa. Neuvotteluissa on päästy yhteiseen tavoitteeseen. Kohteen mahdollinen vuokraaminen tai myyminen lippukunnalle on selvityksessä. Asiaan palataan, kun kevään lisätutkimukset ovat valmistuneet ja kaava edennyt. Myös vuokrattavaa tonttiosuutta ja käyttöä sekä muita oheisrakennuksia otettava huomioon.

 

Rakennus on valmistunut vuonna 1920. Rakennus on hirsirakenteinen ja sen perustuksia on korjattu vuonna 2015 ja vesikattoa vuonna 2017. Rakennuksen kahdesta huoneistosta suuremman kunto on huono. Vuokrattava pinta-ala on yhteensä 163,5 m2.

 

Tilapalvelut on saanut Henttaan kylätalon kiinteistöstä päivitetyn kuntoarvion 30.8.2021 ja pitkän tähtäimen kunnossapitoehdotuksen. Kuntoarvion mukaan, vuosille 2021-2022 ajoitettujen, välitöntä huomiota vaativien korjausten kustannusarvio on 349 000 euroa lisättynä aiemmin kiireelliseksi luokitelluista töistä 111 000 euroa eli yhteensä

arviolta 460 000 euroa.

 

Korjausarvio on laaja ja kuntoarviossa mainitaan mm. sähköjärjestelmän uusiminen, vesi- ja viemärijohtojen uusiminen, vesikaton, ulkoseinien, ikkunoiden ja ovien kunnostukset. Aikaisemmin on suunniteltu toteutettavaksi kuntoarvion lisäksi uunin ja sen perustusten uusiminen sekä kahden alimman hirren vaihdos. Kohteen korjaaminen turvalliseksi ja terveelliseksi vaatii eri alojen ammattilaisten osaamista.  Kuntoarviolle on tilattu alapohjan ja sähköjärjestelmien osalta lisätutkimuksia 27.1.2022.

 

Korjauskustannusten lisäksi kohteen ylläpidon kustannuksissa tulee huomioida erilaiset vuokralaisen vastuulle kohdistettavat tehtävät kuten ylläpito- ja sisustustyöt sekä muut asemakaavan käyttötarkoituksen mukaiset tehtävät ja käyttäjän erityistoiveet. 

 

Alueella on myös valmisteilla kaavamuutos. Korttelialueen 21162 kaavoitus on etenemässä vuoden 2022 aikana. Kaavan tarkoituksena on saada kiinteistölle mahdollisimman monipuolinen käyttötarkoitus.  Rakennus on tällä hetkellä SR-1 merkinnällä suojeltu asumiskäyttöön. Nähtävillä olleessa kaavaehdotuksessa punaisen tuvan kiinteistö oli merkitty palvelurakennusten korttelialueeksi, joka sallii myös erilaisen asukas- ja järjestötoiminnan (P-1). Uudisrakentamista korttelialueelle osoitettiin kahden erillispientalon verran (AO-1).

 

Korttelialueen 21162 kaavaehdotuskuva

 

 

 

Espoo on aluetta, jossa erityisesti asuntokäyttöön suunnitellut mahdollisesti korjausta tai muutostöitä vaativat suojelukohteet houkuttelevat ammattitaitoisia ostajia ja tontin vuokrausehdoissa rakennuksen ostaja sitoutuu kunnostusaikatauluun.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 21.03.2022 § 19

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Mika Kausteen, Inka Hopsun ja 16 muun valtuutetun 25.1.2021 jättämään valtuustoaloitteeseen Henttaan kylätalon korjaamisesta ja vuokraamisesta alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 25.10.2021 § 67

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Mika Kausteen ja Inka Hopsun ym. 25.1.2021 jättämään valtuustoaloitteeseen Henttaan kylätalon korjaamisesta ja vuokraamisesta alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely 

 

Puheenjohtaja Elo varapuheenjohtaja Laihon kannattamana teki esityksen, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus pöydälle jättämisestä yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston hyväksyneen sen.

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.04.2021 § 26

 

Päätösehdotus Toimitusjohtaja Lehtinen Maija

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Mika Kausteen, Inka Hopsun ja 16 muun valtuutetun 25.1.2021 jättämään valtuustoaloitteeseen Henttaan kylätalon korjaamisesta ja vuokraamisesta alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Puheenjohtaja Ahlforsin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uuteen valmisteluun seuraavin perusteluin:

 

Tila- ja asuntojaosto tukee tavoitetta mahdollistaa ns. Punainen tupa Suurpellon ja Henttaan alueen asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen kokoontumispaikkana. Aloitevastaus palautetaan uuteen valmisteluun siten, etta? vastauksessa punnitaan erilaisia vaihtoehtoja tämän tavoitteen mahdollistamiseksi. Lisa?ksi Tila- ja asuntojaosto edellytta?a? tulevissa kiinteisto?jen myyntipa?a?to?ksissa? päätöksenteon tueksi eri vaihtoehtojen (kuten ulosvuokraus tai myynti jne.) kustannusvertailuja sekä laajempaa arviota tilojen tarpeellisuudesta koko kaupunginosan elinvoimaisuuden, harrastustarjonnan sekä eri järjestöjen ja yhdistysten kannalta.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 8 äänellä 1 ääntä vastaan hyväksyneen puheenjohtajan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:

Asia päätetiin palauttaa uuteen valmisteluun seuraavin perusteluin:

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto tukee tavoitetta mahdollistaa ns. Punainen tupa Suurpellon ja Henttaan alueen asukkaiden, yhdistysten ja järjestöjen kokoontumispaikkana. Aloitevastaus palautetaan uuteen valmisteluun siten, että vastauksessa punnitaan erilaisia vaihtoehtoja tämän tavoitteen mahdollistamiseksi.

 

Lisäksi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto edellyttää tulevissa kiinteistöjen myyntipäätöksissä päätöksenteon tueksi eri vaihtoehtojen (kuten ulosvuokraus tai myynti jne.) kustannusvertailuja sekä laajempaa arviota tilojen tarpeellisuudesta koko kaupunginosan elinvoimaisuuden, harrastustarjonnan sekä eri järjestöjen ja yhdistysten kannalta.

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustoaloite Henttaan kylätalon korjaamisesta ja vuokraamisesta alueen partiolaisten, yhdistysten ja asukkaiden käyttöön

 

Tiedoksi