Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 36


Päätös 26.1.2022 § 2

11216/03.05.02/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 02.03.2022 § 36

 

 

§ 36

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen johtajan päätöksestä 26.1.2022 § 2

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kujala Riina

Ojala Varpu

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen varhaiskasvatuksen johtajan päätöksestä 26.1.2022 § 2.

Perusteet: Asiassa ei ole tullut ilmi vahingonkorvauslain edellyttämää korvausvelvollisuuden aiheuttavaa tuottamusta, virhettä tai laiminlyöntiä kaupungin taholta. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lain vastainen.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Korvaushakemus

 

Korvauksenhakija on esittänyt kaupungille 8.11.2021 korvaushakemuksen, jossa haetaan korvausta lapsen villatakista 64,90 euroa.

 

Korvaushakemuksen mukaan lapsen villatakki on kadonnut päiväkodissa aikana, jolloin vanhemmat eivät ole saaneet käydä päiväkodin sisällä koronarajoituksista johtuen. Korvaushakemuksen mukaan korvauksenhakija pyysi syksyn 2021 aikana muutamaan otteeseen saada kaikki lapsen vaatteet kotiin viikonlopuksi. Korvauksenhakijan mukaan näin ei kuitenkaan toimittu ja jossain vaiheessa lapsen vaatteista puuttui villatakki. Korvauksenhakija näkemys on, että päiväkodin vastuu on asiassa normaalia suurempi ja että Espoon kaupunki on korvausvelvollinen päiväkodissa hukkaan menneestä vaatteesta.

 

Varhaiskasvatuksen johtajan päätös

 

Varhaiskasvatuksen johtaja on päätöksellä 26.1.2022 § 2 päättänyt hylätä korvausvaatimuksen kadonneesta villatakista, koska asiassa ei ole tullut ilmi vahingonkorvauslain mukaista perustetta korvauksen maksamiseen. Päätös on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

 

Päätös on lähetetty tiedoksi korvauksenhakijalle 26.1.2022 kirjepostilla. Oikaisuvaatimus on saapunut kaupungille 4.2.2022 eli säädetyssä määräajassa.

Oikaisuvaatimus

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää oikaisuvaatimuksessaan, että vahingonkorvaus myönnetään alkuperäisessä korvaushakemuksessa pyydetyllä tavalla.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa mm., että hän pyysi kaikkia vaatteita lapsen lokerikosta kotiin vähintään kaksi kertaa eikä henkilökunta toimittanut vaatteita. Oikaisuvaatimuksen tekijä painottaa myös, että villatakki on kadonnut aikana, jolloin vanhemmilla ei ollut lupaa käydä sisällä päiväkodissa. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että päiväkodin henkilökunnan toiminta on ollut tuottamuksellista. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut myös lisäyksen oikaisuvaatimukseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että henkilökunta on vastuussa takin katoamisesta ja näin ollen kaupunki on korvausvelvollinen.

 

Asian arviointi

 

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen perusta oikeuta korvauksen saamiseen toiselta.

 

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa.

 

Yksikön henkilökunta ei ole lähtökohtaisesti vastuussa varhaiskasvatuksessa olevien lasten vaatteiden katoamisista eikä sillä ole erityistä valvontavastuuta lasten vaatteiden suhteen. Yksikön mukaan villatakkia on etsitty useita kertoja, mutta sitä ei ole löydetty. Yksikön käytäntönä tällä hetkellä on, että henkilökunta hakee lapsen tavarat lokerosta, kun vanhempi näin toivoo. Koska villatakin katoamisesta on kulunut jo aikaa, yksikön henkilöstöllä ei ole tarkkaa muistikuvaa tapahtumainkulusta, esimerkiksi villatakin katoamisajankohdasta. Asiassa ei ole tullut esiin syytä pitää henkilökunnan toimintaa tahallisena tai sillä tavalla tuottamuksellisena, että siitä aiheutuisi vahingonkorvauslain tarkoittama korvausvelvollisuus.

 

Korvauksista kohtuusharkinnalla päätettäessä tulee huomioida hallintolain 6 §:n edellyttämä kuntalaisten yhdenvertainen kohtelu. Viranomaisen on noudatettava omaksumaansa ratkaisulinjaa ja vakiintuneesta käytännöstä voidaan poiketa vain perustellusta syystä. Koska lähtökohtaisesti varhaiskasvatuksessa olevien lasten vaatteiden katoamista ei korvata, ei villatakkia voida yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksen vuoksi tässäkään tapauksessa korvata.

 

Asiassa ei ole tullut ilmi vahingonkorvauslain edellyttämää korvausvelvollisuuden aiheuttavaa tuottamusta, virhettä tai laiminlyöntiä kaupungin taholta, minkä vuoksi esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään.

 

Tämä päätös on kaupungin kannanotto korvausasiaan. Mikäli korvauksenhakija haluaa saada korvausasiasta kaupunkia oikeudellisesti sitovan ratkaisun, hänen tulee haastaa kaupunki Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen sillä tavoin kuin vastapuoli riita-asiassa haastetaan.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Päätös 26.1.2022 § 2

-

Ei julkaista, Korvaushakemus, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Oikaisuvaatimus, sisältää henkilötietoja

-

Ei julkaista, Lisäys oikaisuvaatimukseen, sisältää henkilötietoja

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä