Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.02.2022/Pykälä 59


422/02.05.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 59

 

 

§ 59

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhyvitys epidemiatilanteesta johtuen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Askolin-Berggren Anni

Peltonen Anne
Rauman Maria

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallitus päättää, että 

1
varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta annetaan päiväkohtainen hyvitys niiltä päiviltä, joina varhaiskasvatusta ei ole pystytty järjestämään lasten turvallisuutta vaarantavan henkilöstövajeen vuoksi,

2
maksuhyvitys myönnetään myös tilanteessa, jossa huoltaja on varhaiskasvatusyksikön tiedusteluun perustuen järjestänyt lapsensa hoidon itse,

3
hyvitys asiakasmaksusta annetaan ajalla 10.1.-30.4.2022 kuitenkin enintään siihen asti, kunnes epidemiatilanteesta johtuva henkilöstövaje on helpottunut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Asian käsittely lautakunnissa

 

 Hallintosäännön mukaan lautakuntien tehtävänä on tehdä esitys kaupunginhallitukselle toimialansa osalta lakiin tai asetukseen perustuvien maksujen suuruudesta. Asia on käsitelty samansisältöisenä kasvun ja oppimisen lautakunnassa 9.2.2022 sekä Svenska rum -lautakunnassa 10.2.2022.

 

 Lautakuntien esitys epidemiatilanteen huomioimiseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa

 

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuslaki ei mahdollista palvelun yksipuolista rajaamista. Kunnan on siis järjestettävä varhaiskasvatusta sitä tarvitseville. Kunnalla on kuitenkin vastuu varhaiskasvatuksessa olevien lasten turvallisuudesta. Riittävä henkilöstön määrä on perusedellytys lasten turvallisuuden takaamiselle.

 

Koronatartunnat ovat nopeasti levinneet varhaiskasvatuksessa vuoden vaihteen jälkeen sekä lasten että henkilöstön keskuudessa. Samaan aikaan on liikkeellä myös muita tarttuvia tauteja. Epidemiatilanteen huonontumisen vuoksi myös varhaiskasvatuksen henkilöstötilanne on vakavasti heikentynyt. Varhaiskasvatus pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin turvaamaan riittävän henkilöstön niin, että varhaiskasvatuspalvelut voidaan järjestää mahdollisimman normaalisti, mutta tilanne on vaikea.

 

Joissakin päiväkodeissa on jouduttu tilanteeseen, jossa lasten turvallisen varhaiskasvatuksen varmistamiseen tarvittavaa henkilökuntaa ei ole ollut riittävästi saatavissa. Tällaisissa tilanteissa joudutaan rajaamaan lapsiryhmän tai yksikön toiminta-aikaa, yhdistelemään lapsiryhmiä tai tarjoamaan palvelua muista yksiköistä. Jos nämä vaihtoehdot eivät riitä varhaiskasvatuksen turvalliseksi järjestämiseksi, joudutaan selvittämään huoltajilta, onko joillakin heistä vapaaehtoisuuteen perustuen mahdollisuus järjestää lapsen varhaiskasvatus kyseisenä päivänä / päivinä itse. Ääritilanteessa henkilöstön puuttumisen takia jonkin päiväkodin toiminta voi estyä kokonaan eikä palvelua pystytä aina järjestämään nopealla aikataululla kaikille lapsille.

 

Kaupunginhallitukselle esitetään, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta annetaan päiväkohtainen hyvitys niiltä päiviltä, joina palvelun tarjoaminen on henkilökunnan puuttumisen takia tosiasiallisesti estynyt. Lisäksi maksuhyvitys myönnettäisiin myös tilanteessa, jossa huoltaja on varhaiskasvatusyksikön johtajan tai hänen nimeämänsä varhaiskasvatuksen työntekijän tiedusteluun perustuen järjestänyt lapsensa hoidon itse. Hankalasta tilanteesta johtuen perheille on jo tiedotettu, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta hyvitetään automaattisesti ne päivät, jolloin lapsen varhaiskasvatusta ei ole ollut mahdollisuutta järjestää.

 

Hyvitys esitetään annettavaksi poissaolopäiviltä ajalla 10.1. - 30.4.2022 kuitenkin enintään siihen asti, kunnes epidemiatilanteesta johtuva henkilöstövaje on helpottunut. Lapsen säännöllinen, sairaudesta johtuva tai muu vastaava poissaolo ei oikeuta tähän erilliseen maksuhyvitykseen, vaan niiden osalta noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisia poissaolohyvityksiä.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi