Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.02.2022/Pykälä 58381/02.05.00/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 58

 

 

§ 58

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laakkonen Marika

Bigos Lucia
Peltonen Anne
Rauman Maria

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Asian käsittely lautakunnissa

 

 Hallintosäännön mukaan lautakuntien tehtävänä on tehdä esitys kaupunginhallitukselle toimialansa osalta lakiin tai asetukseen perustuvien maksujen suuruudesta. Asia on käsitelty samansisältöisenä kasvun ja oppimisen lautakunnassa 9.2.2022 sekä Svenska rum -lautakunnassa 10.2.2022. Kaikki lautakuntien esittämät muutokset näkyvät liitteessä kursivoituna.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 16 §:n perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Opetus- ja kulttuuriministeriö antanut ilmoituksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista 13.12.2021. Indeksitarkistusten mukaiset uudet varhaiskasvatusmaksut tulevat voimaan 1.8.2022.

 

Lautakuntien esittämät indeksitarkistuksista johtuvat muutokset varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja tulorajoihin

 

Nykyinen korkein kuukausimaksu perheen nuorimmasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on 288 euroa. Indeksitarkistuksen jälkeen korkein perittävä maksu nousee 295 euroon. Myös vähimmäismaksu nousee 28 euroon nykyisestä 27 eurosta. Saman perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on edelleen 40 prosenttia perheen nuorimman lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta. Maksu nousee 118 euroon nykyisestä 115 eurosta. Perhekoon ollessa enemmän kuin 6 henkilöä, tulorajaa korotetaan 197 eurolla (31.7.2022 asti tulorajan korotus on 189 euroa).

 

Nykyiset tulorajat (31.7.2022 asti)

Perhe- koko

Vähimmäis- bruttotulo €/kk

Maksu prosentti

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

2 798

10,7

5 485

3

3 610

10,7

6 297

4

4 099

10,7

6 786

5

4 588

10,7

7 275

6

5 075

10,7

7 762

 

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2022 lähtien seuraavat:

 

Perhe-   koko

Vähimmäis-bruttotulo €/kk

Maksu prosentti

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

2 913

10,7

5 665

3

3 758

10,7

6 510

4

4 267

10,7

7 019

5

4 777

10,7

7 529

6

5 284

10,7

8 036

 

Vastaavia varhaiskasvatuksen määräytymisperusteita sovelletaan myös varhaiskasvatuksen palvelusetelin omavastuuosuuden laskennassa.

 

Lisäksi liitteeseen esitetään tehtäväksi perheen tulotietojen ilmoittamiseen liittyvä tarkennus.                           

 

Vanhempainrahajakson vaikutus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun

 

Varhaiskasvatuslain 15 § muuttuu 1.8.2022 alkaen siten, että oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa ja se on ennalta ilmoitettu.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 9 §:ää muutetaan vastaavasti siten, että varhaiskasvatuslain mukaisesti ennalta ilmoitetut vanhempainrahapäivien käyttämisestä johtuvat poissaolot ovat maksuttomia. Edellä mainitut muutokset johtuvat sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahajärjestelmän uudistamisesta. Muutos on huomioitu liitteessä.

 

 

 

 

 

 

Asiakasmaksujen vertailu vuosina 2019-2022

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

2019

 

2020

 

2021

 

1.8.2022-

Korkein perittävä kuukausimaksu

289

288

288

295

Toiseksi nuorimman lapsen maksu

145

144

115

118

Alin perittävä kuukausimaksu

27

27

27

28

 


Tilapäisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 8-29 euroa / päivä riippuen siitä, onko tilapäinen varhaiskasvatus osa- vai kokopäiväistä. Lisäksi perittävän maksun suuruuteen vaikuttaa perheen lasten lukumäärä, jotka ovat tilapäisessä varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksuihin ei esitetä muutoksia, maksut ovat olleet yhtenäiset vuodesta 2018.

 

Varhaiskasvatuksen maksutulot (M€) vuosina 2019-2021 ja arvio maksutuloista vuodelle 2022

 

Varhaiskasvatuksen maksutulot

2019

2020

2021

TA-2022

Suomenkielinen varhaiskasvatus

19,6

15,8

17,8

   17,3

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus

3,0

2,4

2,7

2,6

 

Yhteensä M€

 

22,6

 

18,2

 

20,5

 

19,9

 

 Vuoden 2020 varhaiskasvatuksen maksutuloihin vaikutti merkittävästi valmiuslain voimassaoloaikana 18.3. - 13.5.2020 perheille hyvitettävät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

 

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteiskäyttö

 

Pääkaupunkiseudulla varhaiskasvatusta järjestetään kuntarajat ylittäen kuntien välisen sopimuksen mukaan. Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan välinen sopimus koskee tilanteita, jolloin perhe muuttaa toiseen em. sopimuskuntaan. Sopimuskunnasta toiseen muuttavien perheiden lasten varhaiskasvatus järjestetään entisessä asuinkunnassa enintään muuttamista seuraavan syys- tai kevätkauden loppuun ja enintään esiopetuksen alkamiseen saakka.

 

Mikäli perhe haluaa lapsen jatkavan varhaiskasvatuksessa entisessä asuinkunnassa, perheen asuinkunta myöntää maksusitoumuksen ja perhe maksaa varhaiskasvatusmaksun lapsen varhaiskasvatuspaikan sijaintikunnalle kyseisen kunnan maksuperusteiden mukaisesti.

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.8.2022 alkaen

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi