Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


9657/11.01.03/2021

 

 

 

Tekninen lautakunta 15.12.2021 § 121

 

 

§ 121

Espoon huleveden viemäröintialueen 2021 hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vainio Petri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta

a) hyväksyy Espoon huleveden viemäröintialueen 2021 liitteen mukaisesti.

b) hyväksyy huleveden viemäröintialueen sanallisen määrittelyn liitteen mukaisesti.

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Taustaa

 

Vesihuoltolain (119/2001) 17 a § mukaan kunta voi vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan päättää, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä päätöksessä määritellyllä alueella (huleveden viemäröintialue). HSY ja Espoon kaupunki ovat solmineet 1.1.2019 voimaan tulleen hulevesisopimuksen, jossa sovitaan huleveden viemäröinnista alueella. Hulevesisopimuksen mukaan huleveden viemäröintialue tarkistetaan vuosittain vesihuollon toiminta-alueen tarkistamisen yhteydessä.

 

Vesihuoltolain 17 a §:n mukaan huleveden viemäröinnistä tehtävän päätöksen liitteeksi on liitettävä kartta, jossa esitetään alueet, joilla on vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkosto, sekä alueet, joille verkosto rakennetaan.

 

Luonnos Espoon huleveden viemäröintialueen päivittämistä on ollut julkisesti nähtävillä 1.10.-31.10. 2021 ja siitä on pyydetty lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Espoon kaupungin Ympäristökeskukselta ja Espoon seudun ympäristöterveydestä.

 

Espoon ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus on esittänyt pienehköjä lisäyksiä sekä supistuksia nähtävillä olleeseen viemäröintialueeseen sekä tuo esille muutaman kohteen, jossa on sille tulleen tiedon mukaan hulevesiongelmia. Espoon ympäristökeskuksen tarkennusesitykset otetaan huomioon seuraavaa hulevedenviemäröintialuetta määriteltäessä ja tutkitaan mahdollisuus rakentaa hulevesiviemäriä esitetyille ongelma-alueille.

 

Espoon seudun ympäristöterveys on jättänyt lausuntonsa, jossa ei esitetä muutoksia huleveden viemäröintialueluonnokseen.

 

Espoon huleveden viemäröintialueen päivitys 2021

 

Päivityksen lähtökohtana on ollut hulevesisopimuksen yhteydessä 18.4.2018 hyväksytty huleveden viemäröintialue, siihen kohdistuvat muutostarpeet sekä kaupungeilta saadut tiedot huleveden viemäröinnin laajentumisessa vuosille 2021-2022. Huleveden viemäröintialue 2021 on muodostettu 1.1.2020 voimassa olleiden kiinteistörajojen mukaan ja se koskee kyseisenä ajankohtana kiinteistörekisterissä olleita kiinteistöjä. Mikäli kiinteistörajat ovat muuttuneet kyseisen ajankohdan jälkeen tai uusia kiinteistöjä on rekisteröity, kyseisten kiinteistöjen kuuluminen huleveden viemäröinti alueeseen arvioidaan erikseen sanallisen määrittelyn mukaan.

Huleveden viemäröintialueeseen kuuluvat hulevesiviemärin välittömässä läheisyydessä olevat kiinteistöt sekä muut hulevesiviemäröinnin piirissä olevat kiinteistöt. Hulevesiviemäröinnin piiriin kuuluvat tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistöt, joiden läheisyydessä kaikki kadut ovat hulevesiviemäröityjä eli alueen hulevedet kerätään hulevesiviemäreihin.

Osa kiinteistöistä on rajattu kuulumaan huleveden viemäröintialueeseen vain osittain. Huleveden viemäröintialuepäätös koskee näiden kiinteistöjen osalta vain sitä osaa kiinteistöstä, joka on rajattu kuuluvaksi huleveden viemäröintialueeseen.

 

Huleveden viemäröintialueeseen kuuluminen tulkitaan pääsääntöisesti kiinteistökohtaisesti karttatarkasteluna. Mikäli karttatulkinnassa on epäselvyyttä, arvioidaan kyseisen kiinteistön kuuluminen huleveden viemäröintialueeseen erikseen sanallisen määrittelyn mukaan. Tulkintatilanteessa sanallinen määrittely huleveden viemäröintialueeseen kuuluvista kiinteistöistä on suhteessa karttaan määräävä.

Huleveden viemäröintialueeseen kuuluvista kiinteistöistä on laadittu sähköisessä muodossa oleva karttaesitys (liite), joka on päätöksenteon jälkeen tarkasteltavissa HSY:n karttapalvelussa sekä karttaesitys huleveden viemäröintialueeseen tehdyistä muutoksista (liite). Sanallinen määrittely täydentää karttaesitystä silloin kun tästä ei voida tarkistaa kiinteistön kuulumista viemäröintialueeseen (liite).

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Espoon huleveden viemäröintialue 2021

2

Espoon huleveden viemäröintialueen sanallinen määritelmä

3

Espoon huleveden viemäröintialueen muutokset

 

Oheismateriaali

-

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen lausunto Espoon huleveden viemäröintialueesta 2021

-

Espoon ympäristöterveydenhuoltokeskuksen lausunto Espoon huleveden viemäröintialueesta 2021

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa