Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6747/02.02.02/2020

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.11.2021 § 130

 

 

§ 130

Toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2021 talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lehtomäki Kristina

Penttinen Jukka
Latva-Äijö Annika

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen tulosyksikön sekä omalta osaltaan kasvun ja oppimisen toimialan talousarvion ja strategian osavuosikatsaus 3:n tilanteessa 31.10.2021.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Kaupungin johtoryhmä käsittelee kuukausittain toiminnan ja talouden tiedot. Kuukausiraportti käsitellään kaupunginhallituksessa kuukausittain pl. osavuosikatsausten raportointikuukaudet. Kuukausiraportti sisältää keskeiset tiedot toimintaympäristön kehityksestä, ennusteen ja analyysin talousarvioin käyttötalouden ja investointien toteutumisesta, poikkeamista, poikkeamien syistä ja mahdollisista korjaustoimenpiteistä.

 

Kaupunginhallitukselle, valtuustolle ja lautakunnille laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa arvioidaan palvelutuotannon kokonaiskehitystä Patu-raportoinnin kautta. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi.

 

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta raportoidaan kvartaaleittain kaupungin johtoryhmälle sekä puolivuosittain valtuustolle. Ohjelman ensimmäisen vuoden ensimmäisessä raportoinnissa arvioidaan ja ennustetaan toimenpiteiden tuottavuus-(€) tavoitteen saavuttamista ja toimenpiteiden etenemistä ja toteutumista vuoden 2021 aikana.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalvelujen osavuosikatsaus 3 tilanteessa 31.10.2021

 

Oheismateriaali

-

Kasvun ja oppimisen toimialan tuloskortti tilanteessa 31.10.2021

-

Kasvun ja oppimisen toimialan tuloslaskelma tilanteessa 31.10.2021

-

Liikunta- ja nuorisopalvelujen tuloskortti tilanteessa 31.10.2021

-

Suomenkielisen opetustoimen tuloskortti tilanteessa 31.10.2021

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa