Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 156

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


8513/10.03.02/2021

 

 

 

Valtuusto 15.11.2021 § 156

 

 

§ 156

Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista (Pöydälle 25.10.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lehtinen Maija

Martinsen Kimmo

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. 

 

Käsittely Sistonen Viljakaisen ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 9.1

 

 Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisen siirtokelpoisen terveysaseman sijoittaminen Espoonlahden alueelle sekä siihen liittyvät kustannukset.

 

Sistonen Viljakaisen ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 9.2

 

Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus järjestää Espoonlahden terveysasemaa käyttäville espoonlahtelaisille asiakkaille maksuton säännöllinen kuljetus välille Espoonlahden terveysasema- Matinkadun terveysasema.

 

Vuornos Juvosen ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen:

 

Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus tarjota terveyspalveluita Espoonlahdessa ulkoistetun terveysaseman tai palvelusetelien avulla.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti yhteenvedon keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista ja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Sitten otettiin käsiteltäväksi toivomukset.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Sistosen toivomusehdotus 9.1 hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Sistosen toivomusehdotus 9.2 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Sistosen ehdotusta 9.2, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

 

Äänestyksessä valtuusto 44 äänellä 19 ääntä vastaan ja 11 äänestäessä tyhjää hyväksyi Sistosen ehdotuksen 9.2. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Vuornoksen toivomusehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Vuornoksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

 

Äänestyksessä valtuusto 65 äänellä 6 ääntä vastaan ja 3 äänestäessä tyhjää hyväksyi Vuornoksen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi hyväksyttiin seuraavat toivomukset:

Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisen siirtokelpoisen terveysaseman sijoittaminen Espoonlahden alueelle sekä siihen liittyvät kustannukset.

Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus järjestää Espoonlahden terveysasemaa käyttäville espoonlahtelaisille asiakkaille maksuton säännöllinen kuljetus välille Espoonlahden terveysasema- Matinkadun terveysasema.

Valtuusto toivoo, että selvitetään mahdollisuus tarjota terveyspalveluita Espoonlahdessa ulkoistetun terveysaseman tai palvelusetelien avulla.

 

Selostus Valtuustokysymyksen sisältö

 

Valtuutetut ovat esittäneet 10.5.2021 päivätyn aloitteen Espoonlahden terveyspalveluista.

 

Aloitteessa tuodaan esiin, että Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneesta vesivahingosta johtuen käyttökiellossa, jonka vuoksi terveyspalvelut ovat merkittävästi heikentyneet. Tilanne kuormittaa muita alueen palveluita ja välttämättömät laboratoriopalvelut ovat Matinkylän Ison Omenan yhteydessä, jonka saavutettavuus espoonlahtelaisille on hankala.

 

Aloitteessa pyydetään kaupunkia selvittämään:

  • Miksi hankesuunnitelman päättäminen kestää lähes kaksi vuotta vahingosta
  • Voidaanko korvaavat tilat löytää Espoonlahden alueelta (esim. Lippulaivan valmistumisen yhteydessä)

 

Vastaus valtuustokysymykseen

 

Tilapalvelut-liikelaitos on edistänyt hanketta hyvässä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen (nyk. hyvinvoinnin ja terveyden toimiala) kanssa yhteisesti alkusyksystä 2020 sovitussa aikataulussa:

 

Tapahtuneen laajahkon vesivahingon jälkeen ja käyttäjätoimialan esille tuoman kokonaisvaltaisen korjaus- ja toiminnallisen muutostarve-esityksen jälkeen päädyttiin keväällä 2020 rakennuksen ottamiseen peruskorjauksena esitykseen investointiohjelmaksi 2021-2030, joka hyväksyttiin joulukuussa 2020.

 

Alkusyksystä 2020 käyttäjätoimiala toi esille, että Espoonlahden terveysaseman tarveselvityksen yhteydessä on tarpeellista laatia kokonaisvaltainen tarkastelu ja suunnitelma Espoonlahden terveyspalveluiden tulevaisuuden järjestelyistä. Tilapalvelut osaltaan katsoi tämän tarkoituksenmukaiseksi ja yhteisesti sopien otettiin lisäksi arkkitehti avustamaan tarveselvityksen ja tilaohjelman laatimista sekä varmistamaan suunniteltujen toimintojen sijoittamisen edellytykset tilasovituskaavioin. Tämän työn tuloksena todettiin rakennuksen soveltuvan suunniteltuun käyttöön ja tarveselvitys ja tilaohjelma saatiin laadittua marras-joulukuun päätöksentekoon.

 

Hankesuunnitelman valmisteluun päästiin näin ollen alkuvuodesta 2020 ja tässä lähtökohtana oli, että saman aikaisesti laaditaan ehdotus-/luonnossuunnitelmat rakennuksen peruskorjauksesta. Näin toimien tilojen toiminnallisuus varmistetaan ennakkoon ja toisaalta peruskorjaushankkeen kustannustaso saadaan hankesuunnitelmaan luotettavammin arvioitua. Hankesuunnitelman laatimiseen on tullut jonkin verran viivettä johtuen arkkitehtisuunnittelun kilpailutuksesta kahteen kertaan, kun ensimmäinen kilpailutus ei tuottanut tulosta.

 

Hankesuunnitelman valmistelu etenee yhteisesti sovitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa, joskin jo alun tarkoituksenmukaisesta lisäajan ottamisesta johtuen, jonkin verran myöhemmässä aikataulussa kuin 2021-2030 investointiohjelman laadinnassa oli ajateltu. Hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda päätettäväksi loppuvuodesta 2021, viimeistään alkuvuodesta 2022. Aikataulu täsmennetään tila- ja asuntojaoston työohjelmaan syys-lokakuussa 2021.

 

Terveysaseman väistöratkaisujen selvittämisen yhteydessä osoittautui, ettei Espoonlahden alueella ole terveysasematarkoitukseen soveltuvia väistötiloja, myöskään Lippulaivan tilat eivät tulleet aikataulusyistäkään kyseeseen. Toimialojen TakE -tavoitteet osaltaan ohjaavat kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja säästämiseen kaupungin kokonaiskustannuksissa.

 

 

Päätöshistoria

 

Valtuusto 25.10.2021 § 143

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Puheenjohtaja Laukkasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 304

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 30.08.2021 § 52

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Liitteet

-

Äänestyslista § 156

 

Oheismateriaali

-

Valtuustokysymys Espoonlahden terveysaseman hankesuunnitelman kesto ja korvaavien tilojen löytäminen

 

Tiedoksi

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa