Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 157

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


10103/09.00.00/2021

 

 

 

Valtuusto 15.11.2021 § 157

 

 

§ 157

Valtuustokysymys turvallisesta urheiluharrastamisesta ja urheilukulttuurista Espoon kaupungissa (Pöydälle 25.10.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Uppa Marianne

Tuukkanen Jyrki

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Jiri Kerosen ym. 30.8.2021 jättämään kysymykseen koskien turvallista urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria Espoon kaupungissa sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.   

 

Käsittely Grönroos Järvisen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan seuraavin perusteluin:

 

Valtuusto palauttaa asian valmisteltavaksi siten, että sanktiot turvallisen urheiluharrastamisen vaarantamisesta ovat jatkossa riittäviä ja voivat johtaa vuorojen perumiseen kaikista Espoon kaupungin urheilutiloista.

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten seuraavien puhujien on kohdistettava puheensa palautukseen.

 

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat palautusehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat palautusehdotusta, äänestävät ei.

 

Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

Äänestyksessä valtuusto 11 äänellä 60 ääntä vastaan ja 3 äänestäessä tyhjää hylkäsi palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Valtuutettu Jiri Keronen ja 15 muuta valtuutettua ovat jättäneet 30.8.2021 valtuustokysymyksen koskien turvallista urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria Espoon kaupungissa.

 

Valtuutetut kysyvät seuraavaa:

 

1)      Mitä Espoon kaupunki aikoo tehdä varmistaakseen turvalliset puitteet lasten ja nuorten liikuntaharrastuksille?
 

2)      Miten Espoon kaupunki voi toimia tilanteessa, jossa yksittäisen urheilujoukkueen ja sitä ylläpitävän ry:n toimintaan on toistuvasti liittynyt nuorten liikuntaharrastuksille epätyypillistä rikollisuutta ja poliisitutkintoja?

 

Mitä Espoon kaupunki aikoo tehdä varmistaakseen turvalliset puitteet lasten ja nuorten liikuntaharrastuksille?
 

Espoon kaupungin liikuntatilat toimivat joko seurojen tai käyttäjän omavalvonnalla tai valvottuina. Omavalvontavuorojen osalta käyttäjä sitoutuu omavalvontasitoumuksella valvomaan kiinteistöä, irtaimistoa ja järjestystä tiloissa sekä huolehtimaan siitä, että myönnettyjä käyttövuoroja käytetään siihen tarkoitukseen, joihin ne on myönnetty. Omavalvontasitoumuksen rikkominen johtaa ensimmäisellä kerralla varoitukseen, toisella kerralla vuoron menettämiseen 1 kuukaudeksi. Kolmannesta kerrasta vuoro otetaan pois vuodeksi tai perutaan kokonaan kyseiseltä käyttäjältä. Valvotuissa tiloissa valvonnasta vastaa valvojana toimiva henkilö. Espoon kaupunki ei hyväksy epäasiallista käytöstä missään olosuhteissa. Jos epäasiallista käytöstä esiintyy, käyttäjän tai tilanteen havaitsijan on oltava yhteydessä kaupungin liikuntatoimeen, joka selvittää tilanteen asianmukaisesti. Liikuntapalveluiden henkilöstön yhteystiedot löytyvät alueittain kaupungin verkkosivuilta. Rikosasioissa asian selvittämisestä vastaa poliisi yhdessä tuomioistuinlaitoksen kanssa.

 

Espoon kaupunki seuraa tarkasti lasten ja nuorten liikuntatilojen ja liikuntaharrastusten turvallisuuskehitystä. Espoon kaupunki pyrkii näin myös ennaltaehkäisemään väärinkäytöksiä.

 

Miten Espoon kaupunki voi toimia tilanteessa, jossa yksittäisen urheilujoukkueen ja sitä ylläpitävän ry:n toimintaan on toistuvasti liittynyt nuorten liikuntaharrastuksille epätyypillistä rikollisuutta ja poliisitutkintoja?

 

Seuran ja sen vastuuhenkilöiden kanssa käydään asiasta keskustelu. Lisäksi voidaan antaa varoitus tai poistaa vuoro joko määräajaksi tai kokonaan. Suvela Warriors on rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 20.2.2020. Kannusillanmäen tapahtumista käytiin seuran kanssa keskustelu, seuralta poistettiin heti tapahtumapaikan käyttövuoro. Ratkaisu oli turvallinen myös muille käyttäjille. Seuralla on käyttövuoroja kaupungin muissa tiloissa, eikä niissä ole ollut epäasiallista tai muille käyttäjille uhkaavia tilanteita.

Espoon kaupunki toimii yhdenvertaisuusperiaatteella. Kaikille annetaan mahdollisuus harrastamiseen lautakunnan määrittelemien ohjeiden mukaan. Lajiliitot puuttuvat tapahtumiin omilla säännöillään, jos ylilyöntejä tapahtuu. Rikollisesta toiminnasta vastaa poliisi yhdessä tuomioistuinlaitoksen kanssa.

 

Päätöshistoria

 

Valtuusto 25.10.2021 § 144

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Jiri Kerosen ym. 30.8.2021 jättämään kysymykseen koskien turvallista urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria Espoon kaupungissa sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. 

 

Käsittely Puheenjohtaja af Hällströmin kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 351

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Jiri Kerosen ym. 30.8.2021 jättämään kysymykseen koskien turvallista urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria Espoon kaupungissa sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Liikuntalautakunta 23.09.2021 § 5

 

Päätösehdotus Liikuntajohtaja Merra Martti

 

Liikuntalautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Jiri Kerosen sekä 15 muun valtuutetun 30.8.2021 päivättyyn kysymykseen koskien turvallista urheiluharrastamista ja urheilukulttuuria Espoon kaupungissa.

 

Päätös

Liikuntalautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Liitteet

-

Äänestyslista § 157

 

Oheismateriaali

-

Valtuustokysymys turvallinen urheiluharrastaminen ja urheilukulttuuri Espoon kaupungissa

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa