Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

8947/00.00.01/2021

 

 

 

Valtuusto 15.11.2021 § 151

 

 

§ 151

Nuorisoasiainjaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto valitsee kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston jäsenen Minna Kartanon (Kok.) tilalle jäseneksi Katja Häkkisen (Kok.).

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Valtuusto: 
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Nuorisoasiainjaoston jäsen Minna Kartano (Kok.) on 1.10. 2021 saapuneella sähköpostilla ilmoittanut muuttavansa Espoosta 5.11.2021 lukien. Paikkakunnalta muuton seurauksena luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4. luvun 6 §:n mukaan kasvun ja oppimisen lautakunnassa ja sen nuorisoasiainjaostossa on kolmetoista (13) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

 

Nuorisoasiainjaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto. Valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan varsinaisen jäsenen tai varajäsenen. Jaoston jäseneksi voidaan valita myös lautakunnan ulkopuolinen henkilö.

 

Kuntalain 74 §:n 1 mom. mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

4) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

 

5) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

 

6) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos

 

kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

 

Kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaostossa tulee siten olla naisia ja miehiä vähintään kuusi (6). Nuorisoasianjaostossa on miehiä seitsemän (7) ja naisia kuusi (6).

 

Nuorisoasiainjaostoon tulee valita nainen.

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske. Tasa-arvolaista poikkeamiseen on oltava erityinen syy.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 369

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee kasvun ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston jäsenen Minna Kartanon (Kok.) tilalle jäseneksi Katja Häkkisen (Kok.).

 

Käsittely 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa