Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 15.11.2021/Pykälä 150

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

8947/00.00.01/2021

 

 

 

Valtuusto 15.11.2021 § 150

 

 

§ 150

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto valitsee keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Marko Ikävalkon (Kok.) tilalle ______________ (Kok.)

 

Käsittely Puheenjohtaja Partanen ehdotti, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Marko Ikävalkon (Kok.) tilalle Eero Ojalan (Kok.)

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska ei ole tehty puheenjohtajan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia, on se tullut hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Valtuusto valitsi keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Marko Ikävalkon (Kok.) tilalle Eero Ojalan (Kok.).

 

 

Selostus Keskusvaalilautakunnan varajäsen Marko Ikävalko (Kok.) on 11.10.2021

saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan

varajäsenen tehtävästä perusteenaan täysipäivänen opiskelu, kaksi

työpaikkaa ja niistä aiheutuva ajanpuute hoitaa tehtävää.

 

Vaalilain (714/98) 13 §:n mukaan on kunnanvaltuuston asetettava kuntaan

toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu

puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä

varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi.

 

Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten

sijaan (VaaliL 13 § 2 mom.).

 

Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi

varapuheenjohtajaksi, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi

kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien

mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita

asettaneita äänestäjäryhmiä. Kuntavaaleissa 2021 tällaisia ryhmiä oli

yhteensä 17.

 

Keskusvaalilautakuntaan valittavalla on oltava kuntalain 71 §:n mukainen

yleinen vaalikelpoisuus. Lisäksi tulee sovellettavaksi kuntalain 74.1 §,

jonka mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan tai valiokuntaan on henkilö,

joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan asianomaisen

lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset.

Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 4 a §, jonka mukaan

kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään

40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

 

Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten

kohdalla. Puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

 

Keskusvaalilautakunnan jäsenistä on oltava toista sukupuolta vähintään

kaksi ja varajäsenistä vähintään kuusi.

 

Keskusvaalilautakunnan varajäsenistä on seitsemän (7) naista ja

kahdeksan (8) miestä.

 

Keskusvaalilautakunnan varajäseneksi voidaan valita tasa-arvosäännösten

estämättä joko mies tai nainen.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 01.11.2021 § 368

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Marko Ikävalkon (Kok.) tilalle ______________ (Kok.)

 

Käsittely 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa