Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 18.11.2021/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


11148/05.00.00/2021

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 18.11.2021 § 29

 

 

§ 29

Espoon toimenpideohjelma lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi, raportti 2020-2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Palomäki Kaisa

Nieminen Tapio E  SOTET/SOS

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Ahlström Mari

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon lapsiperheköyhyysohjelman raportin vuosilta 2020 - 2021.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Lapsiperheköyhyysohjelma edelleen ajankohtainen

 

Espoon valtuustokauden 2017-2021 yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut lapsiperheköyhyyden vähentäminen ja tavoite on mukana myös uudessa Espoo Tarinassa. Espoossa on muihin Suomen kaupunkeihin verrattuna keskimäärin hyvinvoiva ja korkeasti koulutettu väestö, mutta kaupungistuminen ja kasvu tuottavat myös haasteita; yksinäisyyttä, eriarvoistumista ja monenlaisia sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia. Ohjelman tarkoituksena on löytää yhteisiä, monialaisia ratkaisuja, joilla ennaltaehkäistään ja kavennetaan espoolaisten terveys- ja hyvinvointieroja.

 

Lapsiperheköyhyysohjelman tavoitteet ja tekijät nousevat Espoo-tarinasta:

 

Perheen taustasta tai varallisuudesta riippumatta kaikki espoolaiset lapset ja nuoret saavat terveistä, turvallisista ja innostavista päiväkodeista ja kouluista hyvät lähtökohdat elämään, jatko-opintoihin ja työhön. Lisäksi lasten ja nuorten pahoinvointia ennaltaehkäistään perheiden tukemisella, oikea-aikaisilla palveluilla ja eri tahojen yhteistyöllä.

 

Uudessa Espoo-tarinassa todetaan, että vastaamme koronasta johtuvaan hoitovelkaan ja ruuhkautuneisiin palveluihin. Reagoimme erityisesti lasten ja nuorten lisääntyneisiin hyvinvointihaasteisiin sekä varmistamme, että hyvinvointierot kuten lapsiperheköyhyys, eivät pääse kasvamaan. Perheiden arjen sujuvoittamiseksi ja lapsiperheköyhyyden torjumiseksi tarvitaan edelleen yhteistä työtä kaupungin eri toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.

 

Lapsiperheköyhyysohjelman tavoitteet on suurelta osin kerätty jo olemassa olevista ohjelmista:

 

- Työikäisten hyvinvointisuunnitelma

- Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

- Kotouttamisohjelma 2018-2021

- Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

- Espoon asunto-ohjelma 2018-2021 ja asunnottomuuden puolittamisen suunnitelma 2020 -2022

- Esteetön Espoo 2020 - Espoon kaupungin esteettömyysohjelma

- Espoon opetussuunnitelma

- Espoon varhaiskasvatussuunnitelma

- Opiskeluhuoltosuunnitelma

- Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat:

o Innostava ja elinvoimainen Espoo

o Hyvinvoiva Espoo

o Osallistuva Espoo

 

Toimenpideohjelma hyväksyttiin valtuustossa 19.8.2019. Ohjelman toimeenpanoa ja toteutumista seurataan kunkin jo olemassa olevan ohjelman osalta ja erityisesti lapsiperheköyhyysohjelman näkökulmasta omassa seurantaryhmässä. Ohjelman etenemisestä raportoidaan vuosittain valtuustoon ja hyvinvoinnin ja terveyden lautakuntaan, sekä kasvun ja oppimisen lautakuntiin.  Tämä raportti on jatkoa vuoden 2019 vastaavaan, joka annettiin tiedoksi lautakunnalle syyskuussa 2019. Raporttiin on nostettu erikseen joitain ajankohtaan liittyviä erityisiä teemoja.

 

 

Ohjelmassa mukana

 

Espoon lapsiperheköyhyysohjelmaa koordinoi poikkihallinnollinen työryhmä, jossa on edustajia hyvinvoinnin ja terveyden ja kasvun ja oppimisen toimialoilta sekä elinvoiman tulosalueelta.

 

Lapsiperheköyhyysohjelman neljä teemaa

 

1. Lapsiperheköyhyyden riskitekijöihin vaikuttaminen

2. Osallisuus ja sosiaalinen liikkuvuus

3. Vähävaraisten vanhempien jaksamisen tuki

4. Osallistumisen ja harrastamisen tukeminen

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Lapsiperheköyhyysohjelman raportti 2020-2021

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa