Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 03.11.2021/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


10947/12.06.00/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 03.11.2021 § 107

 

 

§ 107

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2022-2023

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Leppänen Marianne

Nurmi Juha
Laine Raija

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2022-2023 liitteen mukaisissa yksiköissä.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Räf Wallsin, Vanhasen ja Hopsun kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

"Lautakunta toivoo, että tehdään kokonaistarkastelu mahdollisuudesta yhdistää Nuuksion koulun esiopetus ja ensimmäisen luokan opetus."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2022-2023 liitteen mukaisissa yksiköissä. Lisäksi lautakunta toivoi, että tehdään kokonaistarkastelu mahdollisuudesta yhdistää Nuuksion koulun esiopetus ja ensimmäisen luokan opetus.

 

Selostus Espoon kaupungin hallintosäännön 2021, 17 § 4 -kohdan mukaan kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy esiopetusta antavat päiväkodit ja koulut. Lautakunnalle esitetään päätettäväksi, että lukuvuonna 2022-2023 esiopetusta tarjotaan liitteen mukaisissa yksiköissä.

 

Lainsäädäntö

Esiopetuksen järjestämisestä säädetään perusopetuslain 4 §:ssä. Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Lisäksi kunta on velvollinen järjestämään oppivelvollisuuden alkamisvuonna esiopetusta 25§:n 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille lapsille, jotka 27§:n mukaisesti aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin.

 

Perusopetuslain 6 §:n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita.

 

Esiopetuspaikkojen valmistelusta

Esiopetuspaikkojen tarvetta on arvioitu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulosyksiköiden yhteistyönä siten, että esiopetuksen palveluverkkoa kehitetään palveluntarpeen mukaan ja esiopetuksen velvoittavuuden edellyttämällä tavalla.

 

Esiopetusryhmien suunnittelussa lähtökohtana on tilojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö, esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteensovittaminen sekä toimivan kokoisten lapsiryhmien muodostaminen. Lapsimäärä arvioidaan edellisen lukuvuoden syksyllä esiopetuspaikkojen suunnittelun yhteydessä.

 

Muutokset lukuvuoteen 2021-2022 verrattuna

Väestötietoihin perustuvan arvion mukaan esiopetusikäisten lasten kokonaismäärä pienenee hieman (noin 100 lasta). Lukuvuonna 2021-2022 esiopetusta järjestetään 129 päiväkodissa siten, että osa suomenkielisen varhaiskasvatuksen esiopetusryhmistä toimii 20:n koulun tiloissa. Lisäksi 12 koululla esiopetusta järjestetään koulun toimintana.

 

Lukuvuonna 2022-2023 esiopetusta suunnitellaan järjestettävän 133 päiväkodin toimintana siten, että osa esiopetusryhmistä toimii päiväkodeissa, osa koulun tiloissa 20:lla koululla ja neljän päiväkodin esiopetus toimii sekä päiväkodilla että koulun tiloissa. Päiväkodeissa esiopetusta järjestetään kunnallisissa päiväkodeissa, ostopalvelu- ja palvelusetelipäiväkodeissa sekä yksityisen hoidon tuen päiväkodeissa. Lisäksi 11 koululla esiopetusta järjestetään koulun toimintana.

 

Leppävaaran itäisellä palvelualueella

Uutena esiopetusyksikkönä aloittaa kunnallinen Vermon päiväkoti. Perkkaanpuiston koulun toiminnan päätyttyä esiopetus siirtyy uuteen Perkkaan kouluun.

 

Leppävaaran läntisellä palvelualueella

Yksityisen hoidon tuen yksikkö Jupperin Ankkalampi-Duckies aloittaa uutena esiopetusyksikkönä.

 

Tapiolan palvelualueella

Ostopalvelupäiväkoti Lasten Montessorikoulu aloittaa uutena esiopetusyksikkönä. Pilke Playschool Haukilahti ei ole uusi esiopetusyksikkö, kyse on nimenvaihdoksesta.

 

Matinkylä-Olarin palvelualueella

Palvelusetelipäiväkoti Pilke Maria Montessori aloittaa uutena esiopetusyksikkönä.

Kunnallisessa Matinraitin päiväkodissa esiopetusta järjestetään myös kaksikielisessä suomi-englanti -ryhmässä.

Matinkylä-Olarin alueelle vuodenvaihteessa 2021-22 muuttavalla esiopetusta tarjoavalla Päiväkoti Aarteilla on esiopetuksen järjestämislupa valtiolta. Näin ollen lautakunnan päätös ei koske kyseistä toimipaikkaa.

 

Espoonlahden palvelualueella

Esiopetus päättyy Saunalahden koululla.

 

Espoon keskuksen pohjoisella palvelualueella

Palvelusetelipäiväkoti Touhula Fallåker aloittaa uutena esiopetusyksikkönä. Esiopetus päättyy Niipperin koulun tiloissa.

 

Espoon keskuksen eteläisellä palvelualueella

Uutena esiopetusyksikkönä aloittaa palvelusetelipäiväkoti Pilke Peippo.

Alueelle on tulossa lisää kunnallisia esiopetuspaikkoja uudisrakennetun Tuomarilan koulun yhteyteen, jonka vuoksi Luhtaniityn päiväkodissa esiopetus päättyy.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Esiopetusyksiköt lukuvuonna 2022-2023

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa