Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 355

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


9706/01.01.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 355

 

 

§ 355

Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajan viran (vakanssinumero 949122) vakinainen täyttäminen ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksessa, työavain 04-85-21

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kurvinen Jani

Rinne Jyrki REKRY

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus valitsee kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulosyksikön ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajan vakinaiseen virkaan (vakanssinumero 949122) Pasi Timo ehdolla, että virkaan valittu toimittaa hyväksyttävän terveydenhuollon todistuksen terveydentilastaan. Virka täytetään 1.11.2021 lukien ja työn aloitusajankohta sovitaan erikseen. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

 

Käsittely Puheenjohtaja Vuornos ehdotti, että tämä asia käsitellään Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan täydennysvaalin jälkeen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan käsittelyjärjestyksen muuttamista koskevan ehdotuksen.

 

Tiina Elo Kausteen ym. kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

 

"Esitän Raimo Inkistä ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajaksi seuraavin perustein: - laajin johtajakokemus noin 30 vuotta, josta suuren kuntayhtymän johdossa 10 vuotta - kokemusta suuren organisaation fuusion läpiviemisestä - vahvaa ympäristöalan, kiertotalouden ja kestävän kehityksen kokemusta, joka tukee kaupungin hiilineutraalius 2030 tavoitteen toimeenpanoa - hyvä kaupungin organisaation tuntemus - toisi vahvaa strategista ympäristöjohtamista kaupungin organisaatioon Uuden johtajan tehtävänä on kolmen yksikön yhdistäminen. Hukataanko mahdollisuudet, jos ei valita henkilöä, jolla on annettavaa ja osaamista nimenomaan tähän."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, on suoritettava vaali ja edelleen, että vaalissa menetellään kuntalain 105 §:n mukaan, jolloin äänen voi antaa kenelle tahansa vaalissa kysymykseen tulevalle hakijalle.

 

Suoritettiin vaali, jossa annettiin ääniä seuraavasti:

 

-          Raimo Inkinen 4

 

-          Pasi Timo 11

 

Puheenjohtaja totesi, että Pasi Timo on näin ollen tullut valituksi Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajan virkaan. Vaalin tulos on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus valitsi kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulosyksikön ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajan vakinaiseen virkaan (vakanssinumero 949122) Pasi Timo ehdolla, että virkaan valittu toimittaa hyväksyttävän terveydenhuollon todistuksen terveydentilastaan. Virka täytetään 1.11.2021 lukien ja työn aloitusajankohta sovitaan erikseen. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

 

 

Selostus Teknisen ja ympäristötoimen teknisen toimen johtaja päätti julistaa ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen tulosyksikön ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen johtajan vakinaisen viran haettavaksi (Henkilöstösääntö 5 §). Virka on ollut haettavana 5.5.2021 - 19.5.2021 (klo 15.45 mennessä).

 

Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä seuraavilla verkkosivustoilla: kaupungin intranet- ja internet-sivut, TE-toimisto, Monster, Oikotie, Duunitori, Kuntarekry ja LinkedIn. Lisäksi tilattiin Oikotien sosiaalisen median kampanja.

 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokonaisuuksien hallintaa, hyviä johtamis- ja yhteistyötaitoja, hyvää asiakaspalveluotetta sekä kiinnostusta toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, prosessien kehittämisen hallintaa sekä sähköisten palveluiden mahdollisuuksien tuntemusta. Vaadittava kielitaito määräytyy kaupungin kielitaitosäännön mukaan. Tehtävässä arvostetaan tulosyksikön toiminta-alueen tuntemusta ja uuden tulosyksikön käynnistämiseen liittyvää kehittämisosaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

 

 

Viran tehtäväkohtainen palkka on 6800,00 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi tehtävässä voidaan maksaa kokemuslisää ja rahapalkan lisäksi tehtävään kuuluu auto- ja puhelinetu.

 

Valinta perustuu hakijoiden kelpoisuuden arviointiin, hakijoiden haastatteluihin sekä virkaan sopivuuteen, josta on pyydetty psykologiset henkilöarvioinnit. Arvioinnissa on otettu huomioon tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä Suomen perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

 

Virkaa haki määräaikaan mennessä 10 henkilöä. Hakuilmoitus ja hakijayhteenveto (rekrytoinnin loppuraportti) ovat liitteinä.

 

Haun asiakirjat (hakuilmoitus, hakemukset ja hakijoiden vertailut) henkilöarviointeineen ovat luettavissa kokouksen asiakirjoissa.

 

Ensimmäisen haastattelukierroksen tekivät teknisen toimen johtaja Olli Isotalo, henkilöstösuunnittelija Jani Kurvinen ja johtava rekrytointiasiantuntija Jyrki Rinne. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat viisi hakijaa: Raimo Inkinen, Sirpa Jokela, Markus Moisio, Tarja Söderman ja Pasi Timo.

 

Haastatelluista neljä kutsuttiin jatkamaan rekrytointiprosessissa ja henkilöarviointiin: Raimo Inkinen, Sirpa Jokela, Tarja Söderman ja Pasi Timo. Olli Isotalo, Jani Kurvinen ja Jyrki Rinne kävivät henkilöarvioinnin tulokset läpi yhdessä henkilöarvioinnin suorittaneen yrityksen Psycon Oy:n edustajien kanssa.

 

Sirpa Jokela, Tarja Söderman ja Pasi Timo kutsuttiin toiseen haastatteluun, jonka tekivät teknisen toimen johtaja Olli Isotalo, henkilöstösuunnittelija Jani Kurvinen ja johtava rekrytointiasiantuntija Jyrki Rinne.

 

Hakijoiden arviointi

 

Kärkihakijat arvioitiin seuraavien kriteerien perusteella:

 

-          kokonaisuuksien hallinta

-          johtamis- ja yhteistyötaidot

-          asiakaspalveluote

-          kiinnostus toiminnan jatkuvaan kehittämiseen

-          prosessien kehittämisen hallinta

-          sähköisten palveluiden mahdollisuuksien tuntemus

-          tulosyksikön toiminta-alueen tuntemus

-          uuden tulosyksikön käynnistämiseen liittyvä kehittämisosaaminen

-          vuorovaikutustaidot

 

Haastattelujen perusteella tehdyt havainnot olivat yhdensuuntaisia henkilöarvioinnin kanssa. Arvioitaessa hakijoita hakemusten, haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella soveltuu Pasi Timo hakijoista parhaiten virkaan.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa