Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 143

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


8513/10.03.02/2021

 

 

 

Valtuusto 25.10.2021 § 143

 

 

§ 143

Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lehtinen Maija

Martinsen Kimmo

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

 

 

Käsittely Puheenjohtaja Laukkasen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Selostus Valtuustokysymyksen sisältö

 

Valtuutetut ovat esittäneet 10.5.2021 päivätyn aloitteen Espoonlahden terveyspalveluista.

 

Aloitteessa tuodaan esiin, että Espoonlahden terveysasema on ollut keväästä 2020 sattuneesta vesivahingosta johtuen käyttökiellossa, jonka vuoksi terveyspalvelut ovat merkittävästi heikentyneet. Tilanne kuormittaa muita alueen palveluita ja välttämättömät laboratoriopalvelut ovat Matinkylän Ison Omenan yhteydessä, jonka saavutettavuus espoonlahtelaisille on hankala.

 

Aloitteessa pyydetään kaupunkia selvittämään:

  • Miksi hankesuunnitelman päättäminen kestää lähes kaksi vuotta vahingosta
  • Voidaanko korvaavat tilat löytää Espoonlahden alueelta (esim. Lippulaivan valmistumisen yhteydessä)

 

Vastaus valtuustokysymykseen

 

Tilapalvelut-liikelaitos on edistänyt hanketta hyvässä yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen (nyk. hyvinvoinnin ja terveyden toimiala) kanssa yhteisesti alkusyksystä 2020 sovitussa aikataulussa:

 

Tapahtuneen laajahkon vesivahingon jälkeen ja käyttäjätoimialan esille tuoman kokonaisvaltaisen korjaus- ja toiminnallisen muutostarve-esityksen jälkeen päädyttiin keväällä 2020 rakennuksen ottamiseen peruskorjauksena esitykseen investointiohjelmaksi 2021-2030, joka hyväksyttiin joulukuussa 2020.

 

Alkusyksystä 2020 käyttäjätoimiala toi esille, että Espoonlahden terveysaseman tarveselvityksen yhteydessä on tarpeellista laatia kokonaisvaltainen tarkastelu ja suunnitelma Espoonlahden terveyspalveluiden tulevaisuuden järjestelyistä. Tilapalvelut osaltaan katsoi tämän tarkoituksenmukaiseksi ja yhteisesti sopien otettiin lisäksi arkkitehti avustamaan tarveselvityksen ja tilaohjelman laatimista sekä varmistamaan suunniteltujen toimintojen sijoittamisen edellytykset tilasovituskaavioin. Tämän työn tuloksena todettiin rakennuksen soveltuvan suunniteltuun käyttöön ja tarveselvitys ja tilaohjelma saatiin laadittua marras-joulukuun päätöksentekoon.

 

Hankesuunnitelman valmisteluun päästiin näin ollen alkuvuodesta 2020 ja tässä lähtökohtana oli, että saman aikaisesti laaditaan ehdotus-/luonnossuunnitelmat rakennuksen peruskorjauksesta. Näin toimien tilojen toiminnallisuus varmistetaan ennakkoon ja toisaalta peruskorjaushankkeen kustannustaso saadaan hankesuunnitelmaan luotettavammin arvioitua. Hankesuunnitelman laatimiseen on tullut jonkin verran viivettä johtuen arkkitehtisuunnittelun kilpailutuksesta kahteen kertaan, kun ensimmäinen kilpailutus ei tuottanut tulosta.

 

Hankesuunnitelman valmistelu etenee yhteisesti sovitulla tavalla ja sovitussa aikataulussa, joskin jo alun tarkoituksenmukaisesta lisäajan ottamisesta johtuen, jonkin verran myöhemmässä aikataulussa kuin 2021-2030 investointiohjelman laadinnassa oli ajateltu. Hankesuunnitelma on tarkoitus tuoda päätettäväksi loppuvuodesta 2021, viimeistään alkuvuodesta 2022. Aikataulu täsmennetään tila- ja asuntojaoston työohjelmaan syys-lokakuussa 2021.

 

Terveysaseman väistöratkaisujen selvittämisen yhteydessä osoittautui, ettei Espoonlahden alueella ole terveysasematarkoitukseen soveltuvia väistötiloja, myöskään Lippulaivan tilat eivät tulleet aikataulusyistäkään kyseeseen. Toimialojen TakE -tavoitteet osaltaan ohjaavat kustannustehokkaisiin ratkaisuihin ja säästämiseen kaupungin kokonaiskustannuksissa.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 304

 

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 30.08.2021 § 52

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Markku Sistosen ja 18 muun valtuutetun 10.5.2021 jättämään valtuustokysymykseen Espoonlahden terveyspalveluista ja toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa