Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 142

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


8046/00.01.02/2021

 

 

 

Valtuusto 25.10.2021 § 142

 

 

§ 142

Valtuustokysymys Espoonlahden terveyspalveluista

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jaakovlew-Markus Elina

Mustakari Anu

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Paula Viljakaisen ja Marika Niemen sekä 14 muun valtuutetun 12.5.2021 päivättyyn valtuustokysymykseen koskien Espoonlahden terveyspalveluita sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. 

 

 

Käsittely Puheenjohtaja Hopsun kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Selostus Valtuutetut Paula Viljakainen ja Marika Niemi sekä 14 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustokysymyksen 12.5.2021 koskien Espoonlahden terveyspalveluita.

 

Valtuutetut kysyvät seuraavaa:

1. Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen aikana?

2. Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat korjattu?

3. Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana?

4. Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin käyttöä ja ostopalveluja?

 

Vastaukset Espoonlahden terveyspalveluita koskeviin kysymyksiin

 

1. Miten espoonlahtelaisten terveyspalvelut turvataan Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen aikana?

Tilanne vesivahingon jälkeen:

Espoonlahden terveysaseman henkilöstö on siirtynyt pääsiäisenä 2020 sattuneen vesivahingon jälkeen työskentelemään Kivenlahden terveysasemalle ja rajoitetusti Soukan terveysasemalle sekä kaupungin muille terveysasemille, jonne asiakkaitakin on mahdollisuus siirtää. Mielenterveyspalvelujen henkilöstö ja palvelut ovat siirtyneet kesäkuussa 2020 Matinkylään, Kalaonnentielle. Sosiaaliohjaan vastaanotto jatkuu kaupungin muilla terveysasemilla. Suun terveydenhuollon palvelut toimivat kiinteistössä lokakuuhun 2022 asti, jolloin purku- ja uudelleenrakennustyöt alkavat.

 

Väistötiloihin siirtyminen ja palvelutuotanto peruskorjaukseen liittyen ja sen aikana:

Espoonlahden terveysasematoiminta muuttaa 1.10.2021 Matinkadun (ent. Matinkylän terveysasema) terveysasemalle, Matinkatu 1. Suun terveydenhuolto toimii 1.10.2022 lähtien muissa Espoon toimipisteissä ja ennalta ehkäisevää hammashoitoa toteutetaan Matinkadun asemalla 1.10.2021 lähtien. Avofysioterapian palvelut siirtyvät Friisilään kesällä 2021. Mielenterveys- ja päihdepalvelut toimivat Matinkylässä ja sosiaaliohjaus muilla terveysasemilla. Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen myötä Suur-Espoonlahden sote-keskus on valmis ottamaan vastaan henkilökunnan ja asiakkaat kesäkuussa 2024.

 

Espoonlahden väestöstä osa on siirtynyt jo vuodesta 2019 käyttämään Matinkylän alueen palveluja. Ison Omenan terveysaseman asiakkaista loppuvuodesta 2019 vajaa 20% tuli Suur-Espoonlahden alueelta. Ison Omenan kauppakeskuksen kattavat HUS Diagnostiikan palvelut ovat olleet suosittuja. Väestölle tiedotetaan eri mahdollisuuksista valita terveysasemapalvelut.

 

2. Onko Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilmaongelmat korjattu?

Matinkylän vanhan terveysaseman sisäilma-asioita on tutkittu, työstetty ja selvitetty Tilapalvelut-liikelaitoksen toimesta: Rakennuksessa on suoritettu ilmanvaihtokanavistojen nuohous, mittaus- ja säätötyöt sekä pääte-elinten ääneneristevillan pinnoitukset. Lisäksi rakennuksessa on vuoden 2020 aikana tehty lukuisia muita paikkaus- ja korjaustöitä rakennuksen käyttöönoton edistämiseksi.

 

Terveysasemalla tehtiin porakosteusmittaukset 1.6.2020, eikä rakennuksessa todettu kohonneita kosteusarvoja. Terveysaseman 1. ja 2. kerrosten lattioiden kosteutta mitattiin porareikämenetelmällä. 1.6.2020 päivätyn raportin mukaan rakennuksessa ei todettu kohonneita kosteusarvoja. Tilapalvelut-liikelaitoksen sisäilma-asiantuntija on lisäksi tutustunut vuosina 2013-2014 laadittuihin raportteihin Matinkylän terveysasemasta sekä käynyt läpi vuosien 2013-2020 aikana tehdyt huoltokirjapalvelupyynnöt. Kosteusmittausten, raporttien sekä huoltokirjatietojen pohjalta sisäilma-asiantuntija totesi, että rakennus on käyttöönotettavissa.

 

3. Voitaisiinko Sitran kehittämää terveyskioski-mallia kokeilla Espoonlahden ostoskeskuksissa peruskorjauksen aikana?

Viittaamme kohtaan 1, jossa on esitetty espoonlahtelaisten väistötilat ja palveluntuotanto peruskorjauksen aikana. Se, että sopivat tilat väistötoiminnalle järjestyivät Espoonlahden terveysasematoiminnalle kolmessa eri osoitteessa, on toiminnan ja sen organisoinnin kannalta hyvinkin haasteellista. Toiminnan hajauttaminen vielä neljänteen pisteeseen lisäisi kompleksikkuutta entisestään.

 

Olemme paneutuneet Ylöjärvellä vuodesta 2009 toimineen Terveyskioskin toimintaan ja analysoineet myös Sitran ja Tampereen yliopiston arvioinnin toiminnasta. Koemme terveyskioskit mielenkiintoisena konseptina, mutta alueen nykyiseen tilanteeseen se ei olisi parhaiten soveltuva ratkaisu.

 

4. Voitaisiinko Espoonlahden terveyspalveluissa lisätä palvelusetelin käyttöä ja ostopalveluja?

Espoo tarinan mukaisesti monituottajamalli on terveyspalveluiden strateginen valinta ja palvelujen järjestämisen tapoja arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti.

 

Espoonlahtelaiset ovat tälläkin hetkellä oikeutettuja vaihtamaan oman asemansa joko ostopalveluasemaan, joka sijaitsee Olarissa (Matinkylän ja Olarin rajalla) tai jompaankumpaan terveysasema -palveluseteliasemaan, Oma Lääkärisi Espoontoriin (Mehiläinen OY) ja Terveystalo Espoontoriin. Kumpikin asema sijaitsee Espoon keskuksessa.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 09.08.2021 § 245

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Paula Viljakaisen ja Marika Niemen sekä 14 muun valtuutetun 12.5.2021 päivättyyn valtuustokysymykseen koskien Espoonlahden terveyspalveluita sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.06.2021 § 68

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena valtuutettu Paula Viljakaisen ja Marika Niemen sekä 14 muun valtuutetun 12.5.2021 päivättyyn valtuustokysymykseen koskien Espoonlahden terveyspalveluita sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Värmälä Riihimäen ja Lehtosen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen.

"Lautakunta edellyttää, että ennen väistötilaratkaisua arvioidaan mahdollisuus käyttää Ison Omenan terveysasemaa väistötilana."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan 11 äänellä 3 ääntä vastaan hylänneen Värmälän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta
Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa