Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 22.09.2021/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

10308/00.01.02/2021

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 22.09.2021 § 10

 

 

§ 10

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan syksyn 2021 kokoukset

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yli-Koski Elina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää syksyn kokousajankohdiksi
 

keskiviikko 13.10.2021 klo 16.30, Teams sähköinen kokous

torstai 18.11.2021, klo 16.30, Valtuustotalo, valtuustosali

torstai 16.12.2021 klo 17.30, Valtuustotalo, valtuustosali

keskiviikko 19.1.2022 klo 16.30, Kaupunginhallituksen kokoushuone.
 

 

Käsittely 

 

Lautakunta ehdotti yksimielisesti, että kokoukset keskiviikkona 13.10.2021,

torstaina 18.11.2021 ja keskiviikkona 19.1.2022 alkavat klo 17.00

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

keskiviikko 13.10.2021 klo 17.00, Teams sähköinen kokous
torstai 18.11.2021, klo 17.00, Valtuustotalo, valtuustosali
torstai 16.12.2021 klo 17.30, Valtuustotalo, valtuustosali
keskiviikko 19.1.2022 klo 17.00, Kaupunginhallituksen kokoushuone.

 

 

 

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännössä II osassa määrätään toimielimen kokousajasta ja paikasta, kokouksen koolle kutsumisesta sekä varajäsenen kutsumisesta seuraavaa:

 

2 § Kokousaika ja -paikka

 

Toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa.

 

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

 

3 § Kokouksen koollekutsuminen

 

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus.

 

Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus.

 

Esityslista toimitetaan myös varajäsenille tiedoksi, mikäli salassapidosta ei muuta johdu.

 

9 § Varajäsenen kutsuminen

 

Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä

asiaa käsittelemään.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa