Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


10311/12.00.00/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.09.2021 § 12

 

 

§ 12

Päätökset ja kirjelmät

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Pippuri Terhi

Träskelin Heidi
Rauman Maria

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät sekä valtuuston 13.9.2021
hyväksymän toivomuksen:

§ 127 Vuoden 2021 toinen osavuosikatsaus

Valtuusto toivoo, että korona-pandemian myötä kasvaneeseen lasten ja nuorten pahoinvointiin vastaamiseksi etsitään keinoja myös nuorisotyön vahvistamiseen, mukaan lukien tyttöjen talon toiminnan jatkaminen sekä oppilashuollon resurssien vahvistamiseen olemassa olevan budjetin sisältä.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus

1

Espoon sivistystoimen lausunto hallituksen esityksestä oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamiseksi (Terhi Pippuri)

 

2

Espoon kaupungin lausunto hallituksen esityksestä oppilas- ja opiskelijahuoltolain, terveydenhuoltolain sekä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (Terhi Pippuri)

 

3

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytänyt Espoon kaupungin lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta 5.7.2021 mennessä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia niin, että yksityisen päiväkotitoiminnan harjoittamisesta tulee luvanvaraista. Lausunto ei ehtinyt lautakuntien kokouksiin, joten oheismateriaalina olevan lausunnon antoi toimialajohtaja. (Maria Rauman)

 

4

Espoon kaupungin hallintosäännössä todetaan: "Valtuuston hyväksymät aloitteisiin annetut vastauksen ja valtuuston niihin tekemät toivomukset lähetetään tiedoksi niille lautakunnille ja kaupunkikonsernin yksiköille, joiden toimialaan aloitteet liittyvät. Hyväksytyt vastaukset ja niihin tehdyt toivomukset otetaan huomioon kaupungin toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelussa."

 

(Espoon kaupungin hallintosääntö, osa I Luottamustoimielimet, § 7 Valtuutettujen aloitteet ja talousarvioaloitteet)

 

Valtuuston päätökset 13.9.2021 on luettavissa kokonaisuudessaan valtuuston pöytäkirjasta. (Heidi Träskelin)

 

 

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa