Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 29.09.2021/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


10324/12.01.00/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.09.2021 § 11

 

 

§ 11

Espoon kuntakohtaisen lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen (pöydälle 29.9.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Plosila Riina

Turpeinen Jaakko

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Toisen asteen koulutuksen johtaja Erma Tapio

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
hyväksyy Espoon kuntakohtaisen lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman liitteen 1 mukaisena. Opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2021 lukien

2
oikeuttaa suomenkielisen toisen asteen koulutuksen ja nuorisopalveluiden tulosyksikön tekemään vähäisiä, teknisluontoisia muutoksia lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelmaan.

 

 

Käsittely Puheenjohtaja Räf Lönnqvistin kannattamana ehdotti asian jättämistä pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Selostus 

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) on tarkoitettu nuorille ja aikuisille maahanmuuttajataustaisille ja vieraskielisille opiskelijoille. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten sekä tukea edellytyksiä jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Espoon kaupungissa nuorille suunnattua LUVA-koulutusta on vuodesta 2015 järjestetty Leppävaaran lukiossa. Opiskelijaryhmän koko on vuosittain ollut noin 20.

 

Uusi lukiolaki (714/2018) astui voimaan 1.8.2019 lukien. Laissa määritellään lukiokoulutuksen sekä LUVA-koulutuksen laajuudet opintopisteinä, kun aiemmin käytettiin opintoviikkoja. Uudet laajuudet otettiin käyttöön uusien opetussuunnitelmien perusteiden myötä 1.8.2021 lukien.

 

Uuden oppivelvollisuuslain (1214/2020) astuttua voimaan nivelvaiheen valmistavat koulutukset, kuten perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) yhdistetään uudeksi tutkintokoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (TUVA) 1.8.2022 alkaen.

 

Keväällä 2021 Opetushallitus päivitti Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelman perusteisiin on tehty vähäisiä muutoksia, jotka liittyvät muun muassa opintoviikkojen korvaamiseen opintopisteillä. Sisällöllisesti mainittavin muutos koskee lukiokoulutuksen opetussuunnitelmassa painotettua laaja-alaista osaamista, jota painotetaan myös LUVA:n opetussuunnitelmassa. Laaja-alaisella osaamisella on lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta eheyttävä tehtävä ja tätä kuvataan tarkemmin luvussa 6.2. Espoon kuntakohtainen lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen antamiin opetussuunnitelman perusteisiin ja se on valmisteltu yhdessä kasvun ja oppimisen toimialan asiantuntijoiden ja Leppävaaran lukion kanssa.

 

Liitteessä Opetushallituksen vahvistamat lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet ovat mustalla fontilla ja Espoon kuntakohtainen opetussuunnitelma on sinisellä fontilla sekä lihavoituna.

 

Uusia LUVA:n opetussuunnitelman perusteita käytetään lukuvuonna 2021-2022, minkä jälkeen LUVA-koulutusta ei enää sellaisenaan järjestetä.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Tiedoksi  Leppävaaran lukio

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa