Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 13.09.2021/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


9081/00.04.00/2021

 

 

 

Valtuusto 13.09.2021 § 130

 

 

§ 130

Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen, maakuntavaltuustoon ja maakuntahallitukseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto nimeää Uudenmaan liiton

1
maakuntavaltuustoon kaksitoista varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

varsinainen jäsen  varajäsen

Tere Sammallahti, (Kok.)  Jouni J. Särkijärvi (Kok.)
Isto Havu (Kok.)  Simon Elo (Kok.)
Pirjo Kemppi-Virtanen, (Kok.)  Pia Kauma (Kok.)
Emma-Stina Vehmanen, (Kok.) Marika Niemi (Räf) (Kok.)
Henna Partanen, (Vihr.)  Leila Arstila, (Vihr.)
Meri Löyttyniemi, (Vihr.)  Mikki Kauste, (Vihr.)
Peppi Seppälä, (Vihr.)   Risto Nevanlinna, (Vihr.)
Juri Aaltonen, (SDP)  Helena Marttila, (SDP)
Anders Portin, (RKP)  Eva-Lena Gästrin, (RKP)
Kaarina Järvenpää, (KD)  Antero Laukkanen, (KD)
Tiina Ahlfors (Vas.)  Kari Uotila (Vas.)
Nora Stenvall (Liik.)  Henri Korhonen (Liik.)

2
maakuntahallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

varsinainen jäsen   varajäsen

Markku Markkula (Kok.) (pj.)  Mia Laiho (Kok.)
Arja Juvonen  (PS) (2. vpj.)  Ei Espoosta
Ei Espoosta   Ville Uusivuori (Vas.).

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Uudenmaan liitto pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajansa ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen edustamaan kuntaanne edustajainkokoukseen 14.9.2021. Maakuntahallitus on 19.10.2020 § 106 asettanut vaalien valmistelutoimikunnan, jonka työn tulokset ovat maakuntavaltuuston käytettävissä. Vaalien valmistelutoimikunta on toimielin, joka valmistelee Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen valintaa kuntavaalien tuloksen mukaisesti.

 

Uudenmaan liiton perussopimuksen 4.3.2013 mukaan (4 §) kuntien edustajainkokous valitsee maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.                

  

  Perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokoukseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnan äänimäärä määräytyy kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan niin, että jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden on yksi ääni. Espoon asukasluku vuoden 2020 alussa oli 289 731, joten Espoon äänimäärä on 12.

 

  Perussopimuksen 12 §:n mukaan kuntaa edustavien valtuutettujen lukumäärä ja kunnan ääniosuus määräytyy kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen tietojen perusteella asukasluvun pohjalta niin, että jäsenkunnista maakuntavaltuustossa on valtuutettu jokaista alkavaa 25 000 kunnan asukasta kohden. Espoon väkiluku oli vuoden 2021 alussa 292 796. Espoo nimeää maakuntavaltuustoon kaksitoista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

  Maakuntavaltuuston jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

 

  Perussopimuksen 17 §:n mukaan maakuntahallituksen kokoonpanossa tulee noudattaa alueellista ja kielellistä tasapuolisuutta.

 

  Maakuntavaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi maakuntahallitukseen jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen seuraavasti:

 

Maakuntahallitukseen valitaan

 

  • kuusi (6) jäsentä jäsenkunnasta, jonka väkiluku on yli 600 000,
  • viisi (5) jäsentä jäsenkunnasta, jonka väkiluku on yli 500 000,
  • neljä (4) jäsentä jäsenkunnasta, jonka väkiluku on yli 400 000,
  • kolme (3) jäsentä jäsenkunnasta, jonka väkiluku on yli 300 000,
  • kaksi (2) jäsentä jäsenkunnasta, jonka väkiluku on yli 200 000 ja
  • yksi (1) jäsen jäsenkunnasta. jonka väkiluku on yli 100 000.

 

Niistä kunnista, joiden väkiluku on alle 100000 henkeä, valitaan maakuntahallitukseen yhteensä viisi (5) jäsentä kuitenkin siten, ettei samasta kunnasta voi olla kahta jäsentä.

 

Espoon väkiluku oli vuoden 2021 kesäkuun lopussa ennakkotietojen mukaan 294 840 asukasta. Espoo nimeää maakuntahallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Maakuntahallituksen kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Kunkin jossakin jäsenkunnassa valtuustopaikkoja saaneen rekisteröidyn puolueen ja saman rekisteröidyn valtakunnallisen tai alueellisen yhdistyksen paikallisjärjestöjen yhteislistojen yhteinen osuus maakuntahallituksen paikoista määräytyy puolueen tai järjestäytyneiden yhteislistojen kaikissa jäsenkunnissa edellisissä kunnallisvaaleissa yhteensä saaman äänimäärän mukaan. Kunkin valtuustopaikkoja saaneen muun kuin edellä mainittuihin kuuluvan yhteislistan osuus maakuntahallituksen paikoista määräytyy kuntakohtaisen äänimäärän mukaan.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 294

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen 14.9.2021 konserniohjauksen kehittämisjohtaja Maria Jyrkän ja hänen varaedustajakseen konserniohjauksen kehittämispäällikkö Johanna Katteluksen.

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää Uudenmaan liiton

1
maakuntavaltuustoon kaksitoista varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

varsinainen jäsen  varajäsen

Tere Sammallahti, (Kok.)  Jouni J. Särkijärvi (Kok.)
Isto Havu (Kok.)  Simon Elo (Kok.)
Pirjo Kemppi-Virtanen, (Kok.)  Pia Kauma (Kok.)
Emma-Stina Vehmanen, (Kok.) Marika Niemi (Kok.)
Henna Partanen, (Vihr.)  Leila Arstila, (Vihr.)
Meri Löyttyniemi, (Vihr.)  Mikki Kauste, (Vihr.)
Peppi Seppälä, (Vihr.)   Risto Nevanlinna, (Vihr.)
Juri Aaltonen, (SDP)  Helena Marttila, (SDP)
Anders Portin, (RKP)  Eva-Lena Gästrin, (RKP)
Kaarina Järvenpää, (KD)  Antero Laukkanen, (KD)
Tiina Ahlfors (Vas.)  Kari Uotila (Vas.)
Nora Stenvall (Liik.)  Henri Korhonen (Liik.)

2
maakuntahallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

varsinainen jäsen   varajäsen

Markku Markkula (Kok.) (pj.)  Mia Laiho (Kok.)
Arja Juvonen  (PS) (2. vpj.)  Ei Espoosta
Ei Espoosta   Ville Uusivuori (Vas.).

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa