Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 13.09.2021/Pykälä 129

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


8967/00.00.01/2021

 

 

 

Valtuusto 13.09.2021 § 129

 

 

§ 129

Edustajien nimeäminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto nimeää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen    Henkilökohtainen varajäsen

Marika Paavilainen (Vihr., 1. vpj.) Mika Levänen (Vihr.)

Marika Niemi (Räf) (Kok. 2, vpj.) Kari T. Nukala (Kok.)

Markku Sistonen (SDP)  Leila Koivukangas (SDP). 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä HUS) pyytää 16.6.2021 saapuneella kirjeellä jäsenkuntia ja Helsingin yliopistoa ilmoittamaan edustajansa valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi. HUSin valtuusto on tarkoitus kutsua koolle 14.10.2021 alkaen klo 9.

 

 HUSin perussopimuksen 8 §:n 1 momentin mukaan kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot valitsevat kuntayhtymän valtuustoon kahdesta viiteen (2 - 5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään kahdeksan (8) % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään kolme (3) jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään viisi (5) jäsentä.

 

 Perussopimuksen 8 §:n 2 momentin mukaan Helsingin yliopistolla on oikeus nimetä valtuustoon enintään kaksi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

 

 Espoon peruspääomaosuus 68 665 003,48 euroa oikeuttaa valitsemaan HUSin valtuustoon kolme jäsentä (HUSin koko peruspääoma on 391 253 124,55 euroa).  

 

Perussopimuksen 8 §:n 3 momentin mukaan jäsenkunnan valtuustoon valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä vastaa kunnan suhteellista osuutta viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen mukaisesta peruspääomasta. Prosentin kymmenesosan osuus oikeuttaa yhteen ääneen kuitenkin siten, että kullakin jäsenellä on vähintään yksi ääni. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan saapuvilla olleiden jäsenten kesken.

Espoon valitsemien valtuutettujen käytössä on yhteensä 175 ääntä HUSin valtuustossa (kokonaisäänimäärä on 1089).

Valinnassa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 1 momentti, joka koskee myös kuntayhtymien valtuustoja. Sen mukaan mm. kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin on säädetty kuntalain 76 §:ssä. HUS:n valtuustoon vaalikelpoisia ovat sen mukaan henkilöt, jotka lain 71 §:ssä säädetyllä tavalla ovat vaalikelpoisia HUS:n jäsenkuntien luottamustoimiin. Vaalikelpoisia eivät kuitenkaan ole lain 72 §:n 1 momentissa tarkoitetut valtion virkamiehet, jotka hoitavat välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eivätkä myöskään HUS-kuntayhtymän palveluksessa olevat henkilöt.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 06.09.2021 § 293

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto nimeää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2021 alkavaksi toimikaudeksi seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen    Henkilökohtainen varajäsen

Marika Paavilainen (Vihr., 1. vpj.) Mika Levänen (Vihr.)

Marika Räf (Kok. 2, vpj.)  Kari T. Nukala (Kok.)

Markku Sistonen (SDP)  Leila Koivukangas (SDP).

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa