Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

1/00.02.01/2021

 

 

 

Kulttuurilautakunta 15.06.2021 § 39

 

 

§ 39

Päätökset ja kirjelmät

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laaksonen Maiju

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat valtuuston 7.6.2021 hyväksymät toivomukset:

§ 74
Valtuustokauden 2021 - 2025 poikkihallinnolliset kehitysohjelmat

Valtuusto toivoo, että, osana Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelman toimintaa, kehitysohjelmassa pyritään mahdollisuuksien mukaan edistämään myös Kaiku-kortin entistä aktiivisempaa käyttöä.

Valtuusto toivoo, että, osana tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelman toimintaa, kehitysohjelmassa pyritään mahdollisuuksien mukaan tukemaan myös kulttuuri ja tapahtuma-alojen yrittäjien sekä freelancer -toimijoiden toimintaa ja työllistämistä.

Valtuusto toivoo, että paikkajakotoimikunta harkitsisi, voisivatko ohjausryhmien luottamushenkilöjäsenien henkilökohtaiset varajäsenet olla myös muita henkilöitä kuin valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon kaupungin hallintosäännössä todetaan: "Valtuuston hyväksymät aloitteisiin annetut vastaukset ja valtuuston niihin tekemät toivomukset lähetetään tiedoksi niille lautakunnille ja kaupunkikonsernin yksiköille, joiden toimialaan aloitteet liittyvät. Hyväksytyt vastaukset ja niihin tehdyt toivomukset otetaan huomioon kaupungin toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelussa."

 

(Espoon kaupungin hallintosääntö, osa I Luottamustoimielimet, § 7 Valtuutettujen aloitteet ja talousarvioaloitteet)

 

 

 

Valtuuston pöytäkirja 7.6.2021 on luettavissa kokonaisuudessaan tästä linkistä.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa