Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuurilautakunta
Pöytäkirja 15.06.2021/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6748/02.02.00/2020

 

 

 

Kulttuurilautakunta 15.06.2021 § 38

 

 

§ 38

Kulttuurilautakunnan investointiesitys, Koneet ja kalusto vuosille 2022-2026

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nybacka Sari

Rintala Lea
Henttonen Maarit
Kasvi Tiina
Tyrni Jaana
Rehor Maati

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Tommila Susanna

 

Kulttuurilautakunta esittää varattavaksi valmisteltaessa vuoden 2022 talousarviota ja vuosien 2023 - 2026 taloussuunnitelmaa liitteen mukaisesti määrärahaa kone- ja kalustohankintoihin ja uusien ja peruskorjattavien kulttuuritilojen ensikertaisiin kalustamisiin

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kulttuurilautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 95 Koneet ja kalusto

        

Tehtäväalueille esitetään ainoastaan ne hankinnat, jotka kuuluvat poistonalaiseen irtaimistoon ja joita ei hankita leasing-menettelyllä. Näihin sisältyvät toimitilojen ensikertainen kalustaminen pois lukien normaalikäytössä kuluvat tarvikkeet, liikennevälineet, liikkuvat työkoneet ja laitteet sekä koneet ja laitteet, jotka on katsottava pitkävaikutteisiksi (käyttöikä yli 3 vuotta) poistonalaiseksi käyttöomaisuudeksi ja joiden veroton yksikköhankintahinta on vähintään 10 000 euroa. Poistonalaiseen käyttöomaisuuteen luetaan myös em. laitteiden perusparannukset.

 

Koneiden ja kaluston budjetoinnissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia ohjeita ja valtuuston hyväksymää ja kaupunginhallituksen tarkistamaa poistosuunnitelmaa.

 

Tilojen käyttäjälautakunnat tekevät esityksen toimitilojen ensikertaisesta kalustamisesta, jolla tarkoitetaan uuden tai peruskorjatun toimitilan toiminnalliseen käyttökuntoon saattamista. Ensikertaiseen kalustamiseen ei kuulu tilojen toiminnallinen varustelu. Ensikertaiseen kalustamiseen tulee sisällyttää myös mm. sellaiset vuokratilojen kiinteät laitteet, joita vuokranantaja ei toteuta (esim. turvalaitteet).

 

Myöhemmin toimitiloihin hankittavaa kalustoa kohdellaan normaalina käyttötalouteen kuuluvana hankintana. Ensikertainen kalustaminen ei sisällä myöskään sellaisia vähäarvoisia käyttötarvikkeita, joita hankitaan vuosittaista kulutusta varten tai aiemman esineistön korvaamiseksi tai täydentämiseksi.

 

Kone- ja kalustohankinnat pohjautuvat hyväksytyn talousarvion investointiosan määrärahakehykseen, pitkäaikaiseen kalustosuunnitteluun sekä toiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Kulttuurilautakunnalle on osoitettu suunnitelmakaudelle 2022 - 2025 ensikertaiseen kalustamiseen sekä koneisiin ja laitteisiin 3,2 milj. euroa.

 

Kulttuurilautakunnalle valmisteltu esitys suunnitelmakaudelle 2022 - 2025 on yhteensä 4,1 milj. euroa. Esitys on yhteensä noin 12,1 milj. euroa, mukaan lukien suunnitelmakauden viimeinen vuosi 2026. Vuoden 2022 investointiesitys on noin 2,3 milj. euroa. Jatkovuosien esityksessä on mukana selvityskohteiden arvioituja kustannuksia, jotka tarkentuvat hankkeiden edetessä.

 

Lautakuntien esitykset

 

Lauta- ja johtokuntien investointiesitykset sekä vastaukset investointeja koskeviin raha-asia-aloitteisiin on jätettävä kaupunginhallitukselle 30.8.2021 mennessä.

 

 

Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen sekä koneet ja kalusto

 

Sivistystoimi on tehnyt nykyisen käytännön mukaisesti toimialansa esityksen Espoon kaupungin investointiohjelmaan vuosille 2022-2026.

 

Espoonlahden aluekirjasto valmistuu vuonna 2022. Ensikertaisen kalustamisen ja teknisen varustaminen määrärahaesitys vuodelle 2022 on 1,55 milj. euroa. 

 

Vuosille 2022 - 2025 Kulttuuritoimen palvelualueet esittävät teknisen kaluston täydentämistä ja uusimista investointiosan yhteenvetoliitteen mukaisesti. 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa