Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 220

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

8523/10.03.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 22.06.2021 § 220

 

 

§ 220

Metsolan päiväkodin korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Osittain Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Korhonen Aulikki

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

1
ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 28.5.2019 päivätyn Metsolan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman muuttamisen siten, että hankkeen tavoitekustannus on 6,36 milj. euroa (ALV 0%, hintataso 99,5 / 6.2021),

2
päättää, että Metsolan päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- ym. sopimukset solmia.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus Kysymyksessä on 6-ryhmäinen päiväkoti (126 varhaiskasvatuspaikkaa)

Suunnitelmien mukaiset laajuustiedot ovat 1 080 hym² ja 1 597 brm², tekniset tilat 130,5 hym2.

 

Rakennuspaikan osoite on Kelohongantie 6, Espoo.

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi 19.08.2019 § 15 Tapiolassa sijaitsevan 28.5.2019 päivätyn Metsolan päiväkodin hankesuunnitelman. Tila- ja asuntojaosto päätti, että hanke toteutetaan tavoitehintaan 5,9 milj. euroa (alv 0 %, hintataso 100,0 / 12.2018)

 

Hanke on kilpailutettu toukokuussa 2021. Tarjouksia saatiin 1. Halvimman tarjouksen perusteella laskettu kustannusarvio ylitti hankkeelle varatut määrärahat.  Määrärahojen ylittyminen selittyy hulevesin viivyttämisessä tapahtuneesta vaatimusten muuttumisesta suunnittelun aikana sekä markkinatilanteesta johtuvista tarjoajien riskivarausten kasvusta.

Materiaalikustannukset ovat nousseet merkittävästi kuluvan vuoden aikana eikä tätä ollut mahdollista huomioida ennakkoon investointiohjelman laadinnassa. Myös materiaalien saatavuudessa ovat toimitusajat pidentyneet valmistajien tilauskirjojen täyttyessä

 

Sivistystoimen Tilat- ja alueet yksikön mukaan hankeen tilaratkaisut ovat käyttäjätoimialan tavoitteiden mukaiset eikä niissä ole sellaisia tiloja, joita voitaisiin jättää pois tai supistaa. Uudelleen suunnittelun kustannukset olisivat merkittävät vähentäen mahdollista taloudellista hyötyä ja johtaisi hankkeen aikataulun siirtymiseen vähintään puolella vuodella.

 

Talousarviossa vuoden 2021 investointiosassa hankkeelle budjetoitu määräraha on 5,755 milj. euroa, josta 0,5 milj. euroa on varattu vuodelle 2020; 3,744 milj. euroa vuodelle 2021 ja 1,5 milj. euroa vuodelle 2022.

 

Saadun urakkatarjouksen perusteella laskettu hankkeen kustannusarvio on 6,352 milj. euroa. Valtuustolle esitetään hankkeen tavoitekustannusta nostettavaksi 6,36 milj. euroon (alv 0 %, hintataso 99,5 / 6.2021).

 

Hankkeelle esitetään käynnistämislupaa 1.9 2021.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 14.06.2021 § 42

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle,
että

1
valtuusto hyväksyy 28.5.2019 päivätyn Metsolan päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman muuttamisen siten, että hankkeen tavoitekustannus on 6,36 milj. euroa (ALV 0%, hintataso 99,5 / 6.2021)

2
kaupunginhallitus päättää, että Metsolan päiväkodin uudisrakennuksen rakentaminen voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- ym. sopimukset solmia.

 

Päätös Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 19.8.2019 § 15

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyy liitteenä olevan

Metsolan päiväkodin hankesuunnitelman.

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 12.06.2019 § 110

 

Päätösehdotus Suomenkielisen varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa lausuntonaan Metsolan

päiväkodin hankesuunnitelmasta, että hankesuunnitelmassa otetaan

huomioon näkemys hyvästä varhaiskasvatusympäristöstä ja

jatkosuunnittelun lähtökohdat ovat hyvät.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että hankkeen tilaukseen

sisällytetään sisustussuunnittelu käyttäjän kanssa sovitun tarpeen

mukaisesti.

 

Lautakunta pyytää jatkosuunnittelussa varmistamaan, että henkilökunnalle

on riittävät pysäköintimahdollisuudet sekä tulevalla pysäköintialueella että

ennen sen valmistumista.

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa