Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


7983/05.00.00/2021

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2021 § 51

 

 

§ 51

Suur-Leppävaaran sote-palvelujen kokonaisuus ja selvitys liikkuvien palvelujen mahdollisuudesta Suur-Leppävaaran alueella

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yli-Knuuttila Heli

Wilen Leena
Jaakovlew-Markus Elina
Rysti Maria

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1
merkitsee tiedoksi esityksen Suur-Leppävaaran sote-palvelujen kokonaisuudesta liitteen mukaisesti

2
merkitsee tiedoksi selvityksen liikkuvien palvelujen mahdollisuudesta Suur-Leppävaaran alueella liitteen mukaisesti.

 

Käsittely 

 Värmälä Lehtosen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

"Lautakunta kehottaa toimialaa valmistelemaan tarvittavat esitykset Suur-Leppävaaran sote-palvelujen turvaamiseksi. Evästyksenä lautakunta toteaa seuraavaa: lautakunta pitää tärkeänä, että sote-palvelukeskuksen lisäksi Suur-Leppävaaran alueella on lähipalveluna muun muassa terveysasemapalveluita. Sote-palvelukeskuksen toteuttamisessa huomioidaan, että Suur-Leppävaaran alueen asukkaat, kuten muutkin espoolaiset saavat kotiin vietäviä palveluja. Lisäksi etäpalvelut ja liikkuvat palvelut täydentävät palveluja ja edistävät palvelujen saatavuutta. Lautakunta kehottaa myös arvioimaan nykyisten liikkuvien palvelujen kokonaisuuden täydentämistä. Esimerkiksi sosiaalipalveluissa korostuu jatkossakin asukkaiden auttaminen arjessa. Palvelukokonaisuudessa huomioidaan myös huonosti liikkuvat ja vammaiset sekä palvelujen saavutettavuus, esteettömyys ja turvallisuus"

 

 Hyrkkö Mustakallion kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

 " Lautakunta kehottaa toimialaa jatkamaan liikkuvien palveluiden kehittämistä sekä valmistelemaan Suur-Leppävaaran alueelle liikkuvien palveluiden pilottia siten, että se voidaan toteuttaa osana Länsi-Uudenmaan sote-valmistelua."

 

Riihimäki Konttaksen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että lautakunnalle selvitetään palvelusetelin käyttöönotto Leppävaaran alueelle"

 

 

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän, Hyrkön ja Riihimäen tekemät ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen ehdotukset.

 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1
merkitsee tiedoksi esityksen Suur-Leppävaaran sote-palvelujen kokonaisuudesta liitteen mukaisesti

2
merkitsee tiedoksi selvityksen liikkuvien palvelujen mahdollisuudesta Suur-Leppävaaran alueella liitteen mukaisesti.


Lautakunta kehottaa toimialaa valmistelemaan tarvittavat esitykset Suur-Leppävaaran sote-palvelujen turvaamiseksi. Evästyksenä lautakunta toteaa seuraavaa: lautakunta pitää tärkeänä, että sote-palvelukeskuksen lisäksi Suur-Leppävaaran alueella on lähipalveluna muun muassa terveysasemapalveluita. Sote-palvelukeskuksen toteuttamisessa huomioidaan, että Suur-Leppävaaran alueen asukkaat, kuten muutkin espoolaiset saavat kotiin vietäviä palveluja. Lisäksi etäpalvelut ja liikkuvat palvelut täydentävät palveluja ja edistävät palvelujen saatavuutta. Lautakunta kehottaa myös arvioimaan nykyisten liikkuvien palvelujen kokonaisuuden täydentämistä. Esimerkiksi sosiaalipalveluissa korostuu jatkossakin asukkaiden auttaminen arjessa. Palvelukokonaisuudessa huomioidaan myös huonosti liikkuvat ja vammaiset sekä palvelujen saavutettavuus, esteettömyys ja turvallisuus.

Lautakunta kehottaa toimialaa jatkamaan liikkuvien palveluiden kehittämistä sekä valmistelemaan Suur-Leppävaaran alueelle liikkuvien palveluiden pilottia siten, että se voidaan toteuttaa osana Länsi-Uudenmaan sote-valmistelua

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että lautakunnalle selvitetään palvelusetelin käyttöönotto Leppävaaran alueelle

 

 

Selostus

  1. Suur-Leppävaaran sote-palvelujen kokonaisuus

Taustaa

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan 17.12.2019 ja 16.12.2020 päätösten ja kaupunginhallituksen 20.1.2020 kehotuksen mukaisesti lautakuntaan tuodaan päätettäväksi vuoden 2021 aikana esitys Suur-Leppävaaran alueen tulevaisuuden sote-palvelujen kokonaisuudesta laajempana ja perusteellisempana.

 

Uudelle sosiaali- ja terveyspalveluita yhdistävälle keskukselle on tilaus nopealla aikataululla johtuen nimenomaan väestön kasvusta, Viherlaakson terveysaseman sulkemisesta ja Leppävaaran pääterveysaseman korjaustarpeesta (peruskorjaus suunniteltu vuonna 2030). Tarveselvityksen käynnistäminen pikimmiten vauhdittaisi hankkeen etenemistä, jonka kesto voidaan arvioida parhaimmillaan 5 vuodeksi. Kun kyse on uusien toimitilojen suunnittelusta, niin sote-palvelutuotantoa tulisi viedä rinnakkain kokonaisuutena ja etsiä mahdollisuuksien mukaan tiloja samanaikaisesti niin Perhekeskukselle kuin sote-keskuksellekin unohtamatta Senioreiden palvelukeskusta.

 

Sote- uudistus ohjannut Espoon valmistelua

 

Valmistelu organisoitiin kesäkuussa 2020 Espoossa sote-keskuskonseptiin tähtääväksi huomioiden tulevaisuuden toimintaympäristön muutostekijät. Valmistelu on pohjautunut hallituksen ja STM:n sote-keskusohjelmaan, Espoo-tarinaan, voimassa olevaan palveluverkkopäätökseen (myös 2021) ja valmistelussa oleviin Espoon sote-palvelujen järjestämisen linjauksiin. Valmistelun lopputuloksena mallinnettiin Espoon geneerinen tulevaisuuden sote-keskuskonsepti, joka on sovellettavissa Suur-Leppävaaran alueelle ja laajemmin Espooseen sekä Länsi-Uudenmaan valmistelutyöhön.

Lautakunnalle tuodaan nyt tiedoksi esitys Suur-Leppävaaran sote-palvelujen kokonaisuudesta liitteen mukaisesti.

 

  1. Selvitys liikkuvien palvelujen mahdollisuudesta Suur-Leppävaaran alueella

 

Taustaa

 

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta kehotti 16.12.2020 kokouksessaan selvittämään liikkuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen mahdollisuutta Suur-Leppävaaran alueella. Liikkuvat palvelut täydentävät perinteisesti pitkien etäisyyksien alueilla enimmäkseen terveysasemille keskitettyä palvelutarjontaa. Liikkuvilla palveluilla parannetaan palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, parannetaan toiminnan tehokkuutta sekä tilatehokkuutta, asiakkaiden tavoittaminen on joustavampaa joko asiakaskohtaisesti tai suurempia ryhmiä kerralla. Tavoitteena on lisätä hoidon vaikuttavuutta ja asiakkaiden toimintakyvyn tukemista mm. ennaltaehkäisevillä palveluilla.

 

Liikkuvien palvelujen toteutustapa

 

Länsi-Uudenmaan sote-valmisteluissa on nyt alkamassa Palvelujen järjestämisen ja tuottamisen projekti. Liikkuvat palvelut konseptoidaan ja pilotointi etenee syksyllä 2021. Espoo tulee olemaan tässä mukana ja suunnittelee pilotoivansa liikkuvia palveluja myös Suur-Leppävaaran alueella.  

 

Selvityksen mukaan liikkuvien palvelujen tuottaminen Espoossa/ Suur-Leppävaaran alueella näyttäsi olevan kaikin puolin järkevä integroida yhteistyöhön Länsi-Uudenmaan sote-keskusvalmistelun kanssa. Espoo nykyistä liikkuvien palveluiden valikoimaa kannattaa jatkossa analysoida lisää, hyödyntää saatuja kokemuksia toiminnasta sekä suunnitella rinnalle uusia palvelukonsepteja (Länsi-Uusimaa) tai laajentaa yhteistyötä.

 

Lautakunnalle tuodaan nyt tiedoksi selvitys liikkuvien palvelujen mahdollisuudesta Suur-Leppävaaran alueella liitteen mukaisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa