Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 26.05.2021/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6747/02.02.02/2020

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.05.2021 § 50

 

 

§ 50

Sosiaali- ja terveystoimen huhtikuun osavuosikatsaus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jarner Kim

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Sosiaali- ja terveystoimen huhtikuun osavuosikatsauksen liitteineen.

 

Käsittely Värmälä Lehtosen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

" Lisäksi lautakunta päättää, että sille valmistellaan esitys, jossa on arvioitu ne toimenpiteet, joilla valtuuston asettamat tavoitteet saadaan toteutumaan."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi Sosiaali- ja terveystoimen huhtikuun osavuosikatsauksen liitteineen.

Lisäksi lautakunta päättää, että sille valmistellaan esitys, jossa on arvioitu ne toimenpiteet, joilla valtuuston asettamat tavoitteet saadaan toteutumaan.

 

 

 

 

 

Selostus 

Valtuuston 3.12.2020 hyväksymä vuoden 2021 talousarvio sekä taloussuunnitelma edellyttää, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle laaditaan huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta kuukausiraporttia laajempi osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää laajemman analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Lokakuun osavuosikatsauksen perusteella viedään tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat sekä määrärahojen muutosesitykset valtuuston käsiteltäviksi.

 

Osavuosikatsaus tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

 

Toimialan tulosyksiköiden, Vanhusten palvelut, Terveyspalvelut, Perhe- ja sosiaalipalvelut sekä Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan talousarvion tulojen ja menojen määrärahat ovat sitovia valtuustoon nähden.

 

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2021 huhtikuun osavuosikatsaus, sisältää katsauksen talousarvion ennustetusta toteumasta sekä käyttötalouden että investointien osalta ja raportin liitteenä on toimialan tuloskortti.

 

Kaupunginhallitus käsittelee huhtikuun osavuosikatsauksen 24.5.2021 ja valtuusto 7.6.2021.

 

Sosiaali- ja terveystoimen tulosyksiköiden tulojen ja menojen toteutuminen

 

Vanhusten palvelut

Vanhusten palveluiden tulot ovat talousarvion mukaan 34,5 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa on 11,6 milj. euroa (34 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Muutetun talousarvion mukaan, Vanhusten palveluiden menot ovat 198,9 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa on 56 milj. euroa (28 %). Menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 1,1 milj. eurolla, johtuen vuokratyövoimakuluista, koska lääkäreiden saatavuus on ollut huono.

 

Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden tulot ovat talousarvion mukaan 14,9 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa on 3,8 milj. euroa (26 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa yli talousarvion, koska takautuvasti laskutetaan kolmen vuoden ajalta maksuttomista hoitotarvikkeista ulkopaikkakuntalaisia.

 

Muutetun talousarvion mukaan, Terveyspalveluiden menot ovat 437,9 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa on 160,2 milj. euroa (37 %). Menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 52,3 milj. eurolla, johtuen pääasiassa koronasta aiheutuneista kuluista (51,1 milj. euroa) kuten näytteenotto ja analytiikka, jäljitys sekä rokottaminen ja palvelusetelitoiminnan (0,9 milj. euroa) listautujamäärän arvioitua suuremmasta määrästä. Listautujamäärä vaikuttaa maksettaviin listautumiskorvauksiin sekä kapitaatiomaksuun (palvelumaksu/asiakas/vuosi).

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalveluiden tulot ovat talousarvion mukaan 21 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa on 3 milj. euroa (15 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

 

Muutetun talousarvion mukaan, Perhe- ja sosiaalipalveluiden menot ovat 231,6 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa on 67,1 milj. euroa (29 %). Menojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion 3 milj. eurolla, johtuen sekä hintojen että volyymien kasvusta lasten sijaishuollossa ja vammaisten asumisen ostopalveluissa.

 

Sosiaali- ja terveystoimen esikunta

Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan tulot ovat muutetun talousarvion mukaan 8,9 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa on 0,001 milj. euroa (0 %). Tulojen ennustetaan toteutuvan 2,8 milj. euroa alle muutetun talousarvion, koska valtionavustus, joka on sidottu Sote-hankkeen hankintoihin, ei näytä toteutuvan suunnitellusti.

 

Muutetun talousarvion mukaan, Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan menot ovat 20,3 milj. euroa ja toteuma huhtikuun lopussa on 4,5 milj. euroa (22 %). Menojen ennustetaan alittavan muutetun talousarvion 2,7 milj. eurolla, koska Sote-hankkeen hankinnat eivät toteudu aiemmin arvioidun mukaisesti.

 

Koronakulujen korvaus

Vuoden 2021 koronakulujen korvauksen rahanjaon malli tai menettely on vielä valtiolla valmisteltavana. Sosiaali- ja terveysministeriön tietojen mukaan, oletettavasti rahajako kunnille toteutetaan avustuksena, joka määräytyy todellisten kustannusten tai laskennallisten kustannusten mukaan ja maksetaan enintään toteutuneiden kustannusten määrä.

 

Sosiaali- ja terveystoimen huhtikuun osavuosikatsaus sekä toimialan tuloskortti ovat liitteenä.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa