Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto
Pöytäkirja 26.04.2021/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6032/10.03.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 26.04.2021 § 29

 

 

§ 29

Leppävaaran urheilupuiston sosiaali- ja huoltotilojen toteuttamista Kameleonten hankkeen yhteyteen koskevan aiesopimuksen jatkaminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rantala Mika J TYT-Esikunta

Laurila Mauri

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päättää jatkaa 19.11.2018 § 92 hyväksyttyä Leppävaaran urheilupuiston sosiaali- ja huoltotilojen toteuttamista Kameleonten hankkeen yhteyteen koskevaa aiesopimusta aiemmin kirjatuin ehdoin 31.12.2022 asti.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Taustaa

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi 19.11.2018 Leppävaaran urheilupuiston sosiaali- ja huoltotilojen toteuttamista Kameleonten hankkeen yhteyteen koskevan aiesopimuksen. Aiesopimus on voimassa, kunnes tiloja koskeva vuokrasopimus allekirjoitetaan tai enintään 1.6.2021 asti. Aiesopimusta esitetään jatkettavaksi, koska hankkeen yleissuunnittelu sekä vuokrasopimuksen valmistelu ovat viivästyneet asemakaavan muutokseen kohdistuneesta valituksesta.

Suur-Leppävaara on asukasmäärältään Espoon suurin suuralue Espoossa. Suur-Leppävaarassa asuu tällä hetkellä noin 72 000 asukasta. Väestöennusteen mukaan alueella asuu vuonna 2040 yli 100 000 asukasta. Suur-Leppävaaran aluekeskus, Leppävaaran keskus, on onnistunut esimerkki monipuolisesta aluekeskuksesta, jossa palvelut, työpaikat, asuminen ja harrastusmahdollisuudet muodostavat sekoittuneen ja tasapainoisen, ympärivuorokauden elävän urbaanin keskustan.

 

Leppävaaraa profiloi voimakkaasti Leppävaaran keskustan länsipuolella sijaitseva urheilupuisto. Se on tunnetuin urheilu-, harraste- ja vapaa-ajan viettopaikka Espoossa. Vuonna 2016 avattu Leppävaaran maauimala on

jo seudullisestikin merkittävä palvelu yli 700 000 vuosittaisella asiakkaallaan. Leppävaaran keskuksen kehittyy voimakkaasti ja palvelujen kysyntä kasvaa. Aluetta kehitettäessä esiin on noussut suuremman yhtenäisen sisähallitilan uupuminen alueelta. Alueella olisi kysyntää suurempien urheilutapahtumien lisäksi pienille messuille sekä seisomatiloja edellyttäville konserteille.

 

Hanke 6004 Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilat

 

Hanke korvaa aiemmin kaupungin investointiohjelmassa olleen Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilahankkeen. Hankkeelle oli varattu 4,031 milj. euron määräraha vuoden 2017 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Liikunta- ja nuorisolautakunta hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 18.2.2016, jonka tavoitehinta oli 4,0 milj. euroa ja laajuus 769 hym²/ 996 brm². Tila- ja asuntojaoksen 14.11.2016 hyväksymässä hankesuunnitesuunnitelmassa tiloja oli supistettu noin 200 m² (575 hym²/ 780 brm²). Nyt hyväksyttävänä oleva Kameleonten -urheiluhallin hankesuunnitelma vastaa kaupungin tilatarpeiden osalta käyttäjälautakunnan hyväksymää tarveselvitystä.

 

Investointihankkeesta vuokrakohteeksi

 

Kameleonten hankkeen myötä rahoitus muuttuu vuokrapohjaiseksi. Kaupunki ei osallistu hankkeeseen rahoittajana. Hanke toteutetaan yksityisenä hankkeena, siten, että kaupunki varautuu huoltotilojen pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen, tontin vuokraamiseen, lainan takaukseen, koulujen käytön tilavuokriin ja vuokra-avustuksiin tiloja käyttäville urheiluseuroille.

 

Yleisurheilun harjoittelutiloista puute

 

Espoossa on suuri pula yleisurheilun, palloilun ja voimistelun sisätiloista. Tällä hetkellä ainoa yleisurheilutiloja sisältävän Otahallin omistuksessa tapahtuneet muutokset tulevat sulkemaan jatkossa yleisurheiluseurat sen toiminnan ulkopuolelle.

Liikuntapalvelut on järjestänyt aiemmin Leppävaaran urheilupuiston stadionilla merkittäviä yleisurheilutapahtumia kuten Kalevan kisat v. 2009.

Tällaiset yleisurheilun suurtapahtumat edellyttävät tänä päivänä tiloja, joita vanha stadion ei pysty tarjoamaan. Kameleonten -halli ja stadion muodostavat sitä vastoin mittavan yleisurheilutiloja sisältävän yhtenäisen kokonaisuuden, joka tulee mahdollistamaan vuoden 2023 kesällä järjestettävien nuorten EM-kisojen järjestämisen Leppävaaran urheilupuistossa. Hanke vastaa Liikuntapalveluiden tavoitetta profiloida Leppävaaran urheilupuisto yleisurheilupainotteiseksi urheilupuistoksi.

 

Leppävaaran lukiosta urheilulukio

 

Sivistystoimen tietojen perusteella Leppävaaran lukio on hakemassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä urheilulukion statusta. Kaupungin investointiohjelmassa on varauduttu Leppävaaran lukion laajennukseen ja peruskorjaukseen. Kameleonten -hanke parantaa toteutuessaan urheilulukiohankkeen uskottavuutta sekä tuo merkittäviä taloudellisia ja tilallisia säästöjä Leppävaaran lukion perusparannusinvestoinnille. Sivistystoimi ja Liikuntapalvelut tulevat sitoutumaan hallitilojen vuokraukseen erillisellä aiesopimuksella.

 

Asemakaavalla lainvoima

 

Leppävaaran urheilupuistossa vireillä ollut asemakaavamuutos Leppävaaran urheilukeskus, 118200 on saanut lainvoiman 30.9.2020. Asemakaava mahdollistaa urheilu- ja monitoimihallin sijoittaminen stadion rakennuksen eteläpuolelle, sen välittömään läheisyyteen. Monitoimihallin sijoittaminen nykyisen tekonurmikentän päälle edellyttää uuden kentän rakentamista stadionin ja urheiluhallin itäpuolelle. Urheiluhallihankkeen pysäköintitarpeet ratkaistaan olevia alueita laajentamalla ja tehostamalla.

 

Kameleonten urheiluhallin hankesuunnitelma

 

Leppävaaran urheilupuiston urheiluhalliin sijoitettavat puku- ja pesutilarakennus tulee palvelemaan rakennettavan ison tekojään käyttäjiä, koululuokkia, hiihtäjiä, jalkapalloilijoita, pesäpalloilijoita, lenkkeilijöitä, leikkipaikan ja skeittialueen käyttäjiä jne. Hanke sisältää mm. kuusi isoa pukuhuonetta pesutiloineen, kuntosalin, konetallin ja varastotiloja.

Leppävaaran urheilupuiston nykyiset puku-, pesu- ja wc-tilat ovat jo nykyisellään riittämättömiä runsaasti kasvaneelle kävijämäärälle. Viime vuosien aikana Leppävaaran urheilupuistoon on valmistunut mm. skeittipaikka, Angry Birds -puisto, lähiliikuntakenttiä, kiipeilypuisto, tekonurmikenttiä, ulkoilureittejä ja kuntovälinealue. Alueelle tullaan toteuttamaan lähimmän viiden vuoden sisällä mm. uusi iso tekojää ja uusia ulkoilureittejä, juuri toteutetun sprinttiladun lisäksi. Lisäksi alueelle tullaan toteuttamaan kaksi uutta isoa urheilukenttää. Talvikäytössä painetta uusien puku- ja pesutilojen rakentamiseen tuo erityisesti koko Leppävaaran suuraluetta palvelevan ison tekojään rakentaminen. Leppävaaran tekojään kävijämäärän arvioidaan olevan noin 2 500 - 4 500 kävijää päivässä. Uudet pukutilat toimivat tekojään luistintenvaihtopaikkana.

Kameleonten urheiluhallin hankesuunnitelman pvm 31.8.2018 mukainen kokonaislaajuus oli 16 500 brm² ja kustannusarvio 25,6 milj. euroa, 1 533 e/kem² (alv. 0%), indeksi KL 98.0, 06/2018. Kaupungin sosiaali- ja huoltotilojen osuus kokonaisuudesta on 1 166 hym².

Kameleonten yleisurheiluhallin yleissuunnitelman (liite 1) korjattu laajuus on noin 14 000 brm². Hanke rakentaminen aloitetaan 8/2021 ja halli käyttöönotetaan 3-5/2023. Hanke- ja yleissuunnitelma on laadittu yhteistyössä liikunta- ja nuorisotoimen kanssa.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 6 § mukaan tila- ja asuntojaosto hyväksyy talonrakennushankkeita koskevan hankesuunnitelman, kun kyse on kaupungin käyttöön tulevista tiloista, joista tehdään yli 10 vuotta kestävä vuokrasopimus.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 2.6.2014 § 56

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää, että Logen i Gröndal UF:n nimiin varataan alue Leppävaarasta monitoimihallin suunnittelua varten.

 

Varausehdot ovat seuraavat:

 

1

Suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.2015 saakka.

 

2

Varauksensaajat ovat velvollisia laatimaan kustannuksellaan kaikki asemakaavoituksen ja hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Varauksensaajat vastaavat kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista. Varauksensaajien tulee yhteistyössä kaupunkisuunnittelukeskuksen ja muiden kaupungin tahojen kanssa selvittää edellytykset hankkeen toteuttamiselle.

 

3

Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen taloudellinen ja asemakaavallinen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös erikseen.

 

4

Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa varauksensaajille aiheutuneista kustannuksista miltään osin.

 

5

Varauspäätös oikeuttaa hankkeen edellyttämien maaperä- ym. tutkimusten tekemiseen alueella.

 

6

Hankkeen aluerajaus ja suuruus ratkaistaan suunnittelutyön aikana.

7

Varauksensaaja on tietoinen, että varattavaksi esitetyn alueen itäpuolella kulkee sähkön ilmajohto.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 11.01.2016 § 7

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Logen i Gröndal UF:lle oheiseen liitekarttaan merkityn alueen suunnitteluvarausta 31.12.2016 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 05.06.2017 § 59

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varaa Leppävaaran urheilupuistosta liitekarttaan ohjeellisesti merkityn alueen Logen i Gröndal UF:lle urheilu- ja monitoimihallin suunnittelua varten.

 

Varausehdot:

 

1

Varaus on voimassa 31.5.2018 saakka.

 

2

Jatkovaraus tai tontinvuokrauspäätös valmistellaan erikseen, mikäli alueen suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tontin vuokran hinnoittelussa ei hyvitetä suunnittelukuluja.

 

3

Varauksensaaja on tietoinen siitä, että hanke edellyttää asemakaavan muuttamista. Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan kaupunkisuunnittelukeskuksen ohjauksessa kaikki asemakaavoituksen ja hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa varmistaa suunnitelmien toteutettavuus. Varauksensaaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista.

 

4

Suunnittelussa tulee huomioida urheilupuiston yleissuunnitelma ja sen tavoitteet.

 

5

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin vuokraukseen.

 

6

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää olla jatkamatta varausta.

 

7

Kaupungilla on oikeus määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta, mikäli varausalueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla.

 

8

Varauksensaaja on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä varausaluetta koskevat selvitykset, tutkimukset ja suunnitelmat kaupungille korvauksetta siinäkin tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja rajoituksitta.

 

9

Kaupungilla on oikeus käyttää varausaluetta muuhun tarkoitukseen varauksensaajaa kuulematta.

 

10

Varauksensaaja on tietoinen, että varausaluetta hallinnoi kaupungin sivistystoimen liikunta- ja nuorisopalvelut.

 

11

Mikäli varauksensaajalla on tarve tehdä varausalueella maaperätutkimuksia, on niistä sovittava erikseen liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 11.06.2018 § 94

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 5.6.2017 § 59 päätettyä liitekarttaan ohjeellisesti merkityn alueen varausta 31.5.2019 saakka muutoin entisin ehdoin, mutta varauksensaajaksi muutetaan Kameleonten Ab.

 

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 10.09.2018 § 123

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston on varannut 5.6.2017 § 59 tekemällä ja 11.6.20108 § 94 jatkamalla päätöksellä alueen Leppävaaran urheilupuistosta Kameleonten Ab:lle urheiluhallihankkeen suunnittelua varten.

 

Alueella on vireillä Leppävaaran urheilukeskus-niminen asemakaavamuutos, aluenumero 118200, jonka tultua voimaan valmistellaan erikseen vuokrauspäätös Kameleonten Ab:lle seuraavin pääperiaattein:

 

-          Vuokra-aika on 25 vuotta.

 

-          Tontin pääoma-arvon yksikköhinta on 145 e/k-m2 sidottuna vuoden 2018 elokuun elinkustannusindeksiin. Vuosivuokra on 5 % tontin pääoma-arvosta. Hankkeen suunniteltu laajuus on noin 15 000 k-m2.

 

-          Tontin vuokrauspäätös tulee sisältämään rakentamisvelvoitteen, jonka mukaan 70 % tontin rakennusoikeudesta on toteutettava, sekä luovutusrajoitteen ennen rakentamisvelvoitteen täyttämistä.

 

-          Vuokralaisen vastuulla on selvittää vuokrattavalla tontilla mahdollisesti sijaitsevat johdot ja vastata niiden siirtämisestä aiheutuvista kustannuksista.

 

-          Vuokralainen on velvollinen sopimaan rakentamisen aikaisista järjestelyistä liikuntapalveluiden kanssa.

 

-          Vuokralainen on tietoinen vireillä olevasta Leppävaaran urheilukeskuksen asemakaavamuutoksesta. Asemakaavan hyväksymisen yhteydessä kaupunkisuunnittelulautakunta päättää urheilupuiston ajoneuvoliikenteen perusratkaisusta. Vuokralainen sitoutuu sopeuttamaan omat suunnitelmat valittavaan liikenneratkaisuun. Laadittujen selvitysten perusteella on mahdollista, että hankkeen ei tarvitse investoida muita autopaikkoja, kuin monitoimihallin asiakkaille osoitettavat liikuntaesteisten autopaikat Leppävaaran urheilupuiston pysäköintipaikkojen yhteiskäyttöisyyteen perustuen.

 

Muutoin tontin vuokraus tulee sisältämään kaupungin tonttien vuokrauksessa noudatettavia yleisiä ehtoja sekä tarvittaessa kaavan sisällöstä ja toiminnan luonteesta johtuvia erityisiä ehtoja.

 

Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen edellyttää vielä erillistä vuokrauspäätöstä.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 14.10.2019 § 52

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 5.6.2017 § 59 päätettyä ja 11.6.2018 § 94 jatkettua liitekarttaan ohjeellisesti merkityn alueen varausta Kameleonten Ab:lle 30.9.2020 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 10.08.2020 § 80

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 5.6.2017 § 59 päätettyä ja viimeksi 14.10.2019 § 52 jatkettua liitekarttaan merkityn alueen varausta Kameleonten Ab:lle 30.9.2021 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

 Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 19.11.2018 §92

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

 

1

päättää, että investointiohjelmassa olleen Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilat -uudisrakennushankkeen (hanke 6004) sisältämät kaupungin tarvitsemat tilat sijoitetaan Kameleonten urheiluhalliin,

 

2

hyväksyy kaupungille osoitettujen tilojen osalta liitteenä olevan 31.8.2019 päivätyn Leppävaaran urheilupuiston Kameleonten urheilu- ja monitoimihallin hankesuunnitelman,

 

3

valtuuttaa teknisen toimen johtajan päättämään Leppävaaran urheilupuistoa palvelevien sosiaali- ja huoltotiloja koskevan aiesopimuksen tarkemmasta muotoilusta ja yksityiskohtaisemmista ehdoista liitteenä olevan aiesopimusluonnoksen periaatteiden pohjalta. Lisäksi aiesopimuksessa tulee selkeästi todeta, ettei tällä hankesuunnitelmalla sidota, eikä päätetä kaavoitusratkaisuja sopijakumppanin muiden kiinteistöjen osalta.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 14.11.2016 § 86

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

 

1

hyväksyy liitteenä olevan 21.6.2016 päivätyn Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilat -uudisrakennuksen hankesuunnitelman sekä

 

2

päättää, että puku- ja pesutilat tehdään kattohintaan 3,3 milj. euroa, joka sisältää rakennusurakan lisäksi muun muassa rakennuttajan kustannukset, hankevaraukset ja suunnittelukustannukset.

 

Käsittely Teknisen toimen johtajan estyneenä ollessa asian esitteli hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivinen.

 

Päätös Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuusto 9.9.2019 § 144

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto

 

1

myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen seuraavasti:

 

Lainan saaja

Kameleonten Ab

Lainan antaja

kilpailutuksen perusteella

Lainan määrä

enintään 25 300 000 euroa, yhtenä tai useampana lainana

Laina-aika 

enintään 20 vuotta takaussitoumuksen allekirjoittamisesta

Lyhennykset

tasalyhennykset kuukausittain. Lainassa voi olla kaksi lyhennysvapaata vuotta sekä lyhennysohjelman ensimmäisten viiden vuoden aikana 1-2 lyhennysvapaata kuukautta vuosittain

Takaussitoumuksen voimassaolo

12 kk viimeisen lainaerän eräpäivästä lukien

 

Lainan korkoperuste

3 kk:n, 6 kk:n tai 12 kk:n euribor korkosuojauksella tai ilman tai kiinteä tai muu yleisesti käytössä oleva viitekorko tai muu yleisesti käytössä oleva viitekorko tai yhdistelmä näistä

 

2

valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan sellaisista vähäisistä päävelan ehdon muutoksista, johon vaaditaan takaajan suostumus. Tällaisia vähäisiä muutoksia voivat olla esim.

-          lainan lyhennys- ja korkoerien maksujakson muuttaminen siten, ettei alkuperäinen takaisinmaksuaika muutu,

-          viitekoron muuttaminen,

-          marginaalin muuttaminen.

3

että takauksen vastavakuudeksi kaupungin tulee saada kiinteistökiinnitys kiinteistön maanvuokraoikeuteen ja koko rakennettavaan hallirakennukseen,

 

4

että takauksesta peritään takausprovisiota 0,3 % p.a. laskettuna lainan keskisaldolle,

 

5

takaussitoumuksen allekirjoituksen edellytyksenä on se, että yhtiön oma pääoma on nostettu 650 000 euroon.

 

Käsittely Puheenjohtaja ehdotti asian 17 käsittelyn jälkeen, valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Sistosen kannattamana, että tämä asia käsitellään asian: " Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen" jälkeen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan käsittelyjärjestyksen muuttamista koskevan ehdotuksen.

 

Kilpi Kemppi-Virtasen kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

"Päätösehdotuksen kohtaan 3. loppuun uusi lause: "Kaupungin vastavakuudeksi saatavan kiinnityksen tulee olla etuoikeusjärjestyksessä ensimmäisenä,"."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu muutosesitys, jota ei voida yksimielisesti hyväksyä, on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Kilven ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

 

Äänestyksessä valtuusto 7 äänellä 51 ääntä vastaan, 17 äänestäessä tyhjää hyväksyi Kilven muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös Valtuusto:

 Valtuusto

 

1

myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen seuraavasti:

 

Lainan saaja  Kameleonten Ab

 

Lainan antaja kilpailutuksen perusteella

 

Lainan määrä enintään 25 300 000 euroa, yhtenä tai useampana lainana

 

Laina-aika  enintään 20 vuotta takaussitoumuksen allekirjoittamisesta

 

Lyhennykset tasalyhennykset kuukausittain. Lainassa voi olla kaksi lyhennysvapaata vuotta sekä lyhennysohjelman ensimmäisten viiden vuoden aikana 1-2 lyhennysvapaata kuukautta vuosittain

 

Takaussitoumuksen voimassaolo  

12 kk viimeisen lainaerän eräpäivästä lukien

 

Lainan korkoperuste 3 kk:n, 6 kk:n tai 12 kk:n euribor korkosuojauksella tai ilman tai kiinteä tai muu yleisesti käytössä oleva viitekorko tai muu yleisesti käytössä oleva viitekorko tai yhdistelmä näistä

 

2

valtuuttaa kaupunginjohtajan sopimaan sellaisista vähäisistä päävelan ehdon muutoksista, johon vaaditaan takaajan suostumus. Tällaisia vähäisiä muutoksia voivat olla esim.

-          lainan lyhennys- ja korkoerien maksujakson muuttaminen siten, ettei alkuperäinen takaisinmaksuaika muutu,

-          viitekoron muuttaminen,

-          marginaalin muuttaminen.

 

3

että takauksen vastavakuudeksi kaupungin tulee saada kiinteistökiinnitys kiinteistön maanvuokraoikeuteen ja koko rakennettavaan hallirakennukseen. Kaupungin vastavakuudeksi saatavan kiinnityksen tulee olla etuoikeusjärjestyksessä ensimmäisenä,

 

4

että takauksesta peritään takausprovisiota 0,3 % p.a. laskettuna lainan keskisaldolle,

 

5

takaussitoumuksen allekirjoituksen edellytyksenä on se, että yhtiön oma pääoma on nostettu 650 000 euroon.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa