Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 25

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


3764/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.04.2021 § 25

 

 

§ 25

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoo Catering Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.4.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Espoo Catering Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.4.2021 kaupungin edustajaksi asiantuntija Lauri Paavilaisen tai hänen määräämänsä

2
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää valita Marjo Matikan tilalle yhtiön hallituksen jäseneksi ja samalla sen puheenjohtajaksi Päivi Raunun.

 

Käsittely 

Jyrkkä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Hallintolaki 28 § 2 mom 5. kohta)

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoo Catering Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 20.4.2021 klo 13.00 Espoo Catering Oy:n toimitiloissa tai sähköisenä kokouksena vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi. Yhtiön hallitus on kokouskutsussa esittänyt ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista uuden hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan valintaa varten.

 

 Espoo Catering Oy:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Yhtiön hallituksessa ovat:

- Henrik Haapajärvi, SDP

- Johanna Horsma, Kok.

- Maria Jyrkkä

- Timo Kuismin, varapuheenjohtaja

- Marjo Matikka, Vihr., puheenjohtaja

- Maarit Vierunen

- Mikko Wikstedt, PerusS

Hallituksen kokoonpano, mukaan lukien puheenjohtajan tehtävä, perustuu Espoon kaupungin vaalituloksen määrittelemään luottamustehtävien paikkajakoon kaudella 2017 - 2021.

 

 Marjo Matikka on maaliskuussa 2021 ilmoittanut eroavansa Vihreä liitto r.p.:sta sekä kaikesta Espoon Vihreiden toiminnasta. Hän luopuu siten myös Espoo Catering Oy:n hallituksen puheenjohtajan tehtävästä.

 

 Espoo Catering Oy:n hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa nimetään uusi hallituksen puheenjohtaja. Espoon Vihreät on valtuustoryhmänsä kokouksessa 15.3.2021 valinnut Päivi Raunun nimitettäväksi Espoo Catering Oy:n uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi. Näin ollen Espoon kaupunki esittää, että Päivi Raunu valitaan Espoo Catering Oy:n hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi Marjo Matikan tilalle.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa