Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.03.2021/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


1561/01.01.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 01.03.2021 § 67

 

 

§ 67

Vanhusten palvelujen johtajan (vakanssinumero 333103) vakinaisen viran täyttäminen vanhusten palvelujen tulosyksikössä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rinne Jyrki REKRY

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus  

Vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn

Kaupunginhallitus valitsee sosiaali- ja terveystoimen vanhusten palvelujen tulosyksikön vanhusten palvelujen johtajan vakinaiseen virkaan (vakanssinumero 333103) Minna Hoffströmin ehdolla, että virkaan valittu toimittaa hyväksyttävän terveydenhuollon todistuksen terveydentilastaan. Virka täytetään 1.6.2021 lukien ja työn aloitusajankohta sovitaan erikseen. Virkaan valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

 

Käsittely Merkittiin, että kokouksen alussa kuultiin Psycon Oy:n asiantuntijan selostus.

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Sosiaali- ja terveystoimen perusturvajohtaja päätti julistaa vanhusten palvelujen tulosyksikön vanhusten palvelujen johtajan vakinaisen viran haettavaksi (Henkilöstösääntö 5 §). Virka on ollut haettavana 21.12.2020 - 19.1.2021 (klo 15.45 mennessä).

 

Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä seuraavilla verkkosivustoilla: kaupungin intranet- ja internet-sivut, TE-toimisto, Monster, Oikotie, Duunitori, Kuntarekry ja LinkedIn. Lisäksi tilattiin Oikotien sosiaalisen median kampanja.

 

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamis- ja hallintotehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisosaamista, kykyä arvioida palvelurakennetta suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön ja johtaa muutosta, strategista näkemystä ja suurten kokonaisuuksien hallintaa, valmentavaa johtamisotetta ja hyviä yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytetään suomen kielen erinomaista sekä ruotsin ja englannin kielen sujuvaa suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävässä arvostetaan vahvaa talousosaamista ja ikäihmisten palveluja tuottavan kentän tuntemusta ja hyvinvoivan henkilöstön näkemistä tärkeänä voimavarana.

 

Viran tehtäväkohtainen palkka 1.4.2021 yleiskorotus huomioiden on 7537,58 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi tehtävässä voidaan maksaa kokemuslisää ja rahapalkan lisäksi tehtävään kuuluu auto- ja puhelinetu.

 

Valinta perustuu hakijoiden kelpoisuuden arviointiin, hakijoiden haastatteluihin sekä virkaan sopivuuteen, josta on pyydetty psykologiset henkilöarvioinnit. Arvioinnissa on otettu huomioon tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä Suomen perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

 

Virkaa haki määräaikaan mennessä 26 henkilöä, joista yksi peruutti hakemuksensa. Hakijayhteenveto (rekrytoinnin loppuraportti) on liitteenä.

 

Haun asiakirjat (hakuilmoitus, hakemukset ja hakijoiden vertailu) henkilöarviointeineen ovat luettavissa kokouksen asiakirjoissa.

 

Ensimmäisen haastattelukierroksen tekivät vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn ja johtava rekrytointiasiantuntija Jyrki Rinne. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat kymmenen hakijaa: Päivi Harmaakorpi, Minna Hoffström, Kati Kantanen, Minna Koivumäki, Annukka Kuismin, Elina Kylmänen, Hannele Ridanpää, Hanna Voutilainen, Piia Vuorela ja hakija, joka perui hakemuksensa ennen henkilöarviointia.

 

Haastatelluista kolme kutsuttiin jatkamaan rekrytointiprosessia ja henkilöarviointiin. Tässä vaiheessa yksi heistä perui hakemuksensa, joten henkilöarviointiin jatkoivat Minna Hoffström ja Elina Kylmänen. Sanna Svahn ja Jyrki Rinne kävivät henkilöarvioinnin tulokset läpi yhdessä henkilöarvioinnin suorittaneen yrityksen Psycon Oy:n edustajan kanssa.

Minna Hoffström ja Elina Kylmänen kutsuttiin toiseen haastatteluun, jonka tekivät vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn, perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Mari Ahlström, vs. talous- ja hallintojohtaja Olli-Pekka Luukko ja johtava rekrytointiasiantuntija Jyrki Rinne.

 

Hakijoiden arviointi

 

Kärkihakijat arvioitiin seuraavien kriteerien perusteella:

 

- toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisosaaminen (Hoffström ja Kylmänen molemmat viran edellyttämällä tavalla vahvoja tällä osa-alueella),

- kyky arvioida palvelurakennetta suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön ja johtaa muutosta (Hoffström ansioituneempi tällä osa-alueella),

- strateginen näkemys ja suurten kokonaisuuksien hallinta (Hoffström ansioituneempi strategisessa näkemyksessä, molemmat vahvoja suurten kokonaisuuksien hallinnassa),

- valmentava johtamisote ja hyvät yhteistyötaidot (Hoffström ansioituneempi tällä osa-alueella),

- talousosaaminen (Hoffström ja Kylmänen molemmat viran edellyttämällä tavalla vahvoja tällä osa-alueella)

 - ikäihmisten palveluja tuottavan kentän tuntemus (Kylmänen ansioituneempi tällä osa-alueella),

- hyvinvoivan henkilöstön näkeminen tärkeänä voimavarana (Hoffström ansioituneempi tällä osa-alueella)

 

Haastattelujen perusteella tehdyt havainnot olivat yhdensuuntaisia henkilöarvioinnin kanssa. Arvioitaessa hakijoita hakemusten, haastattelujen ja henkilöarviointien perusteella soveltuu Minna Hoffström hakijoista parhaiten tehtävään.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa