Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 03.02.2021/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5096/02.08.00/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.02.2021 § 15

 

 

§ 15

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivittäminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Alakoskela Mirva

Bigos Lucia
Mattila Virpi
Mynttinen Miia
Peltonen Anne

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta lautakunta hyväksyy yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan yleisen osan päivitykset liitteen mukaisesti.

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt 26.8.2020 § 120 ja Svenska rum- lautakunta 27.8.2020 § 60 varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan ehdollisena edellyttäen, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvioon määrärahan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotosta 1.8.2021 alkaen. Valtuusto on hyväksynyt määrärahan vuodelle 2021, jolloin palveluseteli otetaan käyttöön suunnitelman mukaisesti 1.8.2021 alkaen palvelusetelisääntökirjassa määritellyin ehdoin.

 

Palvelusetelisääntökirjaa tulee päivittää johtuen Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) sekä varhaiskasvatuksen sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän (eVaka) käyttöönotosta palvelusetelitoiminnassa. Sääntökirjaa koskevat tarkennukset ja päivitykset voidaan tehdä vasta nyt, kun kyseiset palvelusetelin toimeenpanoon liittyvät sähköiset järjestelmät on saatu käyttöön. Päivitykset eivät heikennä palveluntuottajan tai asiakkaan asemaa.

 

Asia käsitellään samansisältöisenä Svenska rum -lautakunnassa.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on 26.8.2020 § 120 ja Svenska rum -lautakunta 27.8.2020 § 60 oikeuttanut sivistystoimen johtajan hyväksymään muutokset sääntökirjan erityiseen osaan.

 

Palvelusetelisääntökirjan yleistä osaa koskevat muutokset

 

Palvelusetelisääntökirjassa määritellään, että palveluntuottajien tulee hakeutua palvelusetelituottajiksi hakemuslomakkeella. Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (PSOP) käyttöönoton myötä palveluntuottajat hakeutuvat palvelusetelituottajiksi sähköisen järjestelmän kautta. Tämä muutos esitetään päivitettäväksi sääntökirjan yleiseen osaan. Lisäksi yleiseen osaan esitetään tehtäväksi muutama tarkennus ja stilisointi.

 

Sääntökirjan yleiseen osaan esitetään seuraavia sääntökirjassa punaisella näkyviä muutoksia:

 

Sääntökirjan luku 1.2 Sääntökirja

 

-          Tarkennetaan, että sääntökirjassa Espoon kaupunki asettaa palveluntuottajalle palvelusetelilain mukaisten hyväksymiskriteereiden lisäksi muut palvelusetelitoiminnassa noudatettavat ehdot.

 

Sääntökirjan luku 4 Palveluntuottajien hyväksymisen edellytykset

 

-          Palvelusetelituottajaksi hakeminen muokataan tapahtuvaksi sähköisessä palvelusetelijärjestelmässä.

 

Sääntökirjan luku 4.4 Palveluntuottajan hyväksynnän peruminen

 

-          Luvun viimeistä kappaletta on stilisoitu.

 

Sääntökirjan luku 5.2. Henkilötietojen ja asiakirjojen käsittely

 

-          Poistetaan luvusta maininta sopimuksen liitteestä, koska sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän (eVakan) käyttöönotosta johtuen kaupungille toimitettavaa palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen liitettä ei enää ole.

 

Sääntökirjan luku 6 Vastuut, vakuutukset ja vahingonkorvaukset

 

-          Päivitetään Espoon kaupungin vastuu koskemaan varhaiskasvatuksen sähköistä toiminnanohjausjärjestelmää (eVaka) sen käyttöönoton myötä.

 

Palvelusetelisääntökirjan erityistä osaa koskevat muutokset

 

Liitteenä olevasta palvelusetelisääntökirjasta ilmenevät myös erityiseen osaan sivistystoimen johtajan päätöksellä tehtävät muutokset.

 

Sääntökirjan erityisen osan muutokset liittyvät pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän (eVakan) käyttöönotosta palvelusetelitoiminnassa. Lisäksi sääntökirjassa on huomioitu talous- ja laskutusasioihin tulevat muutokset.

 

Myöskään sääntökirjan erityiseen osaan tehtävät päivitykset eivät heikennä palveluntuottajien tai palveluseteliasiakkaiden asemaa. Sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä sujuvoittaa palveluseteliprosesseja ja tarvittavia tietojen päivityksiä sekä vahvistaa asiakirjojen digitaalisessa muodossa ollessaan tietoturvaa ja -suojaa. eVaka sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä myös mahdollistaa kunnalliseen ja palvelusetelillä haettavien varhaiskasvatuspaikkojen samankaltaisen käsittelyn lapsiperheiden näkökulmasta, koska molempia haetaan saman järjestelmän kautta.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa