Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 03.02.2021/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

521/02.05.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 03.02.2021 § 14

 

 

§ 14

Tuki esiopetusikäisen lapsen kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen yksityisen hoidon tuella toimiviin päiväkoteihin ja sen myöntämiseen liittyvän toimivallan delegoiminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Peltonen Anne

Mattila Virpi
Pulli Elina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää, että esiopetusikäisestä lapsesta maksetaan kokoaikaisen 3 vuotta täyttäneiden lasten yksityisen hoidon tuen ja esiopetusikäisestä lapsesta Kansaneläkelaitoksen maksaman tuen erotus ajalla 1.8. - 31.5., jos lapsi esiopetukseen ohjauksesta huolimatta huoltajien päätöksen mukaan jää kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen päiväkotiin, joka ei ole Espoon hyväksymä esiopetuksen järjestämispaikka.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta oikeuttaa varhaiskasvatuksen palveluohjaajan päättämään esiopetusikäisten lasten yksityisen hoidon lisätuen myöntämisestä kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Toimivalta lisätään suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön ja sivistystoimen toimialan esikunnan viranhaltijoiden ratkaisuvallan delegointipäätöksen 7 §:n 6 kohtaan.

 

Käsittely 

  

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Perusopetuslain mukaan esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa. Kunta pyrkii ohjaamaan lapset esiopetuksen järjestämispaikaksi hyväksyttyyn päiväkotiin tai kouluun. Kansaneläkelaitos (Kela) maksaa esiopetusikäisestä lapsesta yksityiselle päiväkodille yksityisen hoidon tukea vain esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Kelan maksama lakisääteinen hoitoraha on 1.1.2021 alkaen 64,24 e/kk ja tulosidonnainen hoitolisä 73,41 e/kk. Espoo-lisä esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen on 110 e/kk.

 

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus on maksanut näistä lapsista kolme vuotta täyttäneiden lasten kokoaikaisen yksityisen hoidon tuen ja Kelan maksaman tuen erotuksen, jos lapsi esiopetukseen ohjauksesta huolimatta huoltajien päätöksen mukaan jää kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen päiväkotiin, joka ei ole kunnan hyväksymä esiopetuspaikka. Tällöin lapsen huoltajat huolehtivat, että lapsi saa esiopetuksen tavoitteet saavuttavaa toimintaa muulla tavoin. Toimintavuonna 2020 - 2021 kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa Espoon yksityisissä päiväkodeissa on yhteensä noin 39 esiopetusikäistä lasta.

 

Yksityisen hoidon tuen lakisääteinen hoitoraha kolme vuotta täyttäneiden kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on 174,59 e/kk ja hoitolisä enintään 146,82 e/kk. Espoo-lisä on 31.7.2021 asti 440 e/kk ja 1.8.2021 alkaen 470 e/kk. Kokoaikaisen ja esiopetusikäisestä maksettavan tuen erotus on siten perheen tuloista riippuen 440,35 - 513,76 e/kk 31.7.2021 asti ja 1.8.2021 alkaen 470,35 - 543,76 e/kk. 

 

Tammikuun alkupuolella ilmeni, että tämän tuen maksamisesta ei ole opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöstä. Tällöin esiopetukseen haku lukuvuodelle 2021 - 2022 oli jo käynnissä. Lasten huoltajat olivat suunnitelleet lapsensa esiopetusvuoden järjestelyjä olettaen, että ylimääräinen tuki maksetaan edelleen. 

 

Koska päätöksen puuttuminen huomattiin vasta esiopetuksen haun käynnistyttyä, opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään nyt, että ylimääräistä tukea maksetaan 1.8. - 31.5. välisen ajan niistä esiopetusikäisistä lapsista, jotka jäävät yksityiseen kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen päiväkotiin, joka ei ole Espoon hyväksymä esiopetuksen järjestämispaikka.

 

Yksityisille päiväkodeille, jotka eivät ole esiopetuksen järjestämispaikkoja lukuvuonna 2021 - 2022 on lähetetty viesti, jossa kerrotaan tukipäätöksen puuttumisesta sekä siitä, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle esitetään, että ylimääräistä tukea maksetaan myös ensi lukuvuonna. Yksityisiä päiväkoteja on pyydetty kuitenkin huomioimaan, että mikäli päiväkoti ei ole kunnan hyväksymä esiopetuspaikka, toimintaa ei voi markkinoida huoltajille esiopetuksena.

 

Tuen maksaminen on otettu huomioon suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarviossa.

 

Päätöshistoria

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa