Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.01.2021/Pykälä 7

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5973/00.02.01/2020

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.01.2021 § 7

 

 

§ 7

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Yli-Koski Elina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus  

vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset.

 

Käsittely 

  Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 

Värmälä Lehtosen kannattama teki seuraavan lautakunnan kannanottosesityksen kohtaan 3:

"Lautakunta pitää tärkeänä, että iltapäivähoidon ja toiminnan järjestämisessä huomioidaan vammaisen lapsen tarpeet ja iltapäivähoitoa- ja toimintaa järjestetään pilotin kohderyhmän lisäksi myös vanhemmille lapsille. Lisäksi vammaisen lapsen edun mukainen iltapäivähoito- ja toiminta tulee järjestää jo ennen pilottia."

 

Värmälä Lehtosen kannattamana teki seuraavan lautakunnan kannanottosesityksen kohtaan 4:

"Lautakunta pitää hyvänä, että Espoo käyttää suorahankintaa kuljetuspalveluja käyttävien vammaisten ja ikäihmisten nykyisten vakiotaksien käytön jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska vakiotaksin saamisessa ja käytössä tulee huomioida asiakkaan etu, suorahankintaa tulee soveltaa tarvittaessa myös uusiin asiakkaisiin. Lautakunnan hyväksymän toimintaohjeen mukaan erityisin perustein asiakkaalle voidaan myöntää oikeus matkustaa saman kuljettajan kyydillä (ns. vakiotaksioikeus), jos kuljettajien vaihtuminen tekee kuljetuspalvelun käytöstä hankalaa asiakkaan vamman tai sairauden vuoksi. Viranhaltija kirjaa vakiotaksioikeuden asiakkaan kuljetuspalvelupäätökseen."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän ehdotus kohtaan 3 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.

 

Tämän jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Värmälän ehdotus kohtaan 4 yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksyneen sen.

 

 

 

 

Päätös

  Sosiaali- ja terveyslautakunta

  

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet asiat, päätökset, kirjelmät ja selvitykset.

 

Lisäksi lautakunta toteaa kohtaan 3

Lautakunta pitää tärkeänä, että iltapäivähoidon ja toiminnan järjestämisessä huomioidaan vammaisen lapsen tarpeet ja iltapäivähoitoa- ja toimintaa järjestetään pilotin kohderyhmän lisäksi myös vanhemmille lapsille. Lisäksi vammaisen lapsen edun mukainen iltapäivähoito- ja toiminta tulee järjestää jo ennen pilottia

 

Lisäksi lautakunta toteaa kohtaan 4

Lautakunta pitää hyvänä, että Espoo käyttää suorahankintaa kuljetuspalve-luja käyttävien vammaisten ja ikäihmisten nykyisten vakiotaksien käytön jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska vakiotaksin saamisessa ja käytössä tulee huomioida asiakkaan etu, suorahankintaa tulee soveltaa tarvittaessa myös uusiin asiakkaisiin. Lautakunnan hyväksymän toimintaohjeen mu-kaan erityisin perustein asiakkaalle voidaan myöntää oikeus matkustaa saman kuljettajan kyydillä (ns. vakiotaksioikeus), jos kuljettajien vaihtuminen tekee kuljetuspalvelun käytöstä hankalaa asiakkaan vamman tai sairauden vuoksi. Viranhaltija kirjaa vakiotaksioikeuden asiakkaan kuljetuspalvelupäätökseen."

 

 

Selostus 

1

Palveluiden saatavuus

Tiedot löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/hoitotakuu

 

2

Käsittelyajat vammaispalveluissa

Tiedot löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/hoitotakuu

 

3

Vastaus vammaisneuvoston lausuntoon vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä loma-ajan hoidon esityksestä

Vastaus on oheismateriaalina.

 

4

Vastaus vammaisneuvoston esitykseen, Kuljetuspalvelujen toimintaohje, vakiotaksin myöntämisperusteet

Vastaus esitykseen on oheismateriaalina.

 

5

Valtuustossa hyväksytyt toivomukset ja aloitevastaukset

-

 

6

Aluehallintoviraston selvityspyyntö terveydenhuollon toiminnasta Covid-19 aikana

Selvityspyyntö ja vastaus ovat oheismateriaalina.

 

Päätöshistoria

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa