Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.01.2021/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5030/02.05.02/2020

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.01.2021 § 4

 

 

§ 4

Kohdeavustukset merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille vuodelle 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Wilen Leena

Strömberg Juha-Pekka
Westerlund Leena
Villgren Kati
Nieminen Tapio E  SOTET/SOS
Autio Anu
Laitsaari Susanna
Immonen Sirpa

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus  

vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä kohdeavustukset vuodelle 2021 liitteessä todetuille merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville järjestöille ja yhteisöille ja oikeuttaa tulosyksikön johtajat tekemään heidän kanssaan kohdeavustuksiin liittyvät toteuttamisohjelmat vuodelle 2021.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Sosiaali- ja terveystoimi on tukenut taloudellisesti joitakin yleishyödyllisiä järjestöjä ja yhteisöjä, jotka tuottavat tietyille kuntalaisryhmille sosiaali- ja terveystoimen palveluja tukevia palveluja. Näitä palveluja kaupunki ei järjestä eikä tuota itse ja asiakkaat ohjautuvat niihin pääosin omatoimisesti tai muiden kuin kaupungin toimijoiden ohjaamina. Suurin osa näistä palveluista tuotetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA ent. RAY) rahoittamina. STEA:n avustuksen saamisen ehtona on, että kaupunki osallistuu toiminnan kustannuksiin. Järjestöjen palvelujen tuottamiseen liittyy yleisesti vapaaehtoista kansalaistoimintaa.

 

Vuodesta 2017 lähtien avustaminen on hoidettu julkisesti haettavalla kohdeavustuksella.  Vuoden 2021 kohdeavustukset olivat haussa 1.-30.9.2020

 

Hakemuksia saapui 35 ja niiden euromääräinen loppusumma oli 2 529 686  M€. Kokonaan uusia hakemuksia oli kolme. Kohdeavustusta esitetään myönnettäväksi 25 hakemukseen ja 10 hakemusta esitetään hylättäväksi. Hylättäväksi esitetyt hakemukset eivät täyttäneet avustuskriteerejä. Kohdeavustuksiin esitetään vuodelle 2021 myönnettäväksi yhteensä 1 548 018 M€. Lisäksi joillekin avustusten saajille annetaan kaupungin tilat maksutta käyttöön.

 

Kaikkien avustusta saavaksi esitettyjen järjestöjen toiminnat ja palvelut ovat tärkeitä tukipalveluja kuntalaisille sekä espoolaisille erityisryhmille ja ne sopivat parhaiten järjestöjen tuottamiksi. STEA:n avustus näille toiminnoille vuonna 2021 on noin 5,4M€ ja kaupungin tulee varmistaa toimijoiden avustusten saaminen myös jatkossa osallistumalla toimintojen tukemiseen. Lisäksi mukana on Sosiaali- ja terveysministeriön, ESR-hankerahoitusta ym. rahoitusta.

 

Järjestöjen ja yhteisöjen tukemiseen varatut määrärahat sisältyvät kunkin tulosyksikön vuoden 2021 talousarvioon.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa